OMEIC111/2019
ID intern unic:  380220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 111
din  19.04.2019
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Publicat : 26.04.2019 în Monitorul Oficial Nr. 148-158     art Nr : 717     Data intrarii in vigoare : 26.05.2019
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI IFRASTRUCTURII                                                        Chiril GABURICI

    Nr. 111. Chişinău, 19 aprilie 2019.

Anexă
LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor
 de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova
solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare
activă, scutite de TVA cu drept de deducere

N d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
867
„STYLE BY MILITTA” SRL

cod fiscal 1017607005098

Nr. 1 din 28 februarie 2019
 
14.1
868
ÎCS „IDEA MODA” SRL
cod fiscal 1009600038410
Nr. 1 din 22 martie 2019
14.1
869
„RUJACOM” SRL
cod fiscal 1017607002215
Nr. 1 din 04 martie 2019
 
14.1
870
„ZOLAVERA FASHION” SRL
cod fiscal 1013600019872
Nr. 26/2019 din 18 februarie 2019
Nr. 3/2019 din 02 aprilie 2019
14.1
871
ÎM „VICTORIA FASHION” SRL
cod fiscal 1006600013995
Nr. 1 din 01 aprilie 2019
14.1
871
„BEVERA NORD” SRL

cod fiscal 1003607000083

Nr. 06/19 din 08 aprilie 2019
14.1
872
„INFINITEXTIL” SRL
cod fiscal 1011600042403
Nr. 8008 din 12 aprilie 2019
14.1
873
„LUXTORE” SRL

cod fiscal 1011600000139

Nr. 7920 din 22 martie 2019
Nr. 2 din 22 martie 2019
14.1