OSIS20/2019
ID intern unic:  380342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 20
din  15.05.2019
cu privire la aprobarea modelului-tip al Planului de pază
Publicat : 24.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 171-177     art Nr : 849     Data intrarii in vigoare : 24.06.2019
    În temeiul pct. 25 din Regulamentul privind protecția antiteroristă a infrastructurii critice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 701 din 11 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.277-284/773 din 27.07.2018),
ORDON:
    1. Se aprobă modelul-tip al Planului de pază (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina șefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
    3. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL SERVICIULUI
    DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE                                 Vasile BOTNARI

    Nr. 20. Chişinău, 15 mai 2019.


    anexa