OMEIC132/2019
ID intern unic:  380464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII
ORDIN Nr. 132
din  24.05.2019
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 31.05.2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 905     Data intrarii in vigoare : 30.06.2019
    În temeiul prevederilor art.104 litera g) din Codul fiscal nr.1163-XIII  din  24.04.1997  (Republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ȘI INFRASTRUCTURII                                                      Chiril GABURICI

    Nr. 132. Chişinău, 24 mai 2019.


Anexă

LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii

prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării

mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA

cu drept de deducere


Nr. d/o

Denumirea întreprinderii industriei ușoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Mențiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanților plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecționare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul
873

„AKSAR COMPANY” SRL

cod fiscal 1013600039140

Nr. 05 din 22 octombrie 2018
 
14.1
874

FIE „ȘALTOIANCA” SRL

cod fiscal 1003600012894

Nr. 8029 din 15 aprilie 2019
14.1
875

„IRIVATEX” SRL

cod fiscal 1018609002076

Nr. 2/2019 din 1 aprilie 2019

14.1
876

FIRMA „TITITI și C” SRL

cod fiscal 1003600045197

F/nr. din 1 martie 2012
 
14.1
877

„IL PONTE-3T” SRL

cod fiscal 1004600072738

F/nr. din 25 octombrie 2016
F/nr. din 1 august 2018
15.2
878

„FASHION-TEXTIL” SRL

cod fiscal 1011600014781

Nr. 4 din 18 martie 2019

Nr. 01/06-22/17 din 4 decembrie 2017

14.1
879

„LUXTORE” SRL

cod fiscal 1011600000139

Nr. 25/04 din 25 aprilie 2019
 
14.1
880

„N&D CONF” SRL

cod fiscal 1018602005687

Nr. 01/06-03/19 din 19 martie 2019

14.1
881

SC „TEXAGROTEH” SRL

cod fiscal 1006600054332

Nr. 01/04-2019 din 1 aprilie 2019

14.1
882

SC „RIDIAGER-SV” SRL

cod fiscal 1004611003275

Nr. 3/2019 din 1 mai 2019
14.1