OMEI594/2018
Внутренний номер:  379032
Varianta în limba de stat
Карточка документа

Республика Молдова
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИКАЗ Nr. 594
от  14.12.2018
cu referire la modificarea și completarea Ordinului
Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor
nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor
de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto
Опубликован : 25.01.2019 в Monitorul Oficial Nr. 24-28     статья № : 172
    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 594/2017 cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate, Hotărârii Guvernului nr. 690/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii, demersului S.A. „DAAC Hermes” nr. 40/01 din 17.05.2018 (nr. de înregistrare la minister 17889 din 31.10.2018),
ORDON:
    1. Tabelul „Autoturisme de mărci străine” din Ordinul nr. 172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianți în transportul auto (publicat în Monitorul Oficial nr.59–62/223 din 14.04.2006) se completează cu următoarele norme de consum de combustibil (conform anexei la prezentul ordin).
    2. Serviciul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Secția Managementul Documentelor vor asigura plasarea textului consolidat al ordinului pe pagina oficială web a ministerului, la domeniul „Transporturi”, rubrica „Ordine”.
    3. Autoritatea Administrativă Agenția Națională Transport Auto va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui Serghei Bucataru, secretar de stat.

    MINISTRUL ECONOMIEI
    ŞI INFRASTRUCTURII                                         Chiril GABURICI

    Nr. 594. Chișinău,14 decembrie 2018.


    anexa