HBNA30/1997
ID intern unic:  285529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  08.08.1997
privind modificarea şi completarea Regulamentului
nr. 3/09 cu privire la creditele "mari"
Publicat : 16.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 67-68     art Nr : 117     Data intrarii in vigoare : 08.08.1997

   
Abrogată prin HBN240 din 09.12.13, MO17-23/24.01.14 art.97

    Întru executarea art.11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi art.28 din Legea instituţiilor financiare, precum şi în scopul definitivării (aducerii în concordanţă cu legislaţia în vigoare) controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii instituţiilor financiare, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul nr. 3/09 cu privire la creditele "mari" (proces-verbal nr. 37 din 01.12.95) după cum urmează:
1. Punctul 1 al  parafrafului  B al Capitolului II după cuvintele "cele mai mari datorii nete la credit" se completează cu cuvintele "minus  alocările pentru pierderi la credite (fondul de risc) la  aceste credite".
2. Prima propoziţie a Capitolului  IV se expune în următoarea redacţie: "Creditele care nu corespund limitei de creditare stabilite în punctul 1 al paragrafului B al Capitolului II, trebuie să fie aduse în conformitate cu aceasta pînă la 31 decembrie 1997."
II. Prevederile acestei  hotărîri  se răsfrîng  asupra  rapoartelor lunare prezentate începînd cu 1 august 1997.
III. Departamentul  Reglementare şi Supraveghere Bancară  va lua măsurile  necesare pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrii în cauză de către colaboratorii BNM.
IV. Controlul  asupra  îndeplinirii  acestei  hotărîri se pune în sarcina Departamentului Reglementare şi Supraveghere Bancară (dl  Radu Musteaţă).
V. Prezenta intră  în vigoare la data adoptării  cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                     Leonid TALMACI

Chişinău, 8 august 1997.
Nr. 30.