DPA2254/2005
ID intern unic:  287557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2254
din  04.03.2005
privind aprobarea uniformei militare şi a însemnelor
distinctive  ale militarilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova
şi a Regulilor de purtare a uniformei militare de către militarii
Forţelor Armate ale Republicii Moldova
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 46-50     art Nr : 173

   
Abrogat prin DP580 din 06.10.10, MO202-205/15.10.10 art.677

      În temeiul art. 21 din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Se aprobă uniforma militară şi însemnele distinctive ale militarilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova (anexa nr.1).*
Art.2. - Se aprobă Regulile de purtare a uniformei militare de către militarii Forţelor Armate ale Republicii Moldova (anexa nr.2).*
Art.3. - Guvernul va stabili, în termen de trei luni, normele de echipament pentru fiecare departament militar.
Art.4. - Trecerea la noua uniformă militară se va efectua după epuizarea stocurilor de uniforme militare confecţionate anterior.
Art.5. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.280-II din 23 august 1997 cu privire la aprobarea uniformei militare şi a însemnelor distinctive ale militarilor Armatei Naţionale.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 4 martie 2005.
Nr. 2254-III.

* Anexele se publică în ediţie specială.