DPN146/1995
ID intern unic:  288396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 146
din  10.05.1995
cu privire la numirea Primăriei municipiului Chişinău
Publicat : 18.05.1995 în Monitorul Oficial Nr. 27     art Nr : 316     Data intrarii in vigoare : 10.05.1995
    Declarat neconstituţional prin HCC36 din 10.12.98, MO111/17.12.98

     În temeiul articolului 88 lit. d) din Constituţia Republicii Moldova şi articolului 7 alin. (3) din Legea cu privire la alegerile locale,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Se numeşte Primăria municipiului Chişinău în următoarea componenţă:
    URECHEAN Serafim    - primar al municipiului Chişinău
    CUCU Gheorghe           - prim-viceprimar
    GAŢCAN Dumitru         - viceprimar
    ONCEANU Anatol        - viceprimar
    PALADI Alexei              - viceprimar
    SMIRNOV Eduard        - viceprimar
    ŢURCAN Anatol           - viceprimar
    ŞARBAN Vladimir         - secretar
    CEBOTARI Victor         - membru al Primăriei
    GURIŢENCO Vladimir   - membru al Primăriei
    GUŢAN Valentin             - membru al Primăriei
    NEMERENCO Valeriu   - membru al Primăriei
    PALADI Ion                   - membru al Primăriei
    PASCARI Gheorghe       - membru al Primăriei
    POPA Vladimir               - membru al Primăriei
    SĂRĂCUŢĂ Anatol       - membru al Primăriei
    VLEJU Constantin          - membru al Primăriei
    Art. 2. - Se stabileşte că, pînă la expirarea termenului mandatului prevăzut prin articolul 7 din Legea privind administraţia publică locală Primăria municipiului Chişinău va exercita şi atribuţiile consiliului municipal, stipulate prin Legea sus-numită.
    Art. 3. - Prezentul Decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                        Mircea SNEGUR

    Chişinău, 10 mai 1995.
    Nr. 146