DPO1588/2003
ID intern unic:  288683
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1588
din  17.12.2003
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 25.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 254     art Nr : 1056
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
ALBU Ana       - la Judecătoria Bălţi
CARAPIREA Veronica   - la Judecătoria Basarabeasca
CODREANU Petru     - la Judecătoria Călăraşi
DIMITRIADI Tatiana   - la Judecătoria Cahul
GHERMAN Deomid     - la Judecătoria Soroca
HÎRBU Iurie       - la Judecătoria Teleneşti
ISTRATE Anatolie     - la Judecătoria Hînceşti
MÎŢU Ghenadie     - la Judecătoria Soroca
NICORICI Marcela     - la Judecătoria Floreşti
ORÎNDAŞ Victor     - la Judecătoria Economică de Circumscripţie
PARPALAC Aurelia     - la Judecătoria Căuşeni
ŞCHIOPU Vasile     - la Judecătoria Ungheni.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 decembrie 2003.
Nr. 1588-III.