DPO1641/2004
ID intern unic:  288808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1641
din  17.01.2004
privind instituirea bursei Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 23.01.2004 în Monitorul Oficial Nr. 016     art Nr : 120
MODIFICAT
DP1071-IV din 05.04.07, MO51-53/13.04.07 art.246
DP746-IV din 22.08.06, MO134-137/25.08.06 art.683
În scopul susţinerii studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi a elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, care obţin performanţe academice deosebite şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică şi la viaţa socială, precum şi în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se instituie bursa Preşedintelui Republicii Moldova pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior - în cuantum de 610 de lei lunar, şi pentru elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate - în cuantum de 470 de lei lunar.
[Art.1 modificat prin DP1071-IV din 05.04.07, MO51-53/13.04.07 art.246]
[Art.1 modificat prin DP1071-IV din 05.04.07, MO51-53/13.04.07 art.246]
Art. 1. - Se instituie bursa Preşedintelui Republicii Moldova pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior - în cuantum de 450 de lei lunar, şi pentru elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate - în cuantum de 350 de lei lunar.
[Art.1 modificat prin DP746/22.08.06, MO134-137/25.08.06 art.683]
[Art.1 modificat prin DP746/22.08.06, MO134-137/25.08.06 art.683]
Art. 1. - Se instituie bursa Preşedintelui Republicii Moldova pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior - în cuantum de 300 de lei lunar, şi pentru elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate - în cuantum de 250 de lei lunar.
Art. 2. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate, care face parte integrantă din prezentul decret.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 ianuarie 2004.
Nr. 1641-III.
APROBAT
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 1641-III din 17 ianuarie 2004
R E G U L A M E N T
privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova
studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din
instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate
1. Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi modul de acordare şi de plată a bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.
2. Bursa Preşedintelui Republicii Moldova, denumită în continuare bursa Preşedintelui, este o bursă nominală (de merit), care se acordă, anual, studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior de stat şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate de stat, precum şi studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate particulare acreditate.
Studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior li se acordă zece burse, iar elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate - cinci burse.
3. Bursa Preşedintelui se acordă studenţilor şi elevilor care au obţinut la sesiunile din anul precedent de studiu o medie a notelor nu mai mică de 9 puncte în instituţiile de învăţămînt de profilurile tehnic, agrar, medical şi real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie) şi nu mai mică de 9,5 puncte în instituţiile de învăţămînt de alt profil.
La selectarea candidaţilor, se va ţine cont şi de participarea acestora la activităţi de cercetare ştiinţifică (publicarea de lucrări ştiinţifice, participarea la conferinţe, colocvii, concursuri etc.) şi la viaţa socială.
4. Studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior bursa Preşedintelui li se acordă începînd cu semestrul V, elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate care studiază 2 şi 3 ani - începînd cu semestrul III, iar elevilor care studiază 4 şi 5 ani - începînd cu semestrul VII.
5. După încheierea sesiunii de vară, consiliile facultăţilor (şefii de secţie) propun senatului (consiliului profesoral) candidaţii pentru bursa Preşedintelui.
Candidatura aprobată de senat (consiliul profesoral) se confirmă prin ordinul rectorului (directorului) instituţiei de învăţămînt şi se prezintă, pînă la 15 iulie, Ministerului Educaţiei.
Ministerul Educaţiei examinează candidaturile propuse de instituţiile de învăţămînt şi le înaintează, pînă la 1 august, Guvernului spre aprobare.
Guvernul, în baza recomandărilor Ministerului Educaţiei, definitivează lista candidaţilor şi o prezintă, pînă la 10 august, Preşedintelui Republicii Moldova spre aprobare.
6. Preşedintele Republicii Moldova aprobă anual, prin decret, lista bursierilor şi o face publică de Ziua Republicii (27 august).
7. Bursa Preşedintelui se plăteşte de instituţiile de învăţămînt ai căror studenţi şi elevi beneficiază de această bursa din mijloacele prevăzute în bugetul de stat pentru acest scop.
Modul de eliberare către aceste instituţii de învăţămînt a mijloacelor financiare necesare se stabileşte de Guvern.
Bursa Preşedintelui se plăteşte lunar, cu excepţia perioadei vacanţei de vară.
8. Retragerea bursei Preşedintelui se face prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea Guvernului.