DPO1867/2001
ID intern unic:  289306
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1867
din  23.01.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 46
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
                            "Ordinul Republicii"
domnului Nicolae FILIP     - rector al Universităţii de Stat "Alecu Russo" din Bălţi;
                            Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Ion BOIAN        - cercetător ştiinţific superior la Institutul de Ştiinţe ale
                                                  Educaţiei
domnului                            - şef de catedră la Universitatea de
Eugen GHEORGHIŢĂ         Stat din Tiraspol
domnului                            - director al Liceului Român-Englez
Valentin GUZGAN               "Ion Creangă" din Chişinău;
                               Medalia "Meritul Civic"
doamnei                             - decan la Universitatea de Stat
Eufrosinia AXENTI               din Moldova
domnului Ion BIVOL          - director adjunct al Şcolii Medii din satul Lipoveni, judeţul
                                                    Lăpuşna
doamnei Serafima DAVID  - profesor la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici"
                                             din municipiul Căuşeni, judeţul Tighina
doamnei                             - profesor universitar la
Lidia DERGACIOV             Universitatea Agrară de Stat din Moldova
domnului Mihail DRIGA     - director al Şcolii Medii "Vlad Ioviţă" din satul Cocieri,
                                             judeţul Chişinău
domnului                             - specialist principal la Ministerul
Gheorghe EGOROV              Educaţiei şi Ştiinţei
domnului                             - director al Şcolii Medii din satul
Vasile GAŢCAN                   Molovata Nouă, judeţul Chişinău
doamnei
Natalia GAVRILIUC           - director al Casei Lucrătorilor din Învăţămînt, Chişinău
domnului Sergiu GUŢU        - profesor la Şcoala Medie din satul Vasilcău, judeţul Soroca
doamnei Nadejda ROTARI  - profesor la Liceul-Gimnaziu din satul Pepeni, judeţul Bălţi
doamnei Ariadna RUSU       - director al Centrului de Activitate Extraşcolară din Chişinău
domnului                               - director al Şcolii Profesionale
Vasile SANDULEAC              Polivalente nr. 2 din Ungheni
domnului                               - profesor la Liceul Privat Moldo-
Marcel TELEUCĂ                   Turc din Chişinău;
                                   Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Valeri LEBEDEV   - şef de catedră la Universitatea Liberă Internaţională din
                                                      Moldova
domnului Tudor MALECA    - rector al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
domnului                                - director al Liceului-Gimnaziu
Evgheni OHRIMENCO            nr. 11 din Chişinău.

 
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 23
ianuarie 2001.
Nr. 1867-II.