DPO1870/2001
ID intern unic:  289314
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1870
din  24.01.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 49
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea artelor plastice şi contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă:
"Ordinul Republicii" următorilor:
CANAŞIN Iuri          - sculptor
CUCIUC Sergiu        - pictor, critic de artă;
Titlul onorific "Maestru în Artă" următorilor:
COŢOFAN Nicolae  - ceramist
DOHOTARU Vasile  - pictor
MUDREA Andrei      - pictor
NAŞCO Vasile          - pictor
OPREA Gheorghe      - pictor
ZAVTUR Eudochia    - pictor.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 24 ianuarie 2001.
Nr. 1870-II.