DPO2070/2004
ID intern unic:  289677
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2070
din  01.11.2004
privind conferirea "Ordinului Republicii" Excelenюei Sale
domnului Sьleyman DEMIREL
Publicat : 05.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 199     art Nr : 907
În temeiul  art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale domnului Sьleyman DEMIREL, ex-Preşedinte al Republicii Turcia, "Ordinul Republicii", în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-turce şi pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 1 noiembrie 2004.
Nr. 2070-III.