DPO2175/2004
ID intern unic:  289808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2175
din  30.12.2004
pentru promulgarea Legii privind scutirea Întreprinderii
de Stat "Calea Ferată din Moldova" de compensarea
pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a
terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată
Revaca - Căinari
Publicat : 01.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 21
În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 431-XV din 24 decembrie 2004 privind scutirea Întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova"de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor pentru construcţia liniei de cale ferată Revaca - Căinari.

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

Chişinău, 30 decembrie 2004.
Nr. 2175-III.