DPO650/2002
ID intern unic:  290758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 650
din  07.05.2002
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 16.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 63-64     art Nr : 510
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea mişcării veteranilor şi participare activă la viaţa socială şi la educarea tinerei generaţii, se conferă:
"Ordinul Republicii"
    regretatului Dumitru ZIDU
Ordinul "Gloria Muncii"
    doamnei Vera MELECA            - membru al Prezidiului Consiliului Organizaţiei
                                                        Veteranilor din Republica Moldova
Medalia "Meritul Civic"
    domnului
    Veniamin CERNOMORCENCO - preşedinte al Consiliului Organizaţiei Veteranilor
                                                          din sectorul Ocniţa, judeţul Edineţ
    domnului
    Vasile ERŞOV                             - preşedinte al Consiliului Organizaţiei Veteranilor
                                                          din sectorul Străşeni, judeţul Chişinău
    doamnei
    Emilia LONGHINOVA              - membru al Prezidiului Consiliului Organizaţiei
                                                         Veteranilor din municipiul Bălţi.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                    Vladimir VORONIN

    Chişinău, 7 mai 2002.
    Nr. 650-III.