DPO694/2002
ID intern unic:  290817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 694
din  29.05.2002
privind conferirea medaliei "Meritul Civic"
domnilor Victor FLORESCU şi Iracli VALIŞVILI
Publicat : 06.06.2002 în Monitorul Oficial Nr. 71-73     art Nr : 596
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea culturii fizice şi sportului, succese remarcabile obţinute la competiţiile internaţionale şi contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă, se conferă medalia "Meritul Civic" domnilor:
    Victor FLORESCU - campion mondial la lupta sambo, participant la Jocurile
                                      Olimpice de la Sidney
    Iracli VALIŞVILI    - antrenor superior al Lotului Naţional de Luptă Sambo.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                           Vladimir VORONIN

    Chişinău, 29 mai 2002.
    Nr. 694-III.