DPO964/2002
ID intern unic:  291180
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 964
din  15.11.2002
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Nicolai CHISEEV
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1229
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele de justiţie, merite deosebite în promovarea reformei judiciare şi de drept, contribuţie substanţială la ridicarea calificării profesionale a judecătorilor şi participare activă la perfecţionarea legislaţiei în vigoare şi la viaţa socială a ţării, domnului Nicolai CHISEEV, judecător demisionat, Jurist Emerit din Republica Moldova, i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

    Chişinău, 15 noiembrie 2002.
    Nr. 964-III.