EMO212/2004
ID intern unic:  291287
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
ERATĂ Nr. 212
din  26.11.2004
ERATA
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212
E R A T Ă
În punctul 18 din Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 15 noiembrie 2004 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă" (M.O., 2004, nr. 208-211, art. 1439), cifra "14" se substituie cu cifra "17".