HDC22/1996
ID intern unic:  292030
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
ALTE MINISTERE
HOTĂRÎRE Nr. 22
din  03.09.1996
cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii
naturale a măfurilor alimentare şi nealimentare la
întreprinderile de comerţ de toate formele de proprietate
din Republica Moldova şi a instrucţiunii privind aplicarea lor
Publicat : 10.04.1997 în Monitorul Oficial Nr. 022
    Consiliul colegial   al  Departamentului  Comerţului  al  Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă normele perisabilităţii naturale pentru întreprinderile de  comerţ  şi alimentaţie publică de toate formele de proprietate şi  a instrucţiunii privind aplicarea lor:
    1.1. Normele   perisabilităţii  naturale  şi  instrucţiunea  privind aplicarea lor pentru:
    - mărfurile alimentare  în  reţeaua de comerţ cu  amănuntul  conform anexelor 1 şi 2;
    - mărfurilor  alimentare  la păstrarea lor la depozitele  şi  bazele întreprinderilor  de  comerţ  cu amănuntul şi unităţile  de  alimentaţie publică conform anexelor 3 şi 4;
    - mărfurilor  alimentare  la păstrarea şi livrarea lor la bazele  de mic-gros  şi  magazinele  de mic-gros, la păstrarea şi livrarea  lor  în magazinele întreprinderilor de alimentaţie publică conform anexelor 5, 6 şi 7;
    - brînzeturilor  la păstrarea lor în frigiderele distribuitoare  ale reţelei de comerţ conform anexelor 8 şi 9;
    - mărfurilor  alimentare la transportarea cu mijloacele de transport auto şi cu tracţiune animală conform anexelor 10 şi 11.
    1.2. Normele  pierderilor de pe urma spargerii ambalajului de sticlă cu  produse alimentare transportate cu mijloace de transport auto şi  cu tracţiune  animală  în  depozite,  la baze, în unităţile  de  comerţ  cu amănuntul,  la întreprinderile de alimentaţie publică, precum şi normele pierderilor  de  pe urma spargerii şi ştirbirii recipientelor de  sticlă goale  la  recepţionarea,  păstrarea şi livrarea lor  în  depozitele  de ambalaj  ale  organizaţiilor de comerţ cu ridicata şi cu  amănuntul,  în reţeaua  de comerţ cu amănuntul, întreprinderile de alimentaţie publică, la  încărcarea  în  vagoanele feroviare, transportarea  cu  mijloace  de transport  auto, cu tracţiune animală şi instrucţiunea privind aplicarea acestor norme conform anexelor 12, 13, 14 şi 15.
    1.3. Normele   pierderilor   (deteriorării)  mărfurilor  de   sport, pieselor de schimb auto-moto şi accesoriilor la transportarea, păstrarea şi  comercializarea  lor,  precum  şi  instrucţiunea  privind  aplicarea acestor norme conform anexelor 16, 17, 18.
    2. La întreprinderile  de  alimentaţie publică mărfurile la  cîntar, comercializate   prin  bufete  (exceptînd  mărfurile  comercializate  cu porţia),  se  aplică  normele perisabilităţii  naturale,  aprobate  prin prezenta hotărîre pentru reţeaua de comerţ cu amănuntul de toate formele de proprietate din Republica Moldova, cu reducerea lor cu 20 la sută.
    3. În depozitele  comerţului  cu ridicata pierderile de  mărfuri  de băcănie  şi  de  cofetărie în masă efectivă se trec la  scădere  conform normelor  şi  în  conformitate cu instrucţiunea privind  aplicarea  lor, aprobată    de   prezenta   hotărîre   pentru   depozitele   şi   bazele întreprinderilor  de  comerţ  cu amănuntul şi unităţile  de  alimentaţie publică.
    4. În secţiile  de ambalat ale organizaţiilor de comerţ cu  ridicata şi  cu  amănuntul  perisabilitatea naturală a  mărfurilor  gastronomice, ambalate  prin  mijloace  mecanice,  precum  şi  a  tuturor  mărfurilor, ambalate  în  mod  manual,  se trece la scăderea (în  procente  faţă  de cantitatea  mărfii  ambalate)  conform normelor şi  în  corespundere  cu instrucţiunea,  aprobată prin prezenta hotărîre pentru reţeaua de comerţ cu  amănuntul  de  toate formele de proprietate  din  Republica  Moldova (anexa nr. 1).
    O condiţie indispensabilă  pentru reducerea în comerţ a  pierderilor naturale  de  mărfuri,  lucru în care agenţii economici sînt  extrem  de interesaţi,  sînt: crearea condiţiilor corespunzătoare pentru  păstrarea şi  comercializarea mărfurilor, desfăşurarea în permanenţă a  acţiunilor avînd   drept  scop  reducerea  normelor  perisabilităţii  naturale   şi pierderilor  de mărfuri în comerţ, respectarea regulilor de transportare şi recepţionare a mărfurilor după cantitate şi calitate.
    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    COLEGIAL,
    DIRECTORUL GENERAL                          Gheorghe OPREA
    Chişinău, 3 septembrie 1996.
    Nr. 22.
Anexa nr. 1
la hotărîrea Consiliului colegial al
Departamentului Comerţului al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
la carne şi produsele din carne, peşte şi produsele din peşte,
produsele lactate şi de panificaţie, articolele de cofetărie şi
mărfurile de băcănie în reţeaua de comerţ cu amănuntul de toate
formele de proprietate din Republica Moldova

Denumirea mărfii Normele perisabilităţii, %
în tot cursul anului
primul grup de magazine al doilea grup de magazine
Carne şi produse din carne    
Carne congelată:    
carne de vită,  carne de viţel, carne de oaie, carne de capră, carne de cal, carne de bivol, carne de ren, carne de cămilă 0,33 0,40
Carne de porc 0,30 0,35
Carne de animale sălbatice (de mistreţ, de urs, de  elan, de antilopă-saiga etc.) 0,47 0,55
Carne refrigerată:    
carne de vită,  carne de viţel, carne de oaie, carne de capră, carne de cal, carne de bivol, carne de ren, carne de cămilă 0,53 0,65
Carne de porc 0,51 0,54
Carne de animale sălbatice (de mistreţi, de urs, de elan, de antilopă-saiga etc.) 0,64 0,75
Carne de pasăre (exceptînd carnea ambalată în peliculă  de polietilenă) şi de iepure de casă congelată:    
de găină, de pui-broileri, de iepure de casă 0,19 0,20
de gîscă, de raţă, de curcă etc. 0,30 0,32
Carne de pasăre, ambalată în peliculă de polimer, congelată 0,05 0,05        
Carne de pasăre, de iepure de casă refrigerată:de găină, de pui-broileri şi de iepure de casă 0,37 0,40
Carne de pasăre, ambalată în peliculă de polimer, congelată 0,20 0,20
Subproduse:    
picioare 0,35 0,35
capete congelate 0,35 0,35
capete refrigerate 0,54 0,54
Alte subproduse:    
congelate 0,40 0,40
refrigerate 1,62 1,62
Semifabricate la cîntar 0,40 0,40
Culinărie la  cîntar  (răcituri, pateuri, carne şi carne  de  pasăre prăjită şi fiartă, subproduse etc.) 0,30 0,30
Grăsime brută congelată 0,16 0,16
Grăsime brută refrigerată 0,32 0,32
Mezeluri fierte  (inclusiv  pîine de carne, caltaboş,  lebărvurşti, sîngerete etc.) 0,53 0,60
Crenvurşti şi cîrnăciori 0,75 0,75
Salamuri semiafumate 0,32 0,37
Salamuri fierte-afumate 0,36 0,36
Salamuri crude-afumate 0,06 0,06
Specialităţi din carne afumată în membrană şi fără membrană:    
crude-afumate 0,25 0,25
afumate-fierte şi afumate-coapte 0,48 0,48
fierte, coapte şi prăjite 0,59 0,59
Slănină-bucăţi şi produse din slănină 0,26 0,26
Alte produse din carne la cîntar 0,30 0,30
Peşte şi produse din peşte:    
Peşte viu 0,10 0,10
Peşte de toate denumirile şi midii refrigerate 0,60 0,60
Peşte şi produse  din peşte de toate denumirile congelate  neglasate 0,27 0,27
Peşte, produse  din  peşte şi produse de mare exceptînd  peştele  de toate denumirile congelate glasate NORMELE NU SE APLICĂ  
Peşte sărat de toate denumirile (exceptînd familia somonului, comercializat  prin tăiere), marinat, picant în saramură NORMELE NU SE APLICĂ  
Peşte de toate  denumirile  sărat în butoaie şi lădiţe de lemn 0,40 0,40
Peşte din familia somonului, comercializat prin tăiere 0,30 0,30
Peşte de toate denumirile (cu excepţia familiei nisetrului) şi produse de mare exceptînd peştele afumat la cald 0,37 0,37
Peşte şi produse din peşte din familia nisetrului afumate la cald 0,30 0,30
Peşte şi produse  din peşte (exceptînd produsele din batog) de toate denumirile afumate la rece 0,35 0,35
Produse din batog de toate denumirile afumate la rece, comercializate fără tăiere 0,33 0,33
Produse din batog de toate denumirile afumate la rece, comercializate prin tăiere 0,28 0,28
Icre de nisetru, somon şi de alte specii de    peşti 0,18 0,18
Culinăria (peşte  de toate denumirile prăjit, copt, în aspic, umplut etc.) 0,36 0,36
Alte mărfuri la cîntar din peşte şi produse de mare exceptînd peştele 0,28 0,28
Notă: La peştele, produsele din peşte şi produsele de mare exceptînd peştele  congelate neglasate, ambalate cu aplicarea peliculei de polimer şi hîrtie antiadezică, normele se aplică în mărime de 75 % faţă de norma stabilită pentru peştele neglasat congelat.
Produse din lapte şi grăsimi:    
Unt (de vacă, topit) 0,15 0,15
Margarină, grăsimi   topite  (seu,  untură  etc.) şi  de  culinărie (grăsime vegetală etc.) 0,15 0,15
Ulei vegetal (fără ambalare) 0,25 0,25
Smîntînă, brînză de vaci 0,46 0,46
Brînzeturi:    
în membrană de parafină (de  Rusia, de Poşehon, de Olanda, de Kostroma, de Iaroslavl, de Estonia, de  Stepă, de Ucraina, de Lituania, de Mensk, de Tartu etc.) 0,30 0,30
topită afumată 0,40 0,40
în membrană de  polimer (de Olanda, de Kostroma,Ceder, de Lituania, de Rusia etc.) 0,40 0,40
în foiţă de metal sau pergament (Rokfor, de    Letonia etc.) 0,55 0,55
fără membrană (Schweizer, în saramură ambalată în ambalaj etc.) 0,30 0,30
în saramură (brînză, sugulini etc.) 0,25 0,25
Lapte vărsat 0,05 0,05
Lapte şi frişcă praf, ouă praf şi melanj 0,25 0,25
Îngheţată la cîntar şi alte produse şi grăsimi la cîntar 0,30 0,30
Notă: La vînzarea  uleiului  vegetal prin utilizarea automatelor  se aplică norma perisabilităţii naturale, stabilită printr-un ordin special al Departamentului Comerţului al Republicii Moldova.
Produse de panificaţie    
Pîine coaptă 0,50 0,50
Covrigi 0,35 0,35
Pesmeţi 0,30 0,30
Plăcinte şi culebeacă 0,45 0,45
Lavaş şi ciurek 0,35 0,35
Alte produse de panificaţie la cîntar 0,30 0,30
Notă: 1. Pentru   gherete   şi  chioşcuri  normele   perisabilităţii naturale a pîinii coapte se reduc cu 30 procente.    2. Pentru pîinea  cu  bucata şi produsele de panificaţie  se  aplică norma  de recuperare a pierderilor de la rebut sanitar în mărime de 0,04 procente.
Produse de cofetărie    
Caramele, iris şi drajeuri 0,10 0,10
Bomboane glasate 0,15 0,18
Bomboane neglasate 0,26 0,26
Marmeladă şi pastă de fructe 0,33 0,48
Dulciuri din pastă de fructe şi zefir 0,46 0,53
Halva 0,55 0,55
Miere de albine şi magiun 0,45 0,45
Biscuiţi, galete şi napolitane 0,22 0,25
Turte dulci 0,34 0,48
Alte produse de cofetărie la cîntar 0,15 0,18
Mărfuri de băcănie    
Crupe, inclusiv de leguminoase şi sago 0,14 0,20
Paste făinoase 0,21 0,30
Făină şi amidon 0,14 0,20
Zahăr tos 0,08 0,12
Zahăr rafinat 0,13 0,18
Pudră de zahăr 0,21 0,30
Cafea în granule 0,10 0,10
Sare de bucătărie 0,32 0,45
Drojdii presate 0,39 0,55
Alte mărfuri de băcănie la cîntar 0,11 0,15
Notă: Pentru  mărfurile de băcănie şi de cofetărie ambalate, lansate în  reţeaua  de  comerţ  cu amănuntul în toate tipurile  de  ambalaj  de transport, inclusiv ambalajul-utilaj se aplică normele pierderilor de la deteriorarea ambalajului de consum în următoarele volume (în procente):    făină, crupe, zahăr tos, sare de bucătărie, amidon - 0,03;    alte mărfuri  de băcănie şi de cofetărie (cu excepţia celor ambalate în cutii) - 0,01.    Pentru mărfurile, ambalate în magazine, aceste norme nu se aplică.
Sucuri şi alte băuturi nealcoolice la vînzarea cu consum pe loc 0,04 0,04
Furaj    
Ovăz şi orz 0,10 0,10
Macuh şi nutreţuri combinate 0,08 0,08
Tărîţă etc. 0,12 0,12
Alte mărfuri    
Gaz lampant la cîntar 0,08 0,08

Anexa nr. 2
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
INSTRUCŢIUNE
privind aplicarea normelor perisabilităţii naturale a produselor
alimentare în reţeaua de comerţ cu amănuntul de toate formele de
proprietate din Republica Moldova
    1. Normele perisabilităţii   naturale   a   produselor   alimentare, aprobate   prin   hotărîrea  Consiliului  colegial  al   Departamentului Comerţului  din  3 septembrie 1996 nr. 22, se extind asupra  reţelei  de comerţ cu amănuntul de toate formele de proprietate.
    2. Normele sînt  stabilite pentru mărfurile standard, comercializate la  cîntar,  în  procente faţă de circulaţia lor cu amănuntul  pentru  a recupera  pierderile în procesul păstrării mărfurilor în magazie sau  pe tejghele,  precum şi în procesul pregătirii mărfurilor pentru vînzare şi în timpul vînzării ca rezultat al:
    - uscării;
    - dispersării;
    - fărîmăturii   în   procesul  vînzării  mărfurilor,   cu   excepţia caramelelor presărate şi zahărului rafinat;
    - scurgerii (dezgheţării, prelingerii);
    - vărsării la transvazarea şi comercializarea mărfurilor lichide;
    - consumului de substanţe la respiraţie (făină, crupe).
    În afară de aceasta,   în  norme  este  inclusă  masa  peliculei  de polimer, foiţei de metal şi pergamentului, înlăturate la comercializarea brînzeturilor,  recepţionate  în ambalaj din materialele menţionate  mai sus,  precum şi capetele membranelor, sfoara şi clemele metalice care se îndepărtează la pregătirea brînzei afumate pentru vînzare.
    În norma perisabilităţii naturale nu sînt incluse:
    - deşeurile normate  ce  se formează la pregătirea pentru vînzare  a mezelurilor,  afumăturilor  de  carne şi de  peşte  comercializate  după tranşarea prealabilă;
    - resturile de  la  curăţirea untului, precum şi fărîmiturile ce  se formează la comercializarea caramelei presărate şi zahărului rafinat.
    Resturile de  la curăţire şi fărîmiturile se predau la prelucrare la indicaţia  organizaţiei  comerciale, din care face parte  întreprinderea respectivă,  şi  se trec la pierderi conform facturilor  conform  cărora aceste deşeuri au fost predate;
    - tot felul de  pierderi  ce  se formează ca rezultat  al  stricării mărfurilor,  deteriorării  ambalajului, precum şi al  diferenţei  dintre masa de facto a ambalajului şi masa conform şablonului;
    - pierderile   suplimentare  de  facto,  legate  de  comercializarea mărfurilor prin metoda autoservirii, în limitele normelor stabilite.
    3. Normele stabilite  pentru  primul grup de magazine se  aplică  în magazinele  cu autoservire, inclusiv magazinele universale, precum şi în magazinele  de  alte tipuri cu o circulaţie anuală a mărfurilor  de  cel puţin  4 mln lei în condiţiile suprafeţei comerciale de peste 400  metri pătraţi.  În  celelalte magazine şi gherete se aplică normele  stabilite pentru grupul al doilea de magazine.
    4. Normele aprobate  sînt maxime şi se aplică doar în cazurile  cînd la  verificarea disponibilului efectiv al mărfurilor se va înregistra  o insuficienţă faţă de stocurile aflate la evidenţă.
    Perisabilitatea  naturală a mărfurilor se trece la pierderi  conform volumelor efective, însă fără a depăşi normele stabilite.
    5. Trecerea la  pierderi  a  perisabilităţii naturale  a  mărfurilor poate   fi  efectuată  numai  după  inventarierea  mărfurilor  în   baza calculului  respectiv,  întocmit şi aprobat în conformitate cu p. 9  din prezenta Instrucţiune.
    Lipsa mărfurilor  în limitele normelor stabilite ale perisabilităţii naturale  se  trece la pierderi la preţurile, la care mărfurile au  fost înregistrate. Trecerea pierderilor de mărfuri peste normele stabilite pe seama persoanelor vinovate se admite la preţurile de comercializare.
    6. Normele perisabilităţii  naturale  se  aplică doar  la  mărfurile vîndute  în perioada gestionară, indiferent de termenul păstrării lor la întreprinderea de comerţ cu amănuntul.
    7. Prezentele  norme ale perisabilităţii naturale nu se aplică  faţă de  mărfurile cu bucata, precum şi faţă de mărfurile lansate în comerţul cu amănuntul în ambalaj.
    Notă: Faţă de    mărfurile    împachetate   în   magazine    normele perisabilităţii  naturale se aplică în aceleaşi proporţii ca şi faţă  de mărfurile neîmpachetate.
    8. La calcularea   mărimii  perisabilităţii  naturale  în   limitele normelor  stabilite pentru reţeaua de comerţ cu amănuntul în  circulaţia cu amănuntul nu se includ mărfurile:
    - livrate altor    magazine,   filialelor   magazinului    (gherete, chioşcuri),  care  ţin  de sine stătător evidenţa  valorilor  materiale, precum  şi  vîndute  în lot de mic-gros  instituţiilor  social-culturale (grădiniţe  de  copii, sanatorii, spitale etc.) şi altor  întreprinderi, organizaţii, instituţii;
    - restituite   furnizorilor,   precum  şi  cele   transmise   pentru prelucrare;
    - trecute la  pierderi  conform  actelor ca urmare  a  deteriorării, fărîmiţării,  stricării,  reducerii  calităţii,  constatării  diferenţei între greutatea de facto şi cea indicată în şablonul ambalajului, precum şi a deteriorării acestuia.
    Notă: În cazul  în  care  magazinele  livrează  mărfuri  în  lot  de mic-gros  se aplică normele perisabilităţii, stabilite pentru bazele  în lot de mic-gros (anexa nr. 5).
    Faţă de mărfurile  expediate  în  alte magazine  şi  la  prelucrare, precum şi cele restituite furnizorilor se aplică normele perisabilităţii naturale, stabilite pentru depozitele şi bazele organizaţiilor de comerţ cu  amănuntul  şi organizaţiile alimentaţiei publice conform  termenului respectiv  de păstrare (anexa nr. 3). În sistemul cooperaţiei de  consum acest  criteriu  se  extinde  şi asupra  livrării  mărfurilor  de  către magazinele principale altor subdiviziuni cu amănuntul.
    9. Mărimea perisabilităţii  naturale  în  cadrul  întreprinderii  de comerţ en-detail în ansamblu sau în limitele unei secţii a ei în peroada dintre   două  inventarieri  mixte  se  stabileşte  în  baza  calculelor întocmite    de   contabilitatea   întreprinderii   (organizaţiei)    cu participarea  persoanelor  gestionare şi aprobate de către  conducătorul întreprinderii    (organizaţiei).    Dacă   conducătorul    (directorul) întreprinderii  de  comerţ este în acelaşi timp şi persoană  gestionară, calculul îl aprobă conducerea organizaţiei ierarhic superioare.
    Calculul perisabilităţii naturale pentru mărfurile vîndute en-detail se întocmeşte după cum urmează:
    La suma perisabilităţii   naturale  pentru  stocurile  efective  ale mărfurilor   potrivit  datelor  inventarierii  la  începutul   perioadei gestionare se adaugă suma perisabilităţii calculate conform documentelor pentru   mărfurile  recepţionate  în  aceeaşi  perioadă  şi  se  exclude perisabilitatea   calculată  potrivit  documentelor  pentru   mărfurile, enumerate  în  p. 8 al prezentei Instrucţiuni, precum şi  pentru  stocul efectiv  al  mărfurilor  conform  listei de  inventariere  la  sfîrşitul perioadei gestionare.
    Cînd la întreprinderea de comerţ cu amănuntul se efectuează operaţii de  livrare  şi  comercializare a mărfurilor cu ridicata şi  în  lot  de mic-gros   se   întocmesc   în   acelaşi  mod   calcule   separate   ale perisabilităţii naturale.
    Norma şi suma  perisabilităţii naturale, calculată conform  listelor de   inventariere  şi  documentelor  marfare  iniţiale,  se  fixează  pe marginile documentelor menţionate ale mărfurilor.
    Mai jos este  expusă  forma-model  de  calculare  a  perisabilităţii naturale a mărfurilor în perioada de inventariere.
_________________________________________________________________
    Magazinul nr. _____
    La actul privind rezultatele verificării valorilor pe 1 iunie 1996.
    Secţia ___________
___________________________________________________________________________
   Calcularea perisabilităţii  naturale pentru mărfurile comercializate începînd de la 1 decembrie 1996 pînă la 1 iunie 1996

  Suma, lei
Perisabilitatea naturală pentru stocul mărfurilor conform listei evidenţei anterioare pe 1 decembrie 1995 60
Perisabilitatea naturală calculată pentru mărfurile recepţionate 1200
S-a calculat în total împreună cu stocul 1260
Se exclud:    perisabilitatea naturală calculată conform documentelor pentru mărfurile eliberate 40
perisabilitatea naturală calculată conform listei de inventariere a mărfurilor pe 1 iunie 1996 80
se exclud în total din suma calculată 120
Suma perisabilităţii naturale ce urmează să fie trecută la pierderi pentru mărfurile comercializate   1140

                            Conducătorul întreprinderii (organizaţiei)
                                Contabil-şef (superior)
    10. În cazurile  în  care  mărfurile ce se  păstrează  în  încăperea auxiliară  (magazia)  întreprinderii  de comerţ respective, se  află  în gestiunea  unei brigăzi de lucrători cu funcţii de răspundere (sau  unei singure  persoane),  iar  mărfurile,  aflate în sala  comercială,  -  în gestiunea  altei brigăzi de lucrători cu funcţii de răspundere (sau unei singure  persoane), repartizarea normelor perisabilităţii naturale între brigăzile de lucrători (persoane) cu funcţii de răspundere se efectuează pe  teren prin ordinile conducătorilor organizaţiilor (întreprinderilor) de  comerţ,  însă  astfel,  ca volumul total al  perisabilităţii  să  nu depăşească  normele  stabilite. Ordinul cu privire la  mărimea  normelor pentru  încăperea  auxiliară şi sala comercială se aduce  la  cunoştinţa brigăzilor (persoanelor).
    Totodată, la  mărfurile  livrate  din  încăperea  auxiliară  conform şablonului  sau masei standard (articole de cofetărie, crupe, zahăr  tos etc.),  norma  deplină a perisabilităţii se calculează pentru  brigăzile (persoanele) care poartă răspundere materială pentru mărfurile aflate în sala comercială.
    În cazul, în  care  mărfurile  trec de la furnizor  direct  în  sala comercială,  deşi  se află la evidenţa încăperii  auxiliare,  brigăzilor (persoanelor),  care poartă răspundere materială pentru mărfurile aflate în  sala  comercială  de  asemenea  li se  calculează  norma  deplină  a perisabilităţii naturale.
    11. Pentru mărfurile  la cîntar, comercializate cumpărătorilor  prin magazinele  auto,  se  aplică normele stabilite  pentru  magazinele  din grupul al doilea cu reducere de 50 procente.
    12. Organizaţiilor  (întreprinderilor)  de  comerţ, unde nu  pot  fi asigurate  aducerea regulată sau condiţiile de păstrare a mărfurilor  în corespundere  cu  regulile comerţului, li se permite, de comun acord  cu organele locale de administrare publică a comerţului să mărească pînă la 30   procente   normele  perisabilităţii  naturale,   stabilite   pentru magazinele grupului al doilea la toate mărfurile sau la unele mărfuri.
    13. Departamentul Comerţului al Republicii Moldova, Moldcoop-ului li se  acordă dreptul de a le permite organizaţiilor (întreprinderilor)  de comerţ  subordonate să aplice în reţeaua de comerţ cu amănuntul  (grupul al  doilea al magazinelor) cu structură stabilă a circulaţiei mărfurilor în  locul  normelor  la  mărfuri normele  generale  ale  perisabilităţii naturale  a mărfurilor în procente faţă de circulaţia fiecărui  magazin, gheretă etc. modul de stabilire a normelor generale este următorul.
    Organizaţia de  comerţ  aprobă  pentru fiecare an ce  urmează  norma generală  a  perisabilităţii naturale pentru fiecare  magazin,  gheretă, chioşc  ce  i se subordonează în procente faţă de circulaţia  mărfurilor acestei întreprinderi.
    Norma generală  se stabileşte în baza normelor la mărfuri în funcţie de  sortimentul  de mărfuri al fiecărei întreprinderi comerciale.  Norma generală  a  perisabilităţii naturale a mărfurilor în ansamblu pe  toate întreprinderile   organizaţiei  comerciale  respective  nu  trebuie   să depăşească normele la mărfuri.
    În magazinele  care  au  secţii,  chioşcuri,  gherete  brigăzile  ce prezintă  dări de seamă de sine stătătoare privind circulaţia mărfurilor norma  generală pentru fiecare dintre aceste subdiviziuni se  stabileşte în  acelaşi  mod de către directorul magazinului (dacă acesta nu  poartă răspundere  materială)  sau de către organizaţia  superioară.  Totodată, normele  stabilite pentru toate subdiviziunile nu trebuie să  depăşească norma generală stabilită pentru magazinul respectiv.
    Normele generale   ale   perisabilităţii  naturale   a   mărfurilor, stabilite  de  organizaţia comercială pentru fiecare  magazin,  gheretă, chioşc  etc.,  se aduc la cunoştinţa persoanelor gestionare ale  acestor întreprinderi  cu cel tîrziu 15 zile pînă la începutul perioadei  pentru  care  se  stabilesc  normele. Ordinul  directorului  magazinului  despre normele  stabilite  pentru  secţii  şi alte  subdiviziuni  se  aduce  la cunoştinţa persoanelor gestionare ale acestor subdiviziuni cu cel tîrziu 10 zile pînă la începutul perioadei.
    Normele generale   ale   perisabilităţii   naturale,   aprobate   de organizaţia  comercială  şi aduse la cunoştinţă persoanelor  gestionare, sînt  obligatorii.  În  întreprinderile de comerţ, pentru care  au  fost aprobate   normele  generale  ale  perisabilităţii  naturale   aplicarea normelor pentru fiecare marfă aparte este interzisă. Normele generale se revăd  anual. Schimbarea normelor generale pînă la expirarea  termenului pentru care ele au fost stabilite se admite numai în cazuri excepţionale (schimbarea  profilului  de  lucru al magazinului etc.) şi  doar  pentru perioada viitoare.
    14. La mărfurile   ce  urmează  să  fie  aduse  înainte  de   termen (transportate  pe  drumuri  accidentate etc.),  păstrate  în  magazinele îndepărtate  de  depozite,  precum şi la mărfurile  aduse  în  magazinul cooperaţiei  de consum pentru vînzare furnizorilor de producţie agricolă calcularea  perisabilităţii  naturale  se  efectuează  conform  normelor următoare:
    - în cazul păstrării  sus-numitelor  mărfuri în magazine pînă la  15 zile  (la  sare  - pînă la 60 zile) se aplică normele  stabilite  pentru reţeaua de comerţ cu amănuntul;
    - cînd aceste mărfuri se păstrează peste 15 zile (la sare - mai bine de  60  zile),  se admite suplimentar la normele sus-menţionate  să  fie aplicate pentru următoarele termene de păstrare normele stabilite pentru depozitele   şi   bazele  organizaţiilor  de  comerţ  cu  amănuntul   şi întreprinderilor de alimentaţie publică (anexa nr. 3).
    De exemplu, în magazinul din grupul al doilea zahărul rafinat a fost păstrat  25 de zile. Norma perisabilităţii naturale a zahărului  rafinat pentru magazinele acestui grup e stabilită în mărime de 0,18 procente.
    Dat fiind că  în  acest  exemplu zahărul rafinat a fost  păstrat  în magazin peste 15 zile, pentru primele 15 zile de păstrare urmează să fie aplicată norma perisabilităţii în mărime de 0,18 procente.
    Pentru următoarele  10  zile  de păstrare poate  fi  aplicată  norma perisabilităţii,  stabilită  pentru păstrare în depozit, care  în  cazul termenului  de  10 zile de păstrare a zahărului rafinat la depozit e  de 0,01 procente.
    Prin urmare,   calcularea   perisabilităţii  naturale  a   zahărului rafinat,  păstrat  în  magazin timp de 25 zile, se  va  efectua  conform normei de 0,19 procente.
    Notă: În cazul  în care în cursul perioadei de inventariere nu  s-au comercializat   mărfuri   aduse   înainte  de  termen   se   admite   ca perisabilitatea  naturală  să se calculeze pentru stocurile  de  mărfuri aduse  înainte de termen la sfîrşitul perioadei de inventariere  conform normelor, stabilite pentru depozitele şi bazele organizaţiilor de comerţ cu amănuntul şi unităţile de alimentaţie publică (anexa nr. 3).
    15. Normele la produsele uşor alterabile (din carne, peşte, lapte şi grăsimi) sînt stabilite pentru magazinele, gheretele şi chioşcurile care au  camere  frigorifice,  gheţării,  răcitoare,  tejghele  sau  încăperi prevăzute  cu  instalaţii  de răcire, răcite pe cale  naturală  pînă  la temperatura aerului de cel mult 8 grade C.
    În cazul comercializării  forţate  a produselor uşor  alterabile  în perioada  caldă  a  anului  prin  intermediul  magazinelor,  gheretelor, chioşcurilor  care  nu  au mijloace de răcire, sau  cînd  se  defectează instalaţiile  frigorifice normele nu se măresc, ci se întreprind  măsuri penru comercializarea accelerată a acestor mărfuri.
    16. În cazul   în   care   în  magazine   lucrează   elevi   normele perisabilităţii  naturale sporesc în următoarele proporţii: cînd numărul mediu  al elevilor e de la 25 pînă la 50 procente faţă de numărul  mediu scriptic  al  vînzătorilor, - cu 10 procente, peste 50 procente - cu  15 procente.
    Această sporire  a normelor se efectuează ţinîndu-se seama de timpul efectiv  lucrat  de  către elevi în perioada  dintre  două  inventarieri mixte,  timp care se stabileşte în baza registrului depontaj,  prezentat de  maistrul de instruire în producţie. În magazinele care au secţii  cu evidenţă  autonomă normele se măresc numai pentru acele secţii în care a lucrat numărul respectiv de elevi.
    Exemplu. Magazinul  care are elevi a lucrat în perioada dintre  două inventarieri  mixte 150 zile. În această perioadă numărul mediu scriptic al  vănzătorilor magazinului a constituit 30 de persoane, iar elevii  au lucrat în această unitate comercială 1800 zile-om.
    În acest caz  numărul  mediu  al elevilor în  perioada  dintre  două inventarieri mixte va constitui 12 persoane (1800),
                                             -----
                                              150
adică  40 % faţă de numărul mediu scriptic al vînzătorilor. Prin urmare, normele  perisabilităţii  naturale  a mărfurilor pentru magazin  pot  fi mărite cu 10 procente.
    17. Normele pierderilor   de   pîine  şi  produse   de   panificaţie comercializate  cu  bucata  de pe urma rebutului sanitar,  precum  şi  a mărfurilor   de  cofetărie  şi  băcănie  ca  rezultat  al   deteriorării ambalajului  se  aplică  în  modul stabilit  de  prezenta  Instrucţiune.
Totodată,  normele pierderilor de pîine şi produse de panificaţie de  pe urma  rebutului  sanitar  se aplică numai în cazul dacă  se  dispune  de documentele care să confirme predarea lui pentru hrană animalelor.
Anexa nr. 3
la hotărîrea Consiliului colegial al
Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
a mărfurilor alimentare la păstrarea lor în depozitele şi bazele
întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi unităţile de alimentaţie
publică de toate formele de proprietate în Republica Moldova

Denumirea mărfii Termenul de păstrare, zile Normele persibilităţii, %
în tot cursul anului
1 2 3
Carne şi produse din carne    
Carne de tot felul congelată,cu excepţia cărnii de porc 1 Normele nu se aplică
(carcase, semicarcase, sferturişi jumătăţi tăiate transversal) 23 0,050,08
mai mult de 3 pînă la 10 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare                                                   cu 0.01
mai mult de 10 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu                                                   0.005
Carne de porc congelată (carcase şi semicarcase) 123 Normele nu se aplică 0.030.05
mai mult de 3 pînă la 10 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare                                                   cu 0.01
mai mult de 10 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu                                                   0.005
Carne de tot felul refrigerată,cu excepţia cărnii de porc  (carcase, semicarcase, sferturi şi jumătăţi tăiate transversal) 0,5123 0.120.200.250.45
Carne de porc refrigerată (carcase şi semicarcase) 0,5123 0.080,150,200,30
Carne de pasăre (exceptîndcarnea ambalată în peliculă de polimer) şi de iepure de casă congelată 122 Normele nu se aplică0,040,06
mai mult de 3  pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.004
Carne de pasăre, ambalată înpeliculă de polimer, congelată   Normele nu se aplică
Carne de pasăre şi de iepurede casă refrigerată 0,5123 0,100,150,200,30
Subproduse şi muşchi congelate 123 Normele nu se aplică0,050,10
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.007
Produse refrigerate   0,512 0,150,200,30
Grăsime brută congelată 123 Normele nu se aplică0,010,02
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.003
Grăsime brută refrigerată 123 0,080,100,15
Semifabricate şi produse culinare 1 0.05
Salamuri fierte (inclusiv pîine din carne, caltaboş etc.)   0,51 0,150,30
Crenvurşti, cîrnăciori 0,51 0,250,40
Salamuri semiafumate 0,5123 0,100,150,180,20
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.01
Salamuri fierte afumate 123 0,050,070,08
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.006
Salamuri crude afumate   Normele nu se aplică
Specialităţi din carne afumată în membrană şi fără membrană:    
Crude afumate 123 0,010,020,03
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.04
Afumate-fierte, afumatecoapte, fierte 0,5123 0,060,100,120,15
Slănină-bucăţi şi produse din slănină 123 0,010,020,02
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.003

   Notă:
    1. Pentru carnea,   carnea  de  pasăre  şi  subprodusele   congelate indicate  în  tabel  normele se aplică numai în  cazul  temperaturii  de păstrare de mai jos de minus 4 grade C pînă la minus 8 grade C, iar cînd temperatura e mai joasă de 8 grade C, se aplică normele stabilite pentru  frigiderele distribuitoare din comerţ.
    2. Cînd carnea  este  păstrată în blocuri, ambalată  fără  aplicarea peliculei de polimer, norma perisabilităţii naturale se aplică în mărime de  70  procente  faţă de normele prevăzute pentru carnea  congelată  în carcase, semicarcase.
    3. În cazul păstrării  cărnii  şi  produselor din  carne  (exceptînd carnea de pasăre) congelate, ambalate cu aplicarea peliculei de polimer, norma  perisabilităţii naturale se aplică în mărime de 50 procente  faţă de norma indicată în tabel pentru tipul respectiv de marfă.

1 2 3
Peşte şi produse din peşte:    
Peşte de toate denumirile 12 0,100,13
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile congelate neglasate Pînă la 3 inclusiv 4568 Normele nu se aplică0,020,030,040,05
mai mult de 7 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.002
Peşte şi produse din peşte,produse de mare, exceptîndpeştele, toate denumirilecongelate glasate   Normele nu se aplică
Peşte de toate denumirile sărat în butoaie şi lădiţe de lemn 123 0,060,080,10
mai mult de 3 pînă la 21 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.005
Peşte de toate denumirile sărat, marinat şi picantîn saramură   Normele nu se aplică
Peşte, produse  din peşte şi produse de mare, exceptînd peştele,  detoate denumirile afumatela cald 0,51 0,050,08
Peşte şi produse din peşte (inclusiv familia somonului)de  toate denumirile afumate la rece 123 0,050,070,09
mai mult de 3 pînă la 15 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.005
Peşte, produse din peşte şi produse de mare, exceptînd peştele, de toate denumirile sărate-uscate şi zvîntate 123 0,030,040,05
mai mult de 3  pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.005
Icre de nisetru, somon şi de alte specii de peşti 123 0,010,020,03
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.003
Icre de nisetru în cutii metalice 1 0,001
mai mult de 1 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0.001

   Notă:
    1. Pentru peştele neglasat congelat normele se aplică numai în cazul păstrării lui la temperatura mai joasă de minus 4 grade C.
    2. Pentru peştele,   produsele  din  peşte  şi  produsele  de  mare, exceptînd  peştele, neglasate congelate, ambalate cu aplicarea peliculei de  polimer  şi  hîrtie antiadezică, normele se aplică în mărime  de  50 procente  faţă de norma stabilită pentru peştele, produsele din peşte de toate denumirile neglasate congelate.
    3. La peştele   afumat  la  cald  congelat  normele  perisabilităţii naturale nu se aplică.
    4. În cazul păstrării  peştelui  şi produselor din peşte  (exceptînd icrele  şi  produsele din batog) termenele indicate în tabel  se  aplică normele   perisabilităţii  naturale  stabilite  pentru  frigiderele  din comerţul   cu  ridicata  în  cazul  în  care  la  depozitele  şi  bazele organizaţiilor  de  comerţ  cu  amănuntul şi  unităţile  de  alimentaţie publică  se  asigură  regimuri şi termene de păstrare  prevăzute  pentru frigiderele sus-menţionate.

1 2 3
Produse din lapte şi grăsimi:    
Margarină 123 0,010,020,02
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,001
Unt (unt de vacă  şi  topit), grăsimi topite (seu, untură etc.), de culinărie (grăsime vegetală etc.) şi de cofetărie   Normele nu se aplică
Ulei vegetal în butoaie de lemn pînă la 15 incl. mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0,020,03
Smîntînă, brînză de vaci în butoaie de lemn 1 0,08
Brînzeturi:    
în membrană de parafină (de Rusia, de Poşehon, de Olanda, de Kostroma, de Iaroslavl, de Estonia, de Stepă, de Uglici, de Ucraina etc., precum şi brînză topită afumată) 123mai mult de 3 pînă la 30 incl. 0,010,020,02Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,006
În membrană de polimer (de Olanda, de Kostroma, Ceder, de Lituania etc.) pînă la 15 incl.16 mai mult de 16 pînă la 30 incl. Normele nu se aplică 0.02Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,002
în foiţă de metal (Rokfor etc.) 123 0,010,020,02
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,003
în pergament (de Letonia etc.) 123 0,100,120,13
mai mult de 3 pînă la 30 incl. Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,017
fără membrană (de Elveţia etc.) 123mai mult de 3 pînă la 30 incl. 0,010,020,02Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu 0,006
în saramură (brînză, suluguni etc.)   Normele nu se aplică

   Notă:
    1. Pentru uleiul  vegetal,  smîntînă,  brînză  de  vacă  în  ambalaj metalic normele perisabilităţii naturale nu se aplică.
    2. La păstrarea uleiului vegetal în butoaie de lemn timp de mai mult de  o lună normele perisabilităţii naturale se măresc cu 0,008  procente pentru fiecare lună următoare în limitele de pînă la 6 luni.
    3. În cazul păstrării  brînzeturilor  mai  mult de  o  lună  normele perisabilităţii  naturale pentru fiecare lună ce urmează de păstrare  se aplică   în  mărimea  stabilită  pentru  frigiderele  distribuitoare  cu respectarea   condiţiilor,  metodelor  (în  ambalaj,  fără  ambalaj)  şi termenelor de păstrare adecvate (anexa nr. 8).

1 2 3
Perisabilitatea la transvazarea uleiului vegetal din  cisternă  în  rezervoare   0.01
din rezervor şi cisterne în butoaie   0.01
din butoaie în rezervoare, cisterne şi butoaie   0.02
Produse de cofetărie    
Caramele, iris şi drajeuri pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.010.01
Bomboane glazurate şi neglazurate pînă la 15 incl.mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.020,03
Marmeladă şi pastă de fructe pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.03Normele se măresc pentru fiecare zi următoare cu                                                     0,002
Dulciuri din pastă de fructe şi zefir pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.08Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                                                     0,002
Halva pînă la 15 incl. mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.10Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                                                     0,003
Miere de albine şi magiun pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.01Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                               0,003
Biscuiţi, galete, napolitane pînă la 30 incl. 0.01
Turte dulci     pînă la 15 incl. mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.06Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                                                    0,001
Alte produse de cofetărie la cîntar pînă la 15 incl. mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.010.02
Pesmeţi, covrigei pînă la 15 incl.mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.03Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                                                     0,001

   Notă:
    1. La păstrarea  produselor de cofetărie, pesmeţilor şi  covrigeilor mai  mult  de o lună normele perisabilităţii naturale se  măresc  pentru fiecare  lună următoare de păstrare în limitele de pînă la 6, iar pentru mierea de albine - pînă la 12 luni cu 0,008 procente.
    2. Normele perisabilităţii  naturale ale mierii de albine se  extind şi asupra punctelor de colectare.

1 2 3
Fructe prelucrate:    
Fructe uscate pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.01Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu                                                    0,001
Nuci de tot felul pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0.10Normele se măresc pentrufiecare zi următoare cu    0,006
Mărfuri de băcănie    
Crupe, inclusiv de sago care nu au masă standard pînă la 30 incl. 0.01
Zahăr tos care nu are masă standard   pînă la 15 incl.mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.0060.006
Cafea boabe pînă la 15 incl.mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.010.02
Făină, amidon, leguminoase,      care nu au masă standard,       paste făinoase, zahăr           rafinat, pudră de zahăr etc.,alte mărfuri la  cîntar,exceptînd sarea de bucătărie pînă la 15 incl.mai mult de 15 pînă la 30 incl. 0.010.02


Denumirea mărfii Normele persanilităţii, %  
pînă la 1 lună pînă la 6 luni pînă la 12 luni
Sare de bucătărie:      
obţinută prin vaporizare      
în ambalaj 0.25 0.60 1,20
în vrac 0.34 0.75 1,50
geamă      
în ambalaj 0.04 0.13 0,25
în vrac   0.08 0.25 0,50
obţinută prin depunere      
în ambalaj 0.17 0.42     0,75
în vrac 0.25 0.60   1,20

    Notă:
    1. La păstrarea   mărfurilor  de  băcănie,  cu  excepţia   zahărului rafinat,  zahărului  tos, pastelor făinoase, mai mult de o lună  normele perisabilităţii  naturale se măresc cu 0,01 procente pentru fiecare lună următoare  în  limitele de pînă la 6 luni. În cazul păstrării  zahărului rafinat,  zahărului tos şi pastelor făinoase mai mult de o lună  normele perisabilităţii naturale se măresc cu 0,008 procente pentru fiecare lună următoare  în limitele: la zahărul rafinat şi zahărul tos - de pînă la 1 an;  la pastele făinoase fără suplimente - pînă la 6 luni, cu suplimente - pînă la 3 luni.
    2. La păstrarea sării de bucătărie în ambalaj şi în vrac mai mult de 1  an normele perisabilităţii naturale se măresc cu 0,17 procente pentru fiecare  trimestru  următor timp de 3 ani. În cazul păstrării sării  mai mult de 3 ani se aplică aceleaşi norme ca şi la păstrarea timp de 3 ani.

Denumirea mărfii Termenul de păstrare, zile Normele perisabilităţii, %
în tot cursul anului
Furaj
Ovăz şi orz pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0,020.03
Tărîţă, macuh, nutreţuri     combinate etc. pînă la 15 incl.mai mult de 15pînă la 30 incl. 0,030.04

    Notă: La păstrarea   furajului   mai   mult  de   o   lună   normele perisabilităţii  naturale se măresc cu 0,01 procente pentru fiecare lună următoare de păstrare în limitele de pînă la 6 luni.
Anexa nr. 4
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
I N S T R U C Ţ I U N E
privind aplicarea normelor perisabilităţii naturale a mărfurilor
alimentare la păstrarea lor la depozitele şi bazele întreprinde-
rilor de comerţ en-detail şi unităţile de alimentaţie publică de
toate formele de proprietate din Republica Moldova
    1. Normele perisabilităţii   naturale   a   mărfurilor   alimentare, aprobate   prin   hotărîrea  Consiliului  colegial  al   Departamentului Comerţului al Republicii Moldova din 3 septembrie 1996 nr. 22, se extind asupra depozitelor şi bazelor întreprinderilor de comerţ cu amănuntul şi unităţilor de alimentaţie publică de toate formele de proprietate.
    2. Normele sînt stabilite pentru mărfurile standard, livrate conform masei  de  facto, întru recuperarea pierderilor acestor mărfuri,  de  pe urma:
    - uscării şi zvîntării;
    - dispersării;
    - scurgerii (prelingerii)    şi    vărsării   la   tranvazarea    şi comercializarea mărfurilor lichide.
    În normele perisabilităţii naturale se includ:
    - pierderile   de   pe  urma  stricării   mărfurilor,   deteriorării ambalajului,  precum şi al diferenţei dintre masa de facto a ambalajului şi masa lui conform şablonului;
    - pierderile   legate  de  prelucrarea  tehnologică  suplimentară  a mărfurilor (congelare, în scopul păstrării îndelungate etc.).
    3. Normele perisabilităţii naturale nu se aplică:
    - la mărfurile  care  se recepţionează şi livrează depozitelor  fără cîntărire (la număr sau conform şablonului);
    - la mărfurile   luate   la  evidenţă  în  circulaţia   generală   a depozitului,  însă  de  facto la depozit nu s-au  păstrat  (operaţii  de tranzit);
    - la mărfurile   trecute   la   pierderi   în   urma   deteriorării, fărîmiţării,  stricării, reducerii calităţii lor, diferenţei dintre masa de  facto şi masa conform şablonului ambalajului, deteriorării  acestuia din urmă.
    4. Normele perisabilităţii  naturale se aplică la mărfurile ridicate de  la depozit în perioada dintre două inventarieri conexe, ţinînd seama de termenul păstrării lor.
    5. Normele aprobate  sînt maxime şi se aplică numai în cazurile cînd la verificarea disponibilităţii de facto a mărfurilor se va înregistra o insuficienţă faţă de stocurile luate la evidenţă.
    6. Perisabilitatea  naturală  a  mărfurilor  se  trece  la  pierderi conform volumelor efective, însă fără a depăşi normele stabilite.
    În cazul în care  în  perioada dintre două inventarieri conexe la  o anumită  dată  în  depozit  n-au fost stocuri  de  mărfuri  înregistrate (pierderi  efective)  întregul volum al circulaţiei la această marfă  în zilele premergătoare acestei date la calcularea perisabilităţii naturale nu se ia în cont.
    7. Lipsa mărfurilor    în    limitele   normelor    stabilite    ale erisabilităţii naturale se trece la pierderi conform preţurilor, la care mărfurile  au fost înregistrate. Trecerea pierderilor de mărfuri, făcute peste  normele  stabilite,  pe seama persoanelor vinovate se  admite  la preţurile de comercializare.
    8. Trecerea la  pierderi a perisabilităţii naturale a mărfurilor  se admite numai după inventarierea mărfurilor în baza calculului respectiv, aprobat  în  modul stabilit. Calcularea perisabilităţii naturale  se  va efectua  pornind de la norma zilnică prin sumarea volumului  pierderilor calculat   pentru  fiecare  zi  următoare  (cu  excepţia  mărfurilor  de cofetărie şi băcănie).
    Exemplul 1. Carnea de vită congelată s-a păstrat la depozit 12 zile. Norma  perisabilităţii  naturale  a cărnii de vită  congelate  în  cazul termenului  de  păstrare de 3 zile e stabilită de 0,08 procente.  Pentru fiecare  zi  următoare de păstrare pînă la 10 zile norma se  măreşte  cu 0,01  procente,  după termenul de păstrare de 10 zile pentru fiecare  zi norma se măreşte cu 0,005 procente.
    În acest caz  în  cursul întregii perioade de păstrare a  cărnii  de vită,  adică 12 zile se aplică norma perisabilităţii naturale în  mărime de 0,16 procente, care se compune din următoarele mărimi (în procente):
    norma pentru termenul de păstrare de:
    - 3 zile - 0,08;
    - 10 zile - 0,08  + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,01 = 0,15;
    - 12 zile - 0,15 + 0,005 + 0,005 = 0,16
    9. La mărfurile   de  cofetărie  (marmeladă  şi  pastă  din  fructe, dulciuri  din  pastă din fructe şi zefir, halva, miere de albine,  turte dulci  etc.),  pesmeţi,  covrigei şi fructe  prelucrate  perisabilitatea naturală  în  cazul  păstrării  pînă la 15 zile  se  calculează  conform aceleiaşi  norme fără diferenţiere după termene; în cazul păstrării timp de  peste  15  zile norma se măreşte proporţional cu o  anumită  valoare pentru fiecare zi următoare de păstrare pînă la 30 zile.
    Exemplul 2. Halvaua   s-a   păstrat  la  depozit  19   zile;   norma perisabilităţii  naturale a halvalei în cazul termenului de păstrare  de 15  zile e stabilită în mărime de 0,10 procente. În fiecare zi următoare de păstrare norma se măreşte cu 0,003 procente.
    În acest caz pentru întregul termen de păstrare a halvalei, adică 19 zile,  se  aplică  norma  perisabilităţii naturale în  mărime  de  0,112 procente, care se compune din următoarele mărimi (în procente):
    Norma la păstrarea timp de:
    - 15 zile - 0,10;
    - 19 zile - 0,10 + 0,003 + 0,003 + 0,003 + 0,003 = 0,112.
    10. La mărfurile  de  băcănie,  furaj  şi  mărfurile  de  cofetărie, neindicate  în punctul 9, perisabilitatea naturală în cazul păstrării de pînă la 15 zile se calculează conform uneia şi aceleiaşi norme, peste 15 pînă  la 30 zile - conform altei norme fără diferenţiere pentru  fiecare zi de păstrare.
    11. În cazurile  cînd  mărfurile  se păstrează mai mult  de  o  lună normele  pe  întregul termen de păstrare se compun din  norma  stabilită pentru  prima  lună  de păstrare şi normele pentru lunile  următoare  de păstrare.   Pentru   timpul  lunii  următoare  incomplete  de   păstrare pierderile  se  calculează  în mărime de 1/30 din  norma  lunară  pentru fiecare zi de păstrare.
    Exemplul 3. Crupele s-au păstrat în depozit 3 luni şi 15 zile.
    Norma perisabilităţii  naturale  a crupelor în cazul  termenului  de păstrare de o lună e stabilit în mărime de 0,01 procente, pentru fiecare lună următoare de păstrare norma se măreşte cu 0,01 procente.
    În acest caz  pentru  întregul termen de păstrare a crupelor,  adică pentru  3  luni şi 15 zile, se aplică norma perisabilităţii naturale  în mărime  de  0,035 procente, care se compune din următoarele  mărimi  (în procente):
    Norma cînd termenul de păstrare este:
    - 1 lună - 0,01;
    - 2 luni - 0,01 + 0,01 = 0,02;
    - 3 luni şi 15 zile - 0,01 + 0,01 + 0,01 + 0,005 = 0,035.
    12. La păstrarea  mărfurilor  peste termenele maxime,  prevăzute  în notele  la  norme, normele în continuare nu se calculează. Bunăoară,  în condiţiile  indicate în exemplul al treilea (p. 11) crupele s-au păstrat nu  3,5 ci 8 luni. Termenul de aplicare a normelor la crupe se limitează la  6  luni.  Prin  urmare, pentru acest lot de  crupe  urmează  să  fie aplicată norma perisabilităţii naturale în mărime de 0,06 procente (0,01 -  pentru  prima  şi cîte 0,01 - pentru 5 luni următoare  de  păstrare).
Pentru  lunile a 7-a şi a 8-a de păstrare norma perisabilităţii naturale nu se calculează.
    13. În cazul   evidenţei  mărfurilor  după  loturi   perisabilitatea naturală  se calculeaă conform termenelor efective de păstrare a lor  în depozite,  pornind de la data iniţială de intrare a fiecărei mărfi, data livrării şi data invetarierii.
    Cînd lipseşte  evidenţa după loturi se stabileşte un termen mediu de păstrare  a mărfii în depozit. Termenul mediu de păstrare se  calculează prin  împărţirea  stocului  mediu zilnic al mărfurilor  în  perioada  de inventariere la circulaţia de o zi a acestor mărfuri.
    Termenul mediu  de  păstrare  se calculează în  zile  de  circulaţie complete.  În cazul obţinerii la împărţirea numărului fracţionar se face rotunjirea pînă la numărul întreg. Totodată, fracţiile de pînă la 0,5 nu se iau în calcul iar de 0,5 şi mai mult se rotunjesc pînă la o unitate.
    Notă. La mărfurile uşor alterabile (carne şi subproduse refrigerate; salamuri  şi  crenvurşti, specialităţi afumate  fierte,  fierte-afumate, afumate-coapte;  peşte  şi produse din batog afumate la cald), al  căror termen  mediu  de păstrare nu depăşeşte 1 zi, se admite ca fracţiile  de pînă la 0,5 să fie egalate cu 0,5, iar mai mult de 0,5 - cu o unitate.
    Dacă termenul calculat de păstrare a mărfurilor în depozit a depăşit perioada  de  invetariere (în cazul acumulării mărfurilor în depozit  în condiţiile realizării lor neînsemnate) se aplică normele pentru termenul de păstrare ce nu depăşeşte durata perioadei de invetariere.
    Mai jos se expune calculul termenelor medii de păstrare a mărfurilor conform stocurilor medii zilnice.
Calculul  termenului  mediu  de  păstrare a mărfurilor conform
stocurilor medii zilnice şi evaluarea perisabilităţii naturale
    Pentru stabilirea stocurilor medii zilnice a mărfurilor este necesar să  fie  sumate stocurile pentru fiecare zi de păstrare în  perioada  de inventariere. Suma obţinută în felul acesta trebuie împărţită la numărul de  zile  în perioada de inventariere. Circulaţia de o zi  se  determină prin  împărţirea  cantităţii  mărfurilor comercializate în  perioada  de inventariere la numărul de zile în această perioadă.
    Exemplu. În depozit au fost ridicate stocurile de salam fiert-afumat conform situaţiei pe 15 mai. Inventarierea precedentă s-a efectuat la 15 martie. În felul acesta perioada de inventariere a constituit 61 zile.
    În cursul întregii   perioade   de  inventariere   conform   datelor evidenţei  contabile  achiziţionările, livrările şi stocurile  de  salam fiert-afumat se deteriminau în următoarele volume:

D a t a Stocul de mărfuri la începutul zilei S-au recepţionat mărfuri în cursul zilei S-au livrat mărfuri în cursul zilei Stocuri de mărfuri la sfîrşitul zilei
16 martie -   851 -   851
17 martie 851 - 710 141
18 martie 141 225 290 76
ş.a.m.d.        
15 mai 1249 - 778 471
În total în perioadade inventariere - - 13848 58443
Stocul mediu zilnic -958 kg (58443 : 61)      
Circulaţia de o zi -227 kg (13848 : 61)      
Termenul mediude păstrare - 4 zile (958 : 227)      

    Norma perisabilităţii  naturale a salamului fiert-afumat e stabilită în condiţiile termenului de păstrare de 4 zile - 0,086 procente.
    Volumul maxim  al perisabilităţii naturale a salamului în condiţiile circulaţiei de 13848 kg şi termenului de păstrare de 4 zile va constitui
11,9 kg 13848 x 0,086
---------------------
        100
    14. Organizaţiilor  (întreprinderilor)  de comerţ li se  permite  să stabilească  pentru  depozitele cu stocuri de mărfuri stabile un  termen mediu de păstrare a fiecărei mărfi, conform căruia se calculează normele.
    Termenele medii  de  păstrare a mărfurilor stabilite de  organizaţia comercială  pentru calcularea normelor perisabilităţii naturale se  aduc la cunoştinţa persoanelor gestionare.
    Revizuirea acestor termene se efectuează anual.
    15. Normele perisabilităţii    naturale   pentru   mărfurile    uşor alterabile  (produse  din  carne,  din peşte,  lapte  şi  grăsimi)  sînt stabilite  pentru  depozitele  şi  bazele care  au  camere  frigorifice, frigidere  sau  încăperi  răcite pe cale naturală  pînă  la  temperatura aerului de cel mult 8 grade C.
Anexa nr. 5
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
a mărfurilor alimentare la păstrarea şi livrarea lor la bazele de
mic-gros pentru toate formele de proprietate din Republica Moldova

Denumirea mărfii Normele perisabilităţii, % în tot cursul anului
1 2
Carne şi produse din carneTot felul de  carne  congelată, exceptînd carnea de  porc  (carcase, semicarcase, sferturi şi  jumătăţi tăiate transversal) 0,11
Carne de porc congelată (carcase şi semicarcase) 0,10
Carne refrigerată, exceptînd carnea de porc (carcase, semicarcase,  sferturi şi jumătăţităiate transversal) 0,24
Carne de porc refrigerată (carcase şi semicarcase) 0,15
Carne de pasăre (exceptînd carnea ambalată în peliculă de  polimer) şi carne de iepure de casă congelată 0,10
Carne de pasăre ambalată în peliculă de polimer, congelată Normele nu se aplică
Carne de pasăre şi de iepure de casă refrigerată 0,15
Subproduse şi muşchi congelate 0,10
Subproduse şi muşchi refrigerate 0,18
Salamuri fierte (inclusiv pîine din carne, caltaboşetc.) 0,23
Crenvurşti, cîrnăciori 0,33
Salamuri semiafumate 0,13
Salamuri fierte-afumate 0,06
Salamuri crude-afumate   Normele nu se aplică
Specialităţi din carne afumată în membrană şi fără membrană:crude-afumate   0,08
afumate-fierte, afumate-coapte, fierte 0,10
Slănină-bucăţi şi produse din slănină 0,04
Peşte şi produse din peşte  
Peşte de toate denumirile refrigerat 0,15
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile congelate neglazurate                           0,08
Peşte, produse  din  peşte şi produse de mare, exceptînd peştele de toate denumirile congelate glazurate Normele nu se aplică
Peşte de toate denumirile sărat, marinat şi picant în saramură Normele nu se aplică
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile afumate la cald 0,14
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile afumate la rece 0,09
Peşte şi produse  din  peşte  de toate denumirile  sărate-uscate şi zvîntate 0,09
Icre de toate denumirile în butoaie de lemn 0,07
Produse lactate şi grăsimi  
Unt (unt de vacă  şi topit), margarină, grăsimi topite (seu, untură etc.), de culinărie (grăsime vegetală etc.) şi de cofetărie 0,03
Ulei vegetal   0,08
Smîntînă, brînză de vaci 0,08
Brînzeturi:  
în membrană de  parafină (de Poşehon, de Olanda, de Kostroma, de Iaroslavl etc.) în foiţă de metal şi pergament (Rokfor, de Letonia etc.) 0,13
în membrană de polimer (de Olanda, Ceder, de Lituania etc.) 0,05
fără membrană - de Elveţia 0,10
în saramură (brînză, suluguni etc.) 0,14
Produse de cofetărie  
Caramele, iris, drajeuri 0,03
Bomboane glazurate şi neglazurate 0,05
marmeladă, pastă de fructe şi zefir 0,15
Halva         0,13
Miere de albine şi magiun 0,06
Biscuiţi, galete şi napolitane, pesmeţi şi covrigei 0,06
Turte dulci, dulciuri orientale 0,10
Alte produse de cofetărie la cîntar 0,05
Mărfuri de băcănie  
Crupe, inclusiv leguminoase şi sago 0,04
Făină, amidon, paste făinoase, pudră de zahăr etc., chisel uscat 0,04
Zahăr tos   0,02
Zahăr rafinat 0,03
Cafea granule 0,05
Drojdii presate 0,42
Sare de bucătărie 0,15
Alte mărfuri de băcănie la cîntar 0,04
Fructe, legume şi ciuperci prelucrate  
Fructe şi legume uscate 0,05
Fructe şi legume congelate 0,25
Nuci de tot felul 0,07
Ciuperci uscate 0,10
Pastă de tomate şi pireu de tomate 0,13
Furaj  
Ovăz şi orz 0,06
Tărîţă, macuh, nutreţuri combinate etc. 0,07

Anexa nr. 6
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
a mărfurilor alimentare la păstrarea şi livrarea lor în magaziile
întreprinderilor de alimentaţie publică pentru toate  formele  de
proprietate din Republica Moldova

Denumirea mărfii Normele perisabilităţii, % în tot cursul anului
  magaziile
  grupul întîi grupul al doilea
1 2 3
Carne şi produse din carne    
tot felul de carne congelată, exceptînd carnea de porc (carcase, semicarcase, sferturi şi jumătăţi tăiate transversal) 0,07 0,09
Carne de porc congelată (carcase şi semicarcase) 0,05 0,07
tot felul de carne congelată, exceptînd carnea de porc (carcase, semicarcase, sferturi şi jumătăţi tăiate transversal) 0,17 0,19
Carne de porc refrigerată (carcase şi semicarcase) 0,16 0,17
Carne de pasăre  (exceptînd carnea ambalată în peliculă de polimer) şi carne de iepure de casă congelată 0,06 0,07
Carne de pasăre  ambalată în peliculă de polimer, congelată Normele nu se aplică
Carne de pasăre şi de iepure de casă refrigerată 0,13   0,15
Ficat congelat 0,14 0,15
Ficat refrigerat 0,24 0,26
Diferite subproduse şi muşchi congelate 0,10 0,11
Diferite subproduse şi muşchi refrigerate 0,20 0,24
Grăsime brută congelată 0,04 0,05
Grăsime brută refrigerată 0,15 0,15
Salamuri fierte (inclusiv pîine din carne, caltaboş etc.) 0,17 0,18
Crenvurşti şi cîrnăciori 0,16 0,17
Salamuri semiafumate 0,10 0,11
Salamuri fierte-afumate 0,06 0,06
Salamuri crude-afumate Normele nu se aplică
Specialităţi din carne afumată în membrană şi fără membrană:    
crude-afumate 0,05 0,06
afumat-fierte, afumate-coapte, fierte 0,05 0,05
Slănină-bucăţi şi produse din slănină 0,04 0,04
Peşte şi produse din peşte    
Peşte de toate denumirile şi midii refrigerate 0,08 0,09  
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile congelate neglazurate 0,05 0,05
Peşte, produse  din  peşte şi produse de mare, exceptînd peştele de toate denumirile congelate glazurate Normele nu se aplică
Peşte de toate denumirile sărat în butoaie şi lăzi 0,09 0,10
Peşte de toate  denumirile  sărat,  marinat şi picant în saramură Normele nu se aplică
Peşte şi produse  din peşte de toate denumirile afumate la cald 0,05 0,06
Peşte şi produse  din peşte de toate denumirile afumate la rece 0,05 0,05
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile sărate-uscate şi zvîntate 0,03 0,03
Icre de toate denumirile în butoaie de lemn 0,03 0,03


Denumirea mărfii Normele perisabilităţii, % în tot cursul anului
1 2
Produse din lapte şi grăsimi  
Unt de vacă 0,02
Unt de vacă topit 0,04
Grăsimi topite (seu, untură etc.) 0,02
Margarină, grăsimi de culinărie (grăsime  vegetală etc.) şi de cofetărie 0,03
Ulei vegetal în butoaie 0,02
Smîntînă 0,04
Brînză de vaci 0,09
Brînzeturi:  
în membrană de parafină (de Poşehon, de Olanda, de Kostroma, de Iaroslavl etc.),în foiţă de metal şi pergament (Rokfor, de Letonia etc.) 0,05
în peliculă de  polimer (de Olanda, de Lituania etc.) Normele nu se aplică
fără membrană - de Elveţia 0,06
sărate (brînză, suluguni etc.) 0,14
Notă: La transvazarea  uleiului vegetal din butoi în ambalaj  mărunt se aplică normele perisabilităţii naturale în mărime de 0,03 procente.
Produse de cofetărie  
Caramele, iris, drajeuri 0,02
Bomboane glazurate 0,03
Bomboane neglazurate 0,05
Marmeladă   0,05
Pastă de fructe şi zefir 0,10
Halva 0,15
Miere de albine şi magiun 0,05
Biscuiţi, galete, napolitane 0,01
Turte dulci, dulciuri orientale 0,08
Pesmeţi şi covrigei 0,07
Alte produse de cofetărie la cîntar 0,02
Mărfuri de băcănie  
Făină şi crupe, inclusiv leguminoase şi sago 0,02
Paste făinoase 0,01
Amidon, chisel uscat, pudră de zahăr, cafea-granule 0,03
Zahăr tos şi zahăr rafinat 0,01
Sare de bucătărie 0,10
Muştar uscat 0,02
Drojdii presate 0,30
Condimente în ambalaj mărunt Normele nu se aplică
Alte mărfuri de băcănie la cîntar 0,02
Fructe, legume şi ciuperci prelucrate  
Fructe uscate 0,02
Fructe şi legume congelate 0,15
Tot felul de nuci 0,08
Legume şi verdeţuri uscate 0,01
Legume murate 0,04
Ciuperci uscate 0,07
Ciuperci murate şi marinate 0,10
Pastă de tomate şi pireu de tomate 0,05


Denumirea mărfii Normele perisabilităţii,naturale,%
toamna iarna primăvara vara
Legume şi fructe proaspete        
Cartofi tîrzii 0,17 0,10 0,18 0,17
Cartofi timpurii 0,40 - - 0,46
Varză-albă medie şi tîrzie, roşie 0,56 0,38 0,80 0,87
Varză-albă timpurie, conopidă, de Bruxelles, de Savoia         1,00 - 1,00 1,20
Rădăcinoase (sfeclă, morcov, etc.) 0,47 0,26 0,37 0,57
Ceapă 0,46 0,18 0,30 0,87
Usturoi 0,37 0,20 0,40 1,00
Verdeţuri (salată, spanac etc.) 0,56 0,46 0,57 0,80
Sparanghel şi revent 1,40 - 1,50 2,00
Ceapă verde şi praz 0,30 0,30 0,27 0,37
Castraveţi de cîmp deschis şi de seră 0,40 0,40 0,35 0,54
Rădăcini tinere - - 0,40 0,40
Ridiche la cîntar 0,40 - 0,80 0,60
Tomate (roşii, roze şi brune), pătlăgele vinete, ardei dulci şi iuţi, patison 0,58 0,27 0,88 0,90
Ştiuleţi de porumb în faza coacerii de ceară -   -   -   2,20
Bostănoase (pepeni verzi, pepeni galbeni, bostani şi dovlecei) 0,30 0,30 - 0,50
Boboase (mazăre, fasole, bob în păstăi) 0,50 - - 0,50
Sămînţoase (mere, pere, gutui etc.) 0,30 0,10 0,10 0,30
Sîmburoase (cireşe, vişine, prune etc.) 0,20 - - 0,40
Pomuşoare:        
zmeură, fragi, căpuşune - - - 1,40
struguri, coacăză, agriş etc. 0,30 0,30 0,30 0,40
sălbatice (merişoare, răchiţele etc.) 0,30 0,30 0,30 0,30
Citrice (portocale, mandarine, lămîi) 0,10 0,10 0,10 0,10
Ciuperci proaspete de toate speciile 0,20 0,20 0,20 0,20

Anexa nr. 7
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
I N S T R U C Ţ I U N E
privind aplicarea normelor perisabilităţii naturale a produselor
alimentare la păstrarea şi livrarea lor la bazele de mic-gros şi
în   magaziile  întreprinderilor de alimentaţie publică de toate
formele  de proprietate din Republica Moldova
    1. Normele perisabilităţii   naturale   a   produselor   alimentare, aprobate   prin   hotărîrea  Consiliului  colegial  al   Departamentului Comerţului  din  3 septembrie 1996 nr. 22, se extind asupra  bazelor  şi magaziilor  de  mic-gros ale unităţilor de alimentaţie publică de  toate formele  de  proprietate  aflate atît în oraşe, cît şi  în  localităţile rurale.
    2. Normele sînt  stabilite  pentru  mărfurile standard,  livrate  la cîntar,  în  procente  faţă de cantitatea (suma) mărfii  livrate  pentru recuperarea  pierderilor  în procesul  păstrării şi livrării ca rezultat al:
    - uscării şi dispersării;
    - fărîmării în  procesul tăierii cărnii, salamurilor,  brînzeturilor şi altor mărfuri;
    - scurgerii (dezgheţării,  prelingerii) şi vărsării la  transvazarea şi comercializarea mărfurilor lichide.
    În norma perisabilităţii  naturale nu sînt incluse pierderile de  pe urma  stricării,  spargerii, deteriorării mărfurilor, lipirii mărfii  de ambalaj,  deteriorării  ambalajului, precum şi diferenţa dintre masa  de facto a ambalajului şi masa conform şablonului.
    3. La primul  grup se referă magaziile de pe lîngă restaurantele  cu 400-500  locuri şi cantinele de cîte 300-500 locuri. La grupul al doilea se  referă  magaziile de pe lîngă restaurantele de pînă la  300  locuri, cantinele  publice  de  pînă  la 250 locuri şi  cantinele  de  pe  lîngă întreprinderile  de  producţie şi instituţiile de învăţămînt de pînă  la 500 locuri.
    4. Normele stabilite  sînt  maxime şi se aplică numai  în  cazurile, cînd  la verificarea disponibilului efectiv al mărfurilor se dezvăluie o lipsă faţă de stocurile luate la evidenţă.
    Perisabilitatea  naturală a mărfurilor se trece la pierderi  conform volumelor efective, însă fără a depăşi normele stabilite.
    Perisabilitatea  naturală a mărfurilor poate fi trecută la  pierderi numai  după  inventarierea  mărfurilor  în  baza  calculului  respectiv, întocmit şi aprobat în modul stabilit.
    Lipsa mărfurilor  în limitele normelor stabilite ale perisabilităţii naturale  se  trece la pierderi conform preţurilor la care mărfurile  au fost înregistrate. Trecerea pierderilor de mărfuri, făcute peste normele stabilite,  pe  seama  persoanelor vinovate, se admite la  preţurile  de comercializare.
    5. Normele perisabilităţii naturale nu se aplică:
    - la mărfurile,  care se recepţionează şi se livrează fără cîntărire (la număr sau conform şablonului);
    - la mărfurile  luate la evidenţă în circulaţia generală a bazei sau magaziei,  însă  în  realitate nu s-au păstrat la bază  sau  în  magazie (operaţii de tranzit);
    - la mărfurile   trecute   la  pierderi  conform  actelor  în   urma deteriorării,   fărîmiţării,  stricării,  reducerii  calităţii   mărfii, diferenţei  dintre  greutatea  de  facto şi cea  indicată  pe  şablon  a ambalajului.
    6. Normele se  aplică  la  mărfurile  livrate  în  cursul  perioadei gestionare,  indiferent  de termenele de păstrare a acestor  mărfuri  la bază  sau  în  magazie. Mărimea perisabilităţii naturale  se   stabileşte pentru fiecare marfă aparte.
    7. La înapoierea mărfurilor către furnizori sau expedierea lor către alte   baze  şi  magazii  se  aplică  normele  perisabilităţii  naturale stabilite  pentru  magaziile  şi  bazele  organizaţiilor  de  comerţ  cu amănuntul   şi   unităţilor  alimentaţiei  publice  conform   termenului respectiv de păstrare (anexa nr. 3).
    8. La mărfurile   aduse  la  bazele  de  mic-gros  şi  la  magaziile unităţilor  alimentaţiei publice pentru un termen îndelungat (pe drumuri accidentate,  în regiunile îndepărtate de reţeua depozitelor), precum şi la  întreprinderile  de  colectare  şi  întreprinderile  complexe,  unde suprafeţele depozitelor şi regimurile de păstrare a mărfurilor corespund condiţiilor  de  păstrare  la baze şi în magazii, se  admite  calcularea perisabilităţii  naturale  în felul următor: la mărfurile  alimentare  - conform normelor stabilite pentru depozitele şi bazele organizaţiilor de comerţ  cu amănuntul şi unităţile alimentaţiei publice, iar la mărfurile pomilegumicole   -   conform   normelor   stabilite   pentru   păstrarea  îndelungată.
    Notă: În cazul  în care în cursul perioadei de inventariere nu  s-au comercializat  mărfuri  aduse  pentru un  termen  îndelungat  calcularea perisabilităţii  naturale se admite pentru stocurile acestor mărfuri  la sfîrşitul perioadei de inventariere.
    9. Volumul perisabilităţii   naturale   în  perioada   dintre   două inventarieri   conexe  (perioadă  gestionară)  se  stabileşte  în   baza calculelor  întocmite de contabilitatea întreprinderii (organizaţiei) cu participarea  persoanelor  gestionare şi aprobate de către  conducătorul întreprinderii    (organizaţiei).    Dacă   conducătorul    (directorul) întreprinderii  de  comerţ  e în acelaşi timp  şi  persoană  gestionară,  calculul îl aprobă conducerea organizaţiei ierarhic superioare.
    Perisabilitatea  naturală  se calculează prin înmulţirea  cantităţii (sumei)  mărfii  livrate  la norma  perisabilităţii  naturale  stabilită pentru această marfă.
    10. La mărfurile uşor alterabile (produse din carne, peşte, lapte şi grăsimi)  norma perisabilităţii naturale se stabileşte pentru bazele  şi magaziile  de mic-gros ale întreprinderilor de alimentaţie publică, care au  camere  frigorifice, frigidere sau încăperi răcite pe cale  naturală pînă la temperatura aerului de cel mult 8 grade C.
    În cazul aducerii  forţate a mărfurilor uşor alterabile în  perioada caldă   a   anului   la  bazele  şi  în  magaziile   de   mic-gros   ale întreprinderilor  alimentaţiei  publice,  care  nu  dispun  de  mijloace frigorifice,  sau  cînd  se defectează  instalaţia  frigorifică  normele perisabilităţii  naturale  nu se majorează, ci se întreprind  măsuri  în vederea comercializării accelerate a acestor mărfuri.
    11. La mărfurile neincluse în anexele 5 şi 6 normele perisabilităţii naturale  se  aplică în mărime de 40 procente faţă de normele  stabilite pentru reţeaua de comerţ cu amănuntul (anexa nr. 1).
Anexa nr. 8
la hotărîrea  Consiliului colegial                                  
al Departamentului Comerţului al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
a brînzeturilor în cazul păstrării lor la frigiderele distribuitoare
ale comerţului

Denumirea brînzeturilor Păstrarea brînzeturilor în curs de: Normele perisabilităţii naturale (%) în cursul unei luni de păstrare la temperatura de la 0 pînă la 4 grade C în camere cu răcire Păstrarea brînzeturilor în curs de: Normele perisabilităţii naturale (%) în cursul unei luni de păstrare la temperatura de la 0,1 pînă la 4 grade C în camere cu răcire:
cu baterii cu aer cu baterii cu aer
în ambalaj fără ambalaj în ambalaj fără ambalaj în ambalaj fără ambalaj în ambalaj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
În membrană de parafină conţinutul de grăsime 45% şi mai mult: De Altai etc: o lună 0,08 0,09 0,09 0,09 o lună 0,10 - 0,11
-"- fiecare din următoarele 7 luni 0,06 0,08 0,07 0,09 fiecare din următoarele 5 luni 0,12 - 0,13
de Olanda, de Kostroma, de Poşehon, de Iaroslavl, de Estonia, de Uglici, de Ucraina, de Stepă, etc o lună 0,15 - 0,19 - o lună 0,23 - 0,24
-"- fiecare din următoarele 5 luni 0,08 - 0,08 - fiecare din următoarele 4 luni -0,10 - 0,10
conţinutul de grăsime mai puţin de 45%: de Lituania, de Mensk etc. o lună 0,18 - 0,20 - - - - -
-"- fiecare din următoarele 3 luni 0,08 - 0,13 - - - - -
în peliculă de polimer: de Olanda, de Kostroma, de Lituania o lună 0,01 - 0,01 - o lună 0,03 - 0,03
de Rusia, etc. a doua lună fiecare din următoarele 2 luni 0,01 - 0,01 - - - - -
în foiţa de metal: Rokfor, picantă etc. o lună 0,09 - 0,11 - o lună 0,12 - 1,14
-"- fiecare din următoarele 2 luni 0,09 - 0,09 - a doua lună 0,12 - 0,12
în pergament:de Letonia, etc o lună 0,38 - 0,39 - o lună 0,60 - 0,62
  fiecare din următoarele 2 luni 0,20 - 0,25 - a doua lună 0,28 - 0,35
Fără membrană:                  
de Elveţia etc. o lună 0,15 0,19 0,16 0,20 o lună 0,19 - 0,20
  fiecare din următoarele 8 luni 0,14 0,19 0,16 0,21 fiecare din următoarele 7 luni 0,15 - 0,17

  
Notă:  Pentru brînzeturile în saramură normele perisabilităţii  naturale nu se aplică.
Anexa nr. 9
la hotărîrea  Consiliului colegial                                  
al Departamentului Comerţului al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
INSTRUCŢIUNE
privind aplicarea normelor perisabilităţii naturale a brînzeturilor
la păstrarea în frigiderele distribuitoare pentru toate formele de
proprietate din Republica Molodova  
    
    1. Normele perisabilităţii  naturale a brînzeturilor, aprobate  prin hotărîrea  Consiliului  colegial  al Departamentului  Comerţului  din  3 septembrie  1996 nr. 22 sînt stabilite pentru recuperarea pierderilor la uscarea   acestor   produse   în  procesul  păstrării   în   frigiderele distribuitoare ale comerţului.
    Normele se aplică  pentru,  livrate  conform masei  de  facto,  care potrivit  termenelor  de  maturare  şi  calităţii  corespund  cerinţelor documentaţiei tehnico-normative.
    2. Normele perisabilităţii  naturale  aprobate  sînt  maxime  şi  se aplică în cazul constatării pierderilor efective ale masei brînzeturilor după   încheierea   comercializării  lotului  respectiv  sau  în   cazul inventarierii.
    Notă: Prin lot  se subînţelege orice cantitate de brînzeturi de  una sau  cîteva  denumiri, perfectată print-un singur act  de  recepţionare.
Numărul lotului trebuie să corespundă numărului actului de recepţionare.
    3. Volumul perisabilităţii  naturale  efective  a  brînzeturilor  se stabileşte  la  fiecare  lot  în parte prin  compararea  datelor  despre cantitatea  brînzeturilor  comercializate cu cantitatea înregistrată  în condiţiile  consumării  totale  a  lotului sau  a  stocurilor  efective, depistate  în  procesul  inventarierii,  cu  stocurile  conform  datelor evidenţei contabile.
    4. Normele perisabilităţii  naturale  se aplică pentru  brînzeturile livrate  de  la  frigider în perioada dintre două  inventarieri  conexe, ţinîndu-se seama de termenul păstrării lor.
    Normele se aplică  în funcţie de temperatura aerului în camerele  de păstrare,  metoda  de  păstrare  a brînzeturilor (în  ambalaj  sau  fapă ambalaj),  precum  şi  de modul de răcire a camerelor  de  păstrare  (cu baterii sau cu aer).
    5. Drept bază  pentru  aplicarea normelor perisabilităţii  naturale, prevăzute  pentru  temperatura aerului de la 0,1 pînă la 4şC, precum  şi pentru  păstrarea  brînzeturilor fără ambalaj sînt actele,  aprobate  de conducerea  întreprinderii şi întocmite în prima decadă a fiecărei  luni de către comisie cu participarea şefului secţiei tehnologice sau şefului adjunct  pentru  activitate  tehnologică şi  merceologică  al  aceleiaşi secţii,  tehnologului, merceologului pentru produsele lactate, medicului veterinar, gestionarului şi unui reprezentant competent al frigiderului.
    Pentru aplicarea normelor în cazul păstrării brînzeturilor în camere cu  răcire cu aer în afară de act e nevoie şi de extrasul din paşaportul frigiderului  al principalelor date privind camerele, utilate cu  răcire cu aer (cu semnătura inginerului-şef al întreprinderii).
    6. Prezentele norme ale perisabilităţii naturale se aplică pentru:
    - loturile de  brînzeturi, livrate spre comercializare conform masei neto  indicate pe şablon a furnizorului (producătorului,  expeditorului) sau a frigiderului, stabilită la recepţionare;
    - brînzeturile ambalate;
    - brînzeturile  expediate  spre prelucrare suplimentară ca urmare  a depistării  mucegaiului  sub  membrană,  crăpăturilor  adînci  şi  altor defecte;
    - brînzeturile   luate   la  evidenţă  în  circulaţia   generală   a întreprinderii,  însă care de fapt nu s-au păstrat la frigider (operaţii de tranzit).
    7. Volumul maxim  al perisabilităţii naturale se calculează  conform termenelor  efective  de  păstrare a brînzeturilor, pornind de  la  data iniţială a recepţionării, data închiderii mărcii sau data inventarierii.
    În cazul păstrării   brînzeturilor  după  prelucrarea   suplimentară (curăţire, parafinare) calcularea perisabilităţii naturale se efectuează pornind  de la termenele de păstrare stabilite din momentul  prelucrării conform actului ce confirmă efectuarea acestei operaţii.
    8. Normele perisabilităţii naturale se calculează în corespundere cu termenele  efective  de păstrare a brînzeturilor (însă care nu  depăşesc termenele  stabilite  pentru denumirea dată a produsului)  prin  sumarea normelor pentru fiecare lună de păstrare. Pentru timpul lunii incomplete de păstrare normele se calculează pornind de la 1/30 normă lunară pentru fiecare zi de păstrare.
    9. Dacă termenul efectiv de păstrare a brînzeturilor dintr-un anumit lot  depăşeşte  termenul stabilit, se admite calcularea  perisabilităţii naturale  numai în prezenţa actului, întocmit de comisia  departamentală specială,  pentru prelungirea termenului de păstrare a brînzeturilor din acest   lot.  Actul  serveşte  drept  bază  pentru  calcularea  normelor perisabilităţii  naturale  în  corespundere  cu  termenul  prelungit  de păstrare.
    10. Lipsa mărfurilor    în    limitele   normelor   stabilite    ale perisabilităţii  naturale  se trece la pierderi conform  preţurilor,  la care mărfurile au fost înregustrate.
    11. Trecerea  perisabilităţii  naturale pe contul  cheltuielilor  de circulaţie  ale întreprinderii în limitele lipsei efective, însă fără  a depăşi  volumul  maxim  al  pierderilor calculate,  se  efectuează  după desfăşurarea  inventarierii  sau pe măsura predării în  contabilitate  a actelor  despre  realizarea  completă  a  lotului  (închiderea  mărcii), întocmite în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de perfectare a operaţiilor  de recepţionare, păstrare, livrare şi evidenţă a mărfurilor în frigidere (baze).
    12. La păstrarea  noilor  tipuri de brînzeturi, pentru care  normele perisabilităţii  naturale  nu  sînt stabilite, urmează să  fie  aplicate normele   perisabilităţii  naturale,  aprobate  pentru  brînzeturile  de acelaşi  tip  conform  metodei de producere,  prelucrare  a  suprafeţei, ambalare, dimensiunilor etc.
Exemplu de calcule privind aplicarea normelor perisabilităţii
naturale a brînzeturilor la păstrarea lor în frigidere
    La frigider s-a  adus un lot de brînzeturi, perfectat prin actul  de recepţionare  nr.  500  din 01.08.95 în volum de 31783,0  kg,  inclusiv: caşcaval  de  Olanda  parafinat în calupuri - 10200,0 kg;  de  Olanda  - calupuri în peliculă de polimer - 12198,0 kg; de Letonia - 9385,0 kg.
    Brînzeturile  au fost puse într-o cameră cu răcire cu baterii,  unde s-au  păstrat  în  ambalaj la temperatura aerului de minus  4  grade  C. Livrarea  brînzeturilor pentru comercializares-a efectuat timp de 3 luni în următoarele cantităţi, indicate în tabelul 1.
    Lotul nr. 500  a  fost realizat completamente la 30.10.95. Lipsa  de masă  neto  în comparaţie cu cantitatea înregistrată a  brînzeturilor  a constituit:  caşcaval de Olanda parafinat în calupuri - 10200 - 10187  + 13  kg; de Olanda - calupuri în peliculă de polimer - 12198 - 12196,5  = 1,5 kg; de Letonia - 9395 - 9349,5 = 35,5 kg.
    Despre realizarea   completă  a  lotului  pe  01.11.95   gestionarii întocmesc  un act, care se transmite în contabilitate pentru  verificare şi   calcularea  perisabilităţii  naturale  a  brînzeturilor  în  timpul păstrării.
            Tabelul 1

Data realizării De Olanda, parafinat în calupuri, kg De Olanda, calupuri în peliculă de polimer, kg De Letonia, kg
01.08. Data recepţionării  
10.08. 3225 - 2500
17.08. - - 3100
28.08. 1500         3400 -
10.09. 1050 2908 -
25.09. 2090   970.5   1080
19.10. 1305   - 1200.5
26.10. - 3020 1469.0
30.10 1017 1898   -
În total: 10187 12196.5   9349.5

   Calcularea normelor   conform  termenelor  efective  de  păstrare  a brînzeturilor  şi  stabilirea perisabilităţii naturale potrivit  acestor norme  pentru cantitatea realizată a lor se efectuează conform prezentei Instrucţiuni pentru toate cele trei denumiri de brînzeturi din acest lot în modul următor:
Caşcaval de Olanda parafinat în calupuri
    Normele pentru  acest caşcaval sînt stabilite (în procente):  pentru prima  lună  de păstrare - 0,15; pentru lunile a doua şi a treia -  cîte 0,08.
    Calcularea normelor  şi  stabilirea  perisabilităţii  naturale  sînt expuse în tabelul 2.
                                            Tabelul 2

Data realizării S-au realizat, kg Termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, zile Norma pentru termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, % Perisabilitate naturală calculată pentru cantitatea de caşcaval realizată conform normei, kg
1 2 3 4 5
10.08. 3225 10 0.15 x 10 -----------=0.05    30 3225 x 0.05---------------= 1.6      100
28.08. 1500 28 0.15 x 28-----------=0.14    30 1500 x 0.14---------------=2.1       100
10.09. 1050 40           0.08 x 10 0.15+------------=0.18              30 1050 x 0.18----------------=1.9       100
25.09. 2090   55           0.08 x 250.15+------------=0.22              30 2090 x 0.22---------------=4.6       100
19.10. 1305 79                   0.08 x 190.15+0.08---------------=0.28                        30 1305 x 0.28----------------=3.6         100
30.10. 1017 90   0.15 + 0.08 +0.08 = 0.31 1017 x 0.31----------------=3.2        100
În total: 10187.0     13.3

            Caşcaval de Olanda, calupuri în peliculă de polimer
    Normele pentru  acest caşcaval sînt stabilite (în procente):  pentru prima  lună  de păstrare - 0,01; pentru a doua - 0,01; pentru a treia  - 0,01.
    Calcularea normelor  şi  stabilirea  perisabilităţii  naturale  sînt expuse în tabelul 3.
Tabelul 3

Data realizării S-au realizat, kg Termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, zile Norma pentru termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, % Perisabilitate naturală calculată pentru cantitatea de caşcaval realizată conform normei, kg
28.08. 3400 26 0.01 x  28------------=0.01      30   3400 x 0.01-----------------=0.3       100
10.09. 2908 40             0.01 x 100.01 + -------------=0.013                 30 2908 x 0.013-----------------=0.4       100
25.09. 970.5 55               0.01 x 250.01 + --------------=0.02                  30 970.5 x 0.02----------------=0.2       100
26.10. 3020 86                     0.01 x 26 0.01+0.01+ ------------=0.03                         30 3020 x 0.03---------------=0.9      100
30.10. 1898 90 0.01 + 0.01 + 0.01 =0.03 1898 x 0.03                                                        ---------------=0.6      100
În total: 12199.5     2.4

                   Caşcaval de Letonia
    Normele pentru  acest caşcaval sînt stabilite (în procente):  pentru prima lună de păstrare - 0,38, pentru a doua şi a treia - cîte 0,20.
    Calcularea normelor  şi  stabilirea  perisabilităţii  naturale  sînt expuse în tabelul 4.
Tabelul 4

Data realizării S-au realizat, kg Termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, zile Norma pentru termenul efectiv de păstrare a producţiei realizate, % Perisabilitate naturală calculată pentru cantitatea de caşcaval realizată conform normei, kg
10.08. 2500 10 0.38 x 10 ------------=0.13      30 2500 x 0.13---------------=3.3      100
17.08. 3100 17 0.37 x 17 -----------=0.22    30 3100 x 0.22---------------=6.8     100
25.09. 1080 55            0.20 x 250.38 + ----------=0.55               30 1080 x 0.55--------------=5.9     100
19.10. 1200.5 79                     0.20 x 190.38+0.20+ ------------=0.71                         30 1200.5 x 0.71----------------=8.5       100
26.10. 1469 86                       0.20 x 260.38+0.20+ --------------=0.75                        30 1469 x 0.75--------------=11.0      100
În total: 9349.5     35.5

   Rezultatele calculelor  privind stabilirea perisabilităţii  naturale se compară cu lipsa efectivă:

Denumirea caşcavalului Perisabilitatea naturală calculată, kg Lipsa efectivă de masă neto, kg
De Olanda parafinat în calupuri 13,3 13,0
De Olanda, calupuri în peliculă de polimer 2,4 1,5
De Letonia 35,5 35,5

   Dat fiind că   lipsa  efectivă  de  masă  neto  a  brînzeturilor  nu depăşeşte   perisabilitatea   naturală,  calculată   conform   normelor, conducătorul   întreprinderii  (frigiderului,  combinatului  frigorific, bazei)  ordonă  trecerea  la cheltuielile de  circulaţie  a  pierderilor efective  de  masă  a brînzeturilor la lotul nr.  500,  înregistrate  ca urmare a uscării în procesul păstrării.
Anexa nr. 10
la hotărîrea Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie    
1996, nr. 22
NORMELE PERISABILITĂŢII NATURALE
a mărfurilor alimentare la transportarea cu mijloace de transport
auto şi cu tracţiune animală pentru toate formele de proprietate
din Republica Moldova

Denumirea mărfii   Perioadele anului Normele perisabilităţii, %
la transportarea cu mijloace de transport auto la distanţa de:
pînă la 25 km   de la 25,1 pînă la 50 km
1 2 3 4
Carne şi produse din carne      
Carne de tot felul congelată (carcase, semicarcase,sferturi şi jumătăţi tăiate transversal) rececaldă Normele nu se aplicăNormele nu se aplică 0,03Normele nu se aplică
Carne de tot felul refrigerată (carcase, semicarcase,sferturi şi jumătăţi tăiate transversal) rececaldă 0,050,06 0,060,08
Carne de pasăre (exceptînd carnea ambalată în peliculă de polimer) şi de iepure de casă congelată rececaldă Normele nu se aplicăNormele nu se aplică 0,03Normele nu se aplică
Carne de pasăre şi de iepure de casă refrigerată în tot cursul anului 0,02 0,03
Subproduse congelate rececaldă Normele nu se aplicăNormele nu se aplică 0,04Normele nu se aplică
Subproduse refrigerate rececaldă 0,100,16 0,160,22
Grăsime brută congelată rececaldă Normele nu se aplicăNormele nu se aplică 0,03Normele nu se aplică
Grăsime brută refrigerată În tot cursul anului 0,02 0,03
Salamuri fierte (inclusiv pîine de carne, caltaboş etc.) rececaldă 0,060,07 0,090,12
Salamuri semiafumate şi fierte-afumate rececaldă 0,030,05 0,040,06
Specialităţi din carne fierte, afumate-fierte şi afumate-coapte rececaldă 0,040,06 0,050,07
Slănină-bucăţi şi produse din slănină rececaldă Normele nu se aplică0,02 0,020,03

    Notă:
    1. La transportarea  cărnii  de  pasăre,  ambalată  în  peliculă  de polimer,    salamurilor   crude-afumate,   specialităţilor   din   carne crude-afumate  şi grăsimilor topite normele perisabilităţii naturale  nu se aplică.
    2. La transportarea  cîrnăciorilor şi crenvurştilor se aplică  norma perisabilităţii   naturale,  stabilită  pentru  salamurile  fierte,   cu majorare de 20 procente.
    3. La transportarea   cărnii  congelate  în  blocuri,  ambalată   cu aplicarea  peliculei de polimer norma perisabilităţii naturale se aplică în  volum de 50 procente, iar pentru alte tipuri de ambalare - în  volum de  70  procente  faţă  de normele  prevăzute  pentru  carnea  congelată (carcase, semicarcase, sferturi şi bucăţi tăiate transversal).
    4. La transportarea  cărnii  şi  produselor din carne  (cu  excepţia cărnii  şi subproduselor congelate în perioada caldă a anului şi  cărnii de  pasăre - în tot cursul anului) cu expedierea acestor produse  direct în  reţeaua  de comerţ (transporturi circulare) în 3-5 puncte se  aplică norma suplimentară a perisabilităţii naturale în volum de 0,08 procente. Peste 5 puncte - 0,10 procente.
    5. La transportarea  salamurilor  în conteinere  izotermice  normele perisabilităţii naturale nu se aplică.

Denumirea mărfii Distanţa de transportare, km
de la 31 pînă la 100 de la 101 pînă la 500 de la 501 pînă la 1000 peste 1000
Carne de tot felul congelată (carcase, semicarcase, sferturi şi bucăţi tăiate transversal) 0,10 0,25 0,30 0,35
Aceeaşi carne în blocuri 0,08 0,20 0,24 0,28


Denumirea mărfii Perioadele anului De la 50,1 pînă la 100 km Peste 100 km normele se măresc pentru fiecare 100 km următori
Peşte şi produse din peşte      
Peşti de toate denumirile refrigerate rececaldă 0,150,18 0,040,06
Peşti şi produse din peşte de toate denumirile congelate glazurate rececaldă 0,05Normele nu se aplică 0,02
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile afumate la cald rececaldă 0,080,09 0,030,04
Peşte şi produse din peşte de toate denumirile afumate la rece în tot cursul anului 0,05 0,02
Icre de toate denumirile în butoaie de lemn în tot cursul anului 0,04 0,02
Peşte de toate denumirile sărat în butoaie şi lăzi rececaldă 0,030,04 0,010,01

    Notă:
    1. La transportarea  peştelui  şi file congelate glazurat,  peştelui uscat  şi  zvîntat, peştelui sărat, marinat şi picant în  butoaie  norma perisabilităţii naturale nu se aplică.
    2. La transportarea  peştelui  viu se foloseşte ordinul  special  al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Moldova.

Denumirea mărfii Perioadele anului de la 50,1 pînă la 100 km Peste 100 km normele se măresc pentru fiecare 100 km următori
Mărfuri din lapte şi grăsimi      
Margarină rececaldă 0,020,03 0,010,02
Smîntînă în butoaie de lemn rececaldă 0,050,06 0,010,02
Brînză de vaci în butoaie de lemn rececaldă 0,060,07 0,020,02
Brînzeturi:În membrană de parafină(de Poşehom, de Olanda, deKostroma, de Iaroslavl,de Estonia, de Stepă, de Uglici,de Ucraina, de Lituania, de Mensk, de Tartu etc.),precum şi fără membrană (deElveţia, de Volga etc.) rece caldărece caldă 0,030,040,040,05 0,010,010,010,01
În foiţă de metal şi pergament (Rokfor, de Letonia etc.), rece caldă 0,060,07 0,020,02
alte brînzeturi rece caldă 0,040,05 0,010,01
Ulei vegetalîn butoaie de lemn în tot cursul anului 0,03 0,01

   Notă: La transportarea  untului  (unt de vacă şi topit),  grăsimilor culinare  (grăsime  vegetală  etc.) şi de  cofetărie,  brînzeturilor  în peliculă  de  polimer, brînzeturilor în saramură, smîntînei, brînzei  de vaci în ambalaj de metal normele perisabilităţii naturale nu se aplică.

Denumirea mărfii Perioadele anului de la 50,1 pînă la 100 km Peste 100 km normele se măresc pentru fiecare 100 km următori
Produse de panificaţie şi de cofetărie      
Pîine coaptă la cîntar rececaldă 0,060,07 0,020,03
Caramele, iris, drajeuri,bomboane, dulciuri orientale,biscuiţi, galete, napolitane, turte dulci, covrigi, covrigei, miere şi magiun în tot cursul anului 0,02 0,01
Halva, marmeladă,  pastă din fructe şi zefir rececaldă 0,040,06 0,020,03
Mărfuri de băcănie      
Făină, crupe, inclusivleguminoase şi sago care nu au masă standard rececaldă 0,020,03 0,010,01
Paste făinoase, amidonşi zahăr tos, care nu au masă standard, zahăr rafinat şi pudră de zahăr în tot cursul anului 0,02 0,01
Sare de bucătărie rececaldă 0,090,12 0,030,04
Băuturi alcoolice şi nealcoolice      
Vinuri din struguri şi dinpomuşoare, alcool, băuturi alcoolice, bere, cvas, mors, sirop în butoaie în tot cursul anului 0,02 0,01
Legume şi fructe prelucrate      
Legume şi fructe uscate   rececaldă 0,030,06 0,020,03
Nuci de tot felul În tot cursul anului 0,02 0,01
Furaj      
Ovăz şi orz rececaldă 0,060,08 0,010,02
Tărîţă, macuh, nutreţuri combinate etc. rececaldă 0,100,12 0,030,04

  Perioada caldă a anului se consideră de la 1 mai pînă la 30 septembrie.
   Notă: La transportarea   mărfurilor  cu  mijloace  de  transport  cu tracţiune  animală se aplică normele perisabilităţii naturale,  indicate în tabel pentru tipul respectiv al mărfii cu majorare de 50 procente.
Anexa nr. 11
la hotărîrea  Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie    
1996, nr. 22
I N S T R U C Ţ I U N E
privind aplicarea normelor perisabilităţii naturale a mărfurilor
alimentare la transportarea cu mijloace de transport auto şi cu
tracţiune animală pentru toate formele de proprietate
din Republica Moldova
    1. Normele perisabilităţii   naturale   a   mărfurilor   alimentare, aprobate   prin   hotărîrea  Consiliului  colegial  al   Departamentului Comerţului  din  3  septembrie 1996 nr. 22, se aplică  la  transportarea acestor  mărfuri  cu mijloace de transport auto şi cu tracţiune  animală atît în oraşe, cît şi în localităţile săteşti.
    Notă: La carnea  şi mărfurile din carne normele stabilite se  aplică în  cazul  transportării acestor mărfuri cu mijloace de  transport  auto neutilate cu mijloace de refrigerare.
    2. Normele perisabilităţii  naturale sînt stabilite pentru mărfurile standard în procente faţă de masa neto pentru recuperarea pierderilor de pe  urma  uscării,  scuturării, dispersării,  fărîmiţării  şi  scurgerii producţiei.
    În norme nu sînt incluse pierderile de pe urma stricării mărfurilor, deteriorării  ambalajului,  precum şi diferenţa dintre masa  efectivă  a ambalajului şi masa conform şablonului.
    3. Normele stabilite  sînt  maxime şi se aplică în cazurile cînd  la recepţionare  se  depistează  o lipsă defectivă de marfă  faţă  de  masa indicată în documentele de însoţire.
    Trecerea la pierderi   a  perisabilităţii  naturale  se   efectuează potrivit  proporţiilor  efective, confirmate de documentele  respective, însă fără depăşirea normelor stabilite.
    4. La mărfurile  recepţionate spre transportare la număr sau conform masei indicate pe şablon norma perisabilităţii naturale nu se aplică.
    5. Trecerea la  pierderi  a  lipsei de mărfuri la  transportarea  cu mijloace  de transport auto şi cu tracţiune animală în limitele normelor stabilite   se  efectuează  la  preţurile  la  care  mărfurile  au  fost înregistrate  la  intrări. Trecerea pierderilor de marfă  peste  normele stabilite,  în contul persoanelor gestionare, se efectuează la preţurile de realizare.
Anexa nr. 12
la hotărîrea  Consiliului colegial      
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie    
1996, nr. 22
H O R M E L E
pierderilor de pe urma spargerii recipientelor de sticlă cu produse
alimentare la transportarea cu mijloace de transport auto şi
tracţiune animală pentru toate formele de proprietate din
Republica Moldova

Denumirea mărfii Distanţa Pierderile de pe urma spargeriila toate tipurile de ambalaj de transport, inclusiv ambalajutilaj, %
Rachiu, lichior,coniacuri, vinuri,şampanie Pînă la 25 km inclusivPeste 25 km pînă la 200km inclusivPeste 200 km 0,030,04Pentru fiecare 100 km                                                     următori norma se                                                         măreşte cu 0,005
Bere şi băuturi nealcoolice Pînă la 5 km inclusivDe la 5 pînă la 25 km                                inclusiv De la 25 pînă la 50 km                                inclusivPeste 50 km   0,030,040,07Pentru fiecare 50 km                                                     următori norma se                                                         măreşte cu 0,01
Conserve de fructeşi legume (dulceaţă,gem, compoturi, sucuri),din peşte, din carne,marinate, murături,paste de tomate, pireu dintomate, maioneză, uleivegetal, lapte,produse lactate, extracţi,siropuri, oţet, hrean,muştar, etc. în ambalaj desticlă Pînă la 25 km inclusivPeste 25 km 0,040,05

        
Anexa nr. 13
la hotărîrea  Consiliului colegial      
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie    
1996, nr. 22
N O R M E L E
pierderilor de pe urma spargerii ambalajului de sticlă cu produse
alimentare la depozite, baze, în unităţile de comerţ en-detail şi
întreprinderile de alimentaţie publică pentru toate formele de
proprietate din Republica Moldova

Denumirea mărfii Tipul ambalajului Normele pirderilor, %
La depozite şi bazele engros, în unităţile de comerţ en-detail şi întrep. de alim. publică În întrep. de comerţ en-detail şi organizaţ.de alimentaţie publică
1 2 3 4
Alcool alimentar rachiu, rom, vischi Lăzi de lemn, de polietilenă şi ambalaj-utilaj Lăzi din carton gofrat 0,020,02 0,020,04
Vinuri, coniacuri, lichior şi rachiu Lăzi de lemn, de polietilenă şi ambalaj-utilaj Lăzi din carton gofrat 0,020,02 0,020,04
Bere şi băuturinealcoolice Apă minerală   Toate tipurile Lăzi de lemn, de                             polietilenă şi din carton gofrat Ambalaj-utilaj Fără ambalaj, în vrac,                             în stive     0,020,030,070,29 0,040,040,15-
Conserve din fructeşi legume (dulceaţă, gem, compoturi, magiun, sucuri),din peşte, din carne,marinade, murături, pastă de tomate, pireu de tomate, maioneză Toate tipurile 0,03 0,07
Ulei vegetal, lapte,produse lactate, extracţi, siropuri, esenţă de oţet,oţet, hrean, muştar etc.în ambalaj de sticlă Toate tipurile 0,02 0,04

Anexa nr. 14
la hotărîrea  Consiliului colegial      
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie    
1996, nr. 22
N O R M E L E
  pierderilor de  pe  urma  spargerii şi   ştirbirii  recipientelor  de  sticlă la recepţionarea,  păstrarea  şi  livrarea  lor în  depozitele organizaţiilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreprinderile  de alimentaţie publică  la  încărcarea în  vagoane  de  cale  ferată, transportarea cu mijloace de transport auto şi  cu tracţiune  animală pentru  toate  formele  de  proprietate  din Republica Moldova
    Normele pierderilor  de  pe  urma  spargerii  şi  ştirbirii  tuturor tipurilor  de  ambalaj  deşert din sticlă se  stabilesc  în  următoarele volume (în procente):
    - la recepţionarea,  păstrarea şi livrarea în depozitele de  ambalaj ale organizaţiilor de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul- 0,26;
    - la încărcarea în vagoane de cale ferată - 0,06;
    - la recepţionarea,  păstrarea  şi livrarea în reţeaua de comerţ  cu amănuntul şi întreprinderile de alimentaţie publică - 0,08;
    - la transportarea  cu  mijloace de transport auto şi  cu  tracţiune animală la distanţa:
    pînă la 25 km                           0,08;
    peste 25 km                             0,16.
Anexa nr. 15
la hotărîrea Consiliului colegial          
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie        
1996, nr. 22
I N S T R U C Ţ I U N E
privind  aplicarea  normelor  pierderelor de  pe  urma  spargerii
ambalajului de sticlă cu producţie alimentară şi recipientelor de      
sticlă goale  în  depozite,  baze,  în  unităţile  de  comerţ  cu      
amănuntul,întreprinderile de alimentaţie publică la transportarea      
cu mijloace  de  transport  şi  cu tracţiune animală pentru toate      
formele de  proprietate  din Republica Moldova
    1. Normele pierderilor de pe urma spargerii ambalajului de sticlă cu produse  alimentare  şi  recipientelor de sticlă  goale,  aprobate  prin hotărîrea  Consiliului  colegial  al Departamentului  Comerţului  din  3 septembrie   1996  nr.  22,  se  extind  asupra  depozitelor,   bazelor, unităţilor  de  comerţ cu amănuntul şi întreprinderilor  de  alimentaţie publică de toate formele de proprietate.
    2. Normele pierderilor  la  mărfurile  în ambalaj de  sticlă  şi  la recipientele de sticlă goale sînt stabilite pentru recuperarea spargerii posibile  la recepţionarea, sortarea, păstrarea, livrarea, precum şi  la transportarea acestor mărfuri cu mijloace de transport auto şi tracţiune animală.
    Notă: Pentru   ambalajul  de  sticlă  de  producţie   pomilegumicolă conservată  de  import, predat fabricilor de sticlă  pentru  prelucrare, normele  pierderilor  de  pe  urma spargerii în  procesul  păstrării  în depozit, încărcării în vagoane de cale ferată şi în cursul transportării cu mijloace de transport auto şi cu tracţiune animală nu se aplică.
    3. Normele stabilite  sînt  maxime şi se aplică numai  în  cazurile, cînd la verificarea prezenţei efective a mărfurilor în ambalaj de sticlă şi recipientelor de sticlă goale se depistează o lipsă faţă de stocurile înregistrate,  creată  în urma spargerii ambalajului şi confirmată  prin acte perfectate în modul stabilit.
    4. Determinarea  volumului maxim al pierderilor de pe urma spargerii ambalajului de sticlă cu producţie şi a recipientelor de sticle goale la depozite,  în  reţeaua de comerţ cu amănuntul şi la  întreprinderile  de alimentaţie  publică se efectuează indiferent de termenele de păstrare a acestor valori în perioada supusă controlului în felul următor:
    Pentru mărfurile  în  ambalaj de sticlă (separat pe fiecare  tip  de ambalaj):
    - la depozitele  (bazele),  unităţile  de comerţ cu ridicata  şi  cu amănuntul,   organizaţiile  de  alimentaţie  publică  -  de   cantitatea producţiei  în  ambalaj de sticlă recepţionată şi livrată, împărţită  la doi (separat pentru fiecare denumire a mărfii);
    - în unităţile  de  comerţ  cu amănuntul şi  la  întreprinderile  de alimentaţie publică - de circulaţia pentru comercializarea în ambalaj de sticlă.
    Pentru recipientele   de   sticlă   goale   (indiferent   de   tipul ambalajului):
    - la depozitele  (bazele)  unităţilor  de comerţ cu ridicata  şi  cu amănuntul,  întreprinderilor  de  alimentaţie publică  -  de  cantitatea ambalajului de sticlă recepţionat şi livrat, împărţit la doi.
    La încărcarea ambalajului de sticlă în vagoane de cale ferată:
    - de cantitatea ambalajului gol încărcat;
    - în reţeaua  de  comerţ  cu  amănuntul  şi  la  întreprinderile  de alimentaţie publică - de cantitatea ambalajului gol livrat.
    5. La transportarea  cu  mijloace de transport auto şi cu  tracţiune animală normele pentru mărfurile în ambalaj de sticlă şi recipientele de sticlă  goale  se  aplică pentru întregul lot  al  mărfii  transportate, perfectat printr-un document de însoţire aparte.
    La transportarea  într-o singură cursă către trei destinatari şi mai mulţi  normele  stabilite de pe urma spargerii ambalajului de sticlă  cu mărfuri se aplică pentru întreaga cantitate a mărfii transportate într-o singură cursă.
    În cazurile cînd  pierderile  efective depăşesc  normele  stabilite, valoarea pierderilor (în preţurile procurării) urmează să fie recuperată de  către  persoanele (organizaţiile) care poartă  răspundere  materială pentru integritatea producţiei transportate.
    Notă: La transportarea   producţiei   în   ambalaj  de   sticlă   şi recipientelor  de  sticlă  goale cu transport cu  tracţiune  animală  se admite aplicarea normelor pentru toate loturile de mărfuri, transportate în cel mult o lună.
    6. În cazurile,  cînd pierderile de pe urma spargerii ambalajului de sticlă  cu producţie conform normelor stabilite, constituie mai puţin de o  sticlă, un borcan etc., la calcularea normelor părţile de pînă la 0,5 unitate de producţie se înlătură, iar 0,5 şi mai sus - se rotungesc pînă la o unitate.
    7. Trecerea la  pierderi a lipselor de mărfuri în ambalaj de  sticlă şi  a recipientelor de sticlă goale ca rezultat al spargerii în limitele normelor  la  transportare,  în  depozite (cu  excepţia  depozitelor  de ambalaj),  la  baze  şi în diferite unităţi de comerţ  cu  amănuntul  şi întreprinderi  de  alimentaţie publică se efectuează  conform  volumelor efective  în  baza  calculului respectiv, întocmit şi aprobat  în  modul stabilit, însă fără a depăşi limitele normelor.
    8. Trecerea la   pierderi  a  recipientelor  de  sticlă  sparte   la depozitele  de  ambalaj în limitele normelor stabilite se efectuează  la prezentarea  actelor  adecvat întocmite despre  confirmarea  ambalajului spart  şi facturii privind predarea cioburilor de sticlă la fabricile de sticlă.
    9. Trecerea la pierderi se admite numai după inventarierea valorilor:
    - pentru mărfurile  în ambalaj de sticlă - la preţurile (împreună cu ambalajul), la care mărfurile au fost înregistrate;
    - pentru recipientele de sticlă goale - la preţurile de gaj medii.
    Trecerea pierderilor  de mărfuri în urma spargerii recipientelor  de sticlă  în limitele normelor la cheltuielile de circulaţie se efectuează la preţurile de înregistrare.
    Trecerea pierderilor  de pe urma spargerii ambalajului de sticlă gol în  limitele  normelor  la cheltuielile de circulaţie se  efectuează  la preţurile de gaj medii.
    Persoanele care  poartă  răspundere  materială  pentru  integritatea mărfurilor  recuperează  pierderile supranormative de pe urma  spargerii ambalajului   de   sticlă   cu  produse  alimentare  la   preţurile   de comercializare, iar de pe urma spargerii recipentelor goale la preţurile de gaj medii.
Anexa nr. 16
la hotărîrea Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
N O R M E L E
pierderilor (stricării) mărfurilor de sport, pieselor de schimb
auto- şi moto  şi accesoriilor la transportarea,   păstrarea şi
comercializarea  lor  pentru  toate  formele de proprietate din    
Republica Moldova

Nr. crt. Normele Volumul normelor pentru
mărfurile fabricate din:
lemn metal masă plastică sticlă auto oglinzi lămpi auto
1 La recepţionarea mărfurilor(în procente faţă de sumalotului din materialul res-pectiv înregistrat):            
1.1. La întreprinderile de comerţ cu ridicata şi bazele unităţilor de comerţ cu amănuntul ce înde-plinesc funcţiile verigiicu ridicata            
1.1.1. În cazul cînd la recepţionare stricarea se apreciază la auz - - - 0,40 0,25 0,25
1.1.2. În cazul recepţionării sutăla sută pe bucăţi 0,30 0,20 0,20 0,70 0,40 0,40
1.2. La întreprinderile de comerţ cu amănuntul            
1.2.1. Cînd mărfurile sînt transportate cu mijloace de transport autode la fabrica-producătoare saudupă verificarea pe bucăţi de ladepozitele bazelor cu ridicata şi bazelor unităţilor de comerţcu amănuntul ce îndeplinescfuncţiile verigii cu ridicata 0,20 0,15 0,15 0,50 0,30 0,30
1.2.2. În cazul cînd mărfurilesînt transportate de bazele cu ridicata în ambalajul fabricilor-producătoare 0,70 0,50 0,40 1,40 0,80 0,80
2. La păstrare şi realizareala întreprinderile de comerţ cuamănuntul (în procente faţă de suma mărfii comercializateîn perioada dintre inventarieri) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Anexa nr. 17
la hotărîrea Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie        
1996, nr. 22
L I S T A
mărfurilor pentru  sport, asupra cărora se extinde acţiunea normelor
pierderilor (stricării) mărfurilor pentru sport, pieselor de  schimb
auto- moto şi accesoriilor la transportarea, păstrarea şi realizarea
lor pentru toate formele de proprietate din Republica Moldova
    1. Mărfuri pentru sport produse din lemn, inclusiv:
    1.1. Rachete de badminton
    1.2. Bastoane de gimnastică
    1.3. Schiuri  turistice pentru plimbări, pentru curse,  vînătoreşti, pentru copii
    1.4. Bastoane de bambus pentru schi
    1.5. Rachete de tenis
    1.6. Crose de hochei cu puc
    1.7. Crose de hochei cu minge
    1.8. Şah (figuri)
    1.9. Joc-de-dame
    1.10. Table de şah
    1.11. Loto
    1.12. Narde
    1.13. Tacuri de biliard
    1.14. Arcuri sportive
    1.15. Cupe sportive
    1.16. Cozi de undiţă de bambus
    1.17. Rachete pentru tenis de masă
    2. Mărfuri pentru sport din metal, inclusiv:
    2.1. Rachete de badminton
    2.2. Haltere şi greutăţi turnate
    2.3. Cercuri
    2.4. Rachete de tenis
    2.5. Cupe sportive
    2.6. Piese de schimb auto-moto şi accesorii din metal
    3. Mărfuri pentru sport din masă plastică, inclusiv:
    3.1. Rachete de badminton
    3.2. Ochelari pentru biciclişti
    3.3. Espandere manuale
    3.4. Schiuri din plastic
    3.5. Bastoane de schi din plastic de sticlă
    3.6. Ochelari pentru înot
    3.7. Canistre
    3.8. Veselă pentru turişti
    3.9. Păhărele pliante pentru voiaj
    3.10. Şah (figuri)
    3.11. Table de şah
    3.12. Joc-de-dame
    3.13. Domino
    3.14. Loto
    3.15. Joc "15"
    3.16. Narde
    3.17. Bile de biliard
    3.18 Cupe sportive
    3.19. Cozi de undiţă din spining şi plută din plastic de sticlă
    3.20. Cutii pentru vîrcolaci, cîrlige, năzi
    3.21. Plute
    3.22. Piese de schimb auto-moto şi accesorii din masă plastică
    4. Mărfuri pentru sport din sticlă, inclusiv:
    4.1. Lanterne turistice
    4.2. Cupe sportive
    4.3. Filtre de acvariu
    4.4. Măşti pentru înot subacvatic
    4.5. Piese de schimb auto-moto şi accesorii din sticlă
    5. Mărfuri pentru sport din materiale combinate, inclusiv:
    5.1. Table de şah
    5.2. Cupe sportive
    5.3. Cozi de undiţă din spining şi plută
    5.4. Piese de schimb auto-moto din materiale combinate
    6. Oglinzi auto
    7. Lămpi auto
Anexa nr. 18
la hotărîrea Consiliului colegial
al Departamentului Comerţului  al
Republicii Moldova din 3 septembrie
1996, nr. 22
I N S T R U C Ţ I U N E
privind aplicarea normelor pierderilor (stricării) mărfurilor pentru
sport,pieselor de schimb auto-moto şi accesoriilor la transportarea,
păstrarea şi comercializarea lor pentru toate formele de proprietate
din Republica Moldova
    1. Normele pierderilor   (stricării)  mărfurilor  pentru  sport   la transportare,   păstrare  şi  comercializare,  aprobate  prin  hotărîrea Consiliului colegial al Departamentului Comerţului din 3 septembrie 1996 nr. 22, sînt maxime şi aplicate de întreprinderile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul de toate formele de proprietate.
    2. Prezentele norme se extind asupa mărfurilor de sport, pieselor de schimb  auto-moto  şi  accesoriilor  din  lemn,  metal,  masă  plastică, sticlă,*)    materiale    combinate,    care    conform    documentaţiei tehnico-ştiinţifice  (Standarde  de stat, Standarde de ramură,  condiţii tehnice)  în vigoare, se referă la aceste grupuri de mărfuri, precum  şi asupra oglinzilor şi lămpilor auto.
    3. Normele nu se extind asupra:
    3.1. Stricării  şi deteriorării mijloacelor de transport  personale, mărfurilor din asortimentul tehnic complicat.
    3.2. Stricării  mărfurilor  de  sport la deplasarea  lor  în  cadrul sistemului   (din  magazin  în  magazin,  din  încăperea  auxiliară  sau depozitul magazinului în secţia magazinului, din secţie în secţie).
    3.3. Mărfurilor  de sport care au defecte de producţie, indicate  în documentaţia  tehnico-normativă respectivă (Standarde de stat, Standarde ramurale, condiţii tehnice).
    4. Pierderile  (stricarea) mărfurilor de sport în urma rebutului  în producţie  se perfectează printr-un act respectiv şi pretenţiile faţă de producători se înaintează în modul stabilit.
    5. Trecera la pierderi a mărfurilor de sport din materiale combinate (lemn,  metal, masă plastică, sticlă) se efctuează în limitele  normelor stabilite pentru materialul-component supus stricării.
    6. Trecerea la  pierderi  (stricarea)  mărfurilor de sport  în  urma transportării  se  efectuează  în limitele normelor stabilite  numai  în prezenţa  actelor de recepţionare a mărfurilor şi actelor de trecere  la pierderi  în urma stricării pentru fiecare lot de mărfuri  înregistrate.
Trecerea  la  pierderi  în  urma stricării  o  efectuează  comisia  după aprobarea actului de constatare a stricării.
    7. În cazul în  care  se  depistează mărfuri  stricate  peste  normă pretenţiile se înaintează faţă de conducător:
    7.1. Dacă în lotul de mărfuri primit la întreprinderile de comerţ cu ridicata  şi cu amănuntul stricările de marfă sînt o urmare a încălcării de către producător a cerinţelor documentaţiei tehnico-normative faţă de încărcarea  sau  ambalarea  ei.  Pretenţia se înaintează  faţă  de  suma valorii întregului lot dal mărfii expediate de producător.
    7.2. Dacă stricările  de mărfuri pentru sport au fost dezvăluite  în loturile  primite  de  la întreprinderile de comerţ angro  în  ambalajul producătorului   şi  s-au  produs  ca  urmare  a  încălcării  de   către fabrica-producătoare  a  cerinţelor documentaţiei  tehnico-normative  ce reglemetează  ambalarea mărfurilor. În acest caz pretenţia se înaintează faţă de suma lotului primit de la baza cu ridicata:
    - baza en-gros;
    - dacă stricarea  mărfurilor de sport este cauzată de încălcarea  de către baza cu ridicata a cerinţelor documentaţiei tehnico-normative faţă de încărcarea mărfurilor de sport în automobil (conteiner) sau ambalarea lor  după verificarea bucată cu bucată. Pretenţia se înaintează faţă  de suma lotului primit de la baza en-gros.
    La înaintarea  pretenţiei  stricările  de facto se  menţin  pînă  la examinarea ei.
    8. Stricările    ce   s-au   produs   în   procesul   păstrării   şi comercializării   mărfurilor  de  sport  la  întreprinderile  de  comerţ en-detail  se  legalizează  prin acte respective  pe  măsura  depistării stricărilor.  Stricările de mărfuri pentru sport se lichidează de  către comisie după aprobarea actului ce confirmă prezenţa lor.
    Actele ce reflectă   prezenţa  stricărilor  şi  lichidarea  lor   se păstrează  pînă  la inventariere la persoana gestionară şi se predau  în contabilitate împreună cu listele de inventariere.
    În perioada de  inventariere se calculează suma totală a pierderilor (stricărilor),  fixate în acte, suma care în limitele normelor stabilite se  trece la scădere în procente faţă de suma comercializării mărfurilor de sport în perioada dintre inventarieri.
    9. Trecerea la pierderi a stricărilor în limitele normelor stabilite se include în cheltuielile de circulaţie la preţurile de înregistrare.
    Trecerea pierderilor  peste normele stabilite pe contul  persoanelor vinovate se efectuează la preţurile de comercializare.
    Exsemple de aplicare a normelor
    Exemplul 1.
    Întreprinderea  de  comerţ  cu  amănuntul a primit  cu  mijloace  de transport  auto  de  la depozitul bazei cu ridicata un  lot  de  mărfuri pentru  sport  în sumă de 1000 lei, inclusiv: mărfuri pentru  sport  din lemn în sumă de 700 lei, din masă plastică - de 300 lei.
    În factură figurează    menţiunea    "marfa   e   verificată".    La recepţionarea  mărfurilor după cantitate s-au depistat stricări în  sumă de  6 lei, inclusiv mărfuri pentru sport din lemn - în sumă de 4,80 lei, mărfuri pentru sport din masă plastică - de 1,20 lei.
    La prezentarea  actelor, întocmite în modul stabilit, pot fi trecute la  pierderi:  mărfuri pentru sport din lemn - 0,7 %(p. 1.2.2.)  mărfuri pentru sport din masă plastică - 0,4 (p. 1.2.2.), adică:
    700 x 0,7
    ---------- = 4 lei 90 bani
        100
    300 x 0,4
    ----------- = 1 leu 20 bani
        100
    Pierderile (stricările) se află în limitele normelor stabilite.
    Exemplul 2
    Întreprinderea    de   comerţ   cu   ridicata   a   primit   de   la fabrica-producătoare un lot de mărfuri pentru sport în sumă de 2000 lei, înclusiv oglinzi auto în sumă de 1500 lei.
    În urma verificării   cantitative   şi  calitative  s-au   dezvăluit stricări  în sumă de 25 lei. Se aplică norma - 0,4 % (p. 1.1.). În cazul în  care  se  dispune de actele, întocmite în modul stabilit,  se  poate trece la scădere:
    1500 x 0,4
    --------- = 6 lei 00 bani
        100
    Pierderile (stricările)   depăşesc   norma  cu  19  lei   00   bani. Întreprinderea  de  comerţ  cu ridicata înaintează  faţă  de  producător pretenţia în modul stabilit pentru suma depăşirii - 19 lei 00 bani.
    Exemplul 3
    Întreprinderea  de  comerţ cu amănuntul a primit un lot de  lanterne turistice  în  ambalajul  fabricii  în sumă de 1000  lei.  Acestea  sînt alcătuite din materiale combinate (masă plastică, sticlă). S-au depistat stricări ale corpului de masă plastică în sumă de 3 lei 50 bani. Conform p. 1.2.2. (mase plastice) pot fi trecute la scădere 0,4 %.
    1000 x 0,4
    ---------- = 4 lei 00 bani
        100
    Pierderile nu depăşesc normele şi pot fi trecute la scădere în modul stabilit.
    Exemplul 4
    În urma inventarierii  la întreprinderea de comerţ cu amănuntul s-au dezvăluit  stricări de haltere în sumă de 5 lei 40 bani. Comercializarea lor în perioada dintre inventarieri a constituit 4245 lei.
    În cazul în care  se dispune de actele respective pot fi trecute  lă scădere  0,04  %  din  suma mărfii  comercializate  în  perioada  dintre inventarieri (p. 2.2.), ceea ce constituie:
    4245 x 0,04
    ----------- = 1 leu 70 bani
       100
    Pierderile depăşesc  norma  cu  3  lei 70 bani  şi  urmează  să  fie încasate în modul stabilit în suma ce depăşeşte norma - 3 lei 70 bani.