HGM1399/2003
ID intern unic:  294357
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1399
din  24.11.2003
cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 28.11.2003 în Monitorul Oficial Nr. 235-238     art Nr : 1444
    HG1052 din 12.09.06, MO150 -152/22.09.06 art.1139

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul justiţiei                                                 Vasile Dolghieru

    Chişinău, 24 noiembrie 2003.
    Nr. 1399.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1399
din 24 noiembrie 2003
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 12 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996 cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52-53, art. 439) se completează cu un nou alineat, cu următorul cuprins:
    "În cazul în care specialistul din domeniul construcţiilor va ocupa o funcţie publică, i se vor retrage certificatele de atestare tehnico-profesională, legitimaţiile şi ştampilele pe întreaga perioadă de exercitare a acestei funcţii".
    [Pct.2 abrogat prin HG1001 din 26.12.11, MO238-242/30.12.11 art.1100]
    [Pct.3 abrogat prin HG1052 din 12.09.06, MO150 -152/22.09.06 art.1139]
    [Pct.4 abrogat prin HG245 din 04.03.08, MO49-50/11.03.08]