HGC322/2005
ID intern unic:  294707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 322
din  23.03.2005
cu privire la aprobarea modificării şi completării ce se operează
în anexa nr.1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 371
Se aprobă, conform anexei, modificarea şi completarea ce se operează în anexa nr. 1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003.

PRIM-MINISTRU                                 Vasile TARLEV
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare                           Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor                                 Zinaida Grecianîi

Chişinău, 23 martie 2005.
Nr. 322.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 322
din 23 martie 2005
Modificarea şi completarea
ce se operează în anexa nr.1 la Catalogul mijloacelor fixe
şi activelor nemateriale

Anexa nr.1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 21 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 379), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
poziţia "18 000006005 vii 30" se exclude;
după poziţia "18 000008000 Portaltoi - mamă portaltoi vegetativ (marcotieră) 12" se introduc următoarele poziţii:
" 18 000009000 Plantaţii viticole
18 000009001 plantaţii viticole pentru
struguri                                                                25
18 000009002 plantaţii altoi de
categoria bază                                                    12
18 000009003 plantaţii altoi de categoria
certificat                                                             15
18 000009004 plantaţii portaltoi de
categoria bază                                                    12
18 000009005 plantaţii portaltoi de
categoria certificat                                              15".