HGC389/1998
ID intern unic:  294781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 389
din  08.04.1998
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 294 din 17 martie 1998
Publicat : 25.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 056     Data intrarii in vigoare : 25.06.1998
    Ţinînd cont de  necesitatea perfectării şi distribuirii formularelor tipizate  de  documente  primare cu regim special,  Guvernul  Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 5 al  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldovanr. 294 din  17 martie   1998   "Cu  privire  la  executarea  Decretului   Preşedintelui Republicii  Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997" după cuvintele "de model  vechi"  se  completează cu cuvintele: "se permite pînă la  1  mai 1998, iar" şi în continuare după text.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Ion CIUBUC
    Chişinău, 8 aprilie 1998.
    Nr. 389.