HGC767/2000
ID intern unic:  295276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 767
din  01.08.2000
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova
nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 098     Data intrarii in vigoare : 10.08.2000
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Alineatul doi al punctului 1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 474 din 28 aprilie 1998 "Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar", cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, 1998, nr. 62-65, art. 589; 1999, nr. 45-47, art. 331; 2000, nr. 45, art. 456), se expune în redacţie nouă:
"Se permite agenţilor economici, care dispun de maşini de casă şi control fără memorie fiscală, înregistrate la inspectoratul fiscal, să efectueze înlocuirea lor, în termen de pînă la 31 decembrie 2000, cu atribuirea sumei neamortizate la deduceri (cheltuieli), concomitent cu implementarea noilor maşini de casă şi control cu memorie fiscală înregistrate în modul stabilit".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                              Dumitru BRAGHIŞ
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                              Mihail Manoli
Chişinău, 1 august 2000.
Nr. 767.