HGM215/2002
ID intern unic:  295966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 215
din  22.02.2002
cu privire la evidenţa circulaţiei turiştilor în punctele
de trecere a frontierei de stat
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 286
HG875 din 14.07.03, MO155-158/25.07.03 art.920

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Ţinerea evidenţei circulaţiei turiştilor la frontiera de stat a Republicii Moldova se realizează de către Agenţia Turismului.
    [Pct.1 în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
2. Poliţia de Frontieră va asigura accesul Agenţiei Turismului la Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră în condiţiile prevăzute de Conceptul Tehnic al Sistemului Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 7 iulie 2008, în baza Acordului încheiat între părţi.
    [Pct.2 în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
3. Agenţia Turismului va generaliza datele privind circulaţia turiştilor la frontiera de stat a Republicii Moldova colectate din Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră şi le va prezenta trimestrial, în format electronic, Biroului Naţional de Statistică.
    [Pct.3 în redacția HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
   
[Pct.4-6 excluse prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Viceprim-ministru al Republicii Moldova                      Valerian Cristea

    Chişinău, 22 februarie 2002.
    Nr. 215.

    [Anexa nr.1 exclusă prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
   
[Anexa nr.2 exclusă prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]