HGM271/2005
ID intern unic:  296034
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 271
din  10.03.2005
privind aprobarea modificărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 21.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 42-45     art Nr : 315
    HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75
    HG786 din 01.08.05, MO107-109/12.08.05 art.869

    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei                                                       Marian Lupu
    Preşedintele Academiei
    de Ştiinţe a Moldovei                                                    Gheorghe Duca

    Chişinău, 10 martie 2005.
    Nr. 271.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.271
din 10 martie 2005

Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. La punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.271 din 14 mai 1996 "Cu privire la măsurile suplimentare pentru neadmiterea producerii şi furnizării produselor alcoolice falsificate şi de calitate inferioară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.40-41, art.336), cu modificările ulterioare, cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    2. În Hotărîrea  Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 "Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii industriale" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.625) cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale", la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală",  la cazul respectiv.
    [Pct.3 abrogat prin HG773 din 03.07.07, MO98-102/13.07.07 art.815]
    4.  La punctul 2 din Regulamentul privind Premiul anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr.291 din 28 martie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 37-38, art. 374), cu modificările ulterioare, cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    5. În Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 "Despre tarifele minime ale remuneraţiei de autor" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.81-83, art. 682) cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor" se substituie prin cuvintele "Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    [Pct.6 abrogat prin HG3 din 14.01.14, MO9-13/17.01.14 art.12]
    7. În Hotărîrea  Guvernului nr. 852 din 16 august 2001 "Cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.100-101, art. 886), cu modificările ulterioare, cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    [Pct.8 abrogat prin HG89 din 10.02.12, MO34-37/17.02.12 art.114]
    9. În Componenţa nominală a părţii moldave în Comitetul de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană, aprobată prin Hotărîrea  Guvernului nr.320 din 18 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art. 400), cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    [Pct.10 abrogat prin HG56 din 22.01.07, MO14-17/02.02.07 art.75]
    [Pct.11 abrogat prin HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376]
    12. În Hotărîrea Guvernului nr.453 din 17 aprilie 2003 "Privind desemnarea reprezentantului Guvernului Republicii Moldova în Grupul Operaţional al Grupului Consultativ pentru protecţia şi realizarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul promovării investiţiilor al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art. 483) cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    13. În Hotărîrea Guvernului nr. 744 din 20 iunie 2003 "Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de producere, eliberare şi aplicare a marcajelor de control pe exemplarele de opere şi fonograme şi Regulamentului cu privire la modul de înregistrare în Registrul de Stat al titularilor marcajelor de control" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.134, art.805) cuvintele "Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor", la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală", la cazul respectiv.
    14. Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 "Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830) se modifică după cum urmează:
    în textul hotărîrii şi al regulamentelor cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală";
din punctul 4 al anexei nr.2  propoziţia a doua se exclude.
    15. În Hotărîrea Guvernului nr.1143 din 18 septembrie 2003 "Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului naţional de protecţie şi utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală pînă în anul 2010" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.1200) cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală", iar cuvintele "Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor" se exclud.
    16. La punctul 3 alineatul doi din Regulamentul privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu şi în Componenţa nominală a Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, aprobate prin Hotărîrea  Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1483), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    17. La punctul 13 din Regulamentul privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr.1609 din 31 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.76), cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    18. La punctul 8 litera b) din Regulamentul Colecţiei Naţionale de Microorganisme Nepatogene, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr. 56 din 26 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.22-25, art.184), cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    19. La punctul 6 din Regulamentul Consiliului de Expertiză Tehnico-Artistică (CETA) în domeniul meşteşugurilor artistice populare, aprobat prin Hotărîrea  Guvernului nr.196 din 2 martie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.329), cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală".
    [Pct.20 abrogat prin HG786 din 01.08.05, MO107/12.08.05 art.869]
    21. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004 "Cu privire la crearea Sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.130, art.1013) se modifică după cum urmează:
    la poziţia 50 cuvintele "Agenţia de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale" se substituie prin cuvintele "Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală";
    poziţia 57 se exclude;
    poziţiile 58-69 devin, respectiv, poziţiile 57-68.