HGM32/1999
ID intern unic:  296115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 32
din  22.01.1999
privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
Publicat : 28.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 7-9     art Nr : 74     Data intrarii in vigoare : 28.01.1999
    MODIFICAT
    HG422 din 11.05.99, MO50/20.05.99

    Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. În Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 25 noiembrie 1997 "Cu privire la alocarea de mijloace financiare" (Monitorul Oficial, 1998, nr. 6-7, art. 3) cuvintele "Centrului medico-social de recuperare funcţională a copiilor paralizaţi, orfani şi invalizi" se substituie prin cuvintele "Fondului pentru ocrotirea copiilor invalizi şi orfani din Republica Moldova".
    [Pct.1 modificat prin HG422 din 11.05.99, MO50/20.05.99]
    2. În Programul de măsuri întru realizarea Legii nr. 96-XIV din 16 iulie 1998 privind rectificarea bugetului pe anul 1998 şi Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr. 121-XIV din 30 iulie 1998 "Cu privire la măsurile primordiale de asigurare a executării Legii privind rectificarea bugetului pe anul 1998", aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1096 din 4 noiembrie 1998 (Monitorul Oficial, 1998, nr. 100-102,art. 1047) poziţia "Comasarea bibliotecilor şcolare cu bibliotecile săteşti şi trecerea lor în subordinea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei" se expune în următoarea redacţie:
    "Examinarea stării reale a bibliotecilor
    săteşti şi optimizarea activităţii lor
    în conformitate cu următoarele posibilităţi:
    păstrarea bibliotecilor săteşti în cazul                Ministerul
    corespunderii lor standardelor biblioteco-         Culturii,
    nomice existente;
    comasarea bibliotecilor săteşti cu cele               Ministerul
    şcolare în cazul activităţii lor ineficiente febru     Educaţiei
                                                              -  arie
    şi Ştiinţei, 1999".                                              autorităţile
                                                                           publice locale

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                  Ion CIUBUC

    Chişinău, 22 ianuarie 1999.
    Nr. 32.