HGM1139/2003
ID intern unic:  297795
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1139
din  18.09.2003
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor
de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei
Publicat : 26.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 204-207     art Nr : 1190

    MODIFICAT
    HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09

    Întru îndeplinirea prevederii stipulate în punctul 35 din articolul 13 al Legii nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie şi în scopul sporirii nivelului de disciplină a participanţilor la trafic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei (se anexează).
2. Ministerul Afacerilor Interne va asigura studierea aprofundată şi respectarea necondiţionată a regulamentului de către lucrătorii poliţiei.

PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul afacerilor interne                                            Gheorghe Papuc
Ministrul justiţiei                                                             Vasile Dolghieru

Chişinău, 18 septembrie 2003.
Nr. 1139.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1139
din 18 septembrie 2003
REGULAMENT
cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a
mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei
I. Obiectul şi domeniul de aplicare
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei pentru diagnosticarea prezenţei nivelului de alcoolemie, conţinutului de droguri în lichidele biologice umane, în scopul eficientizării activităţii poliţiei, precum şi acumulării probelor obiective referitor la contravenţiile administrative şi documentării lor.
II. Generalităţi
2. Mijloacele de măsurare din dotarea poliţiei, conform articolului 12 al Legii metrologiei, se supun controlului şi supravegherii metrologice de stat.
3. Mijloacele tehnice, inclusiv mijloacele de măsurare şi aparatajul medical din dotarea poliţiei, se utilizează numai de către persoane cu instruire corespunzătoare şi atestate în modul stabilit.
4. Exploatarea mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare, se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de exploatare, eliberate de uzinele producătoare respective.
III. Cerinţe generale de utilizare a mijloacelor tehnice
5. Mijloacele de măsurare din dotarea poliţiei se permit spre utilizare numai în cazurile dacă:
sînt legalizate pe teritoriul Republicii Moldova (incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova); sînt verificate periodic, conform articolului 17 al Legii metrologiei nr. 647 din 17 noiembrie 1995 şi Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului şi supravegherii metrologice de stat.
6. Dispozitivele pentru aprecierea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport şi aparatajul medical pot fi utilizate:
în timpul patrulării pedestre sau cu ajutorul automobilelor speciale ale poliţiei;
pe sectoarele drumurilor publice cu o concentrare sporită a accidentelor rutiere provocate din cauza excesului de viteză;
de către lucrătorii medicali cu pregătire specială şi lucrătorii poliţiei, instruiţi conform actelor normative în vigoare ale Ministerului Sănătăţii.
     [Pct.6 nota exclusă prin HG357 din 13.05.09, MO92-93/15.05.09 art.409, în vigoare 15.07.09]
7. Dispozitivele pentru efectuarea controlului asupra circulaţiei rutiere pe anumite sectoare de drum cu ajutorul camerelor de luat vederi sînt utilizate în scopul:
supravegherii intensităţii şi structurii fluxurilor de transport, cu obţinerea informaţiei despre:
- apariţia impedimentelor în circulaţie;
- schimbarea situaţiei operative;
- producerea accidentelor rutiere etc.;
- acumulării probelor în cazurile documentării contravenţiilor administrative şi a infracţiunilor;
- depistării mijloacelor de transport furate şi răpite.
8. Mijloacele tehnice, precum şi aparatajul medical pentru diagnosticarea nivelului alcoolemiei şi conţinutului de droguri în mediile biologice umane se utilizează:
în scopul stabilirii prezenţei nivelului alcoolemiei şi conţinutului de droguri în mediile biologice umane;
numai cu consimţămîntul persoanei supuse expertizei în cauză;
cu respectarea necondiţionată a regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat.
9. Mijloacele tehnice, utilizate pentru constatarea comiterii contravenţiilor administrative de către posesorii de autovehicule, vor fi etichetate conform prevederilor legislţaiei în vigoare.