HGO1161/2003
ID intern unic:  297922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1161
din  29.09.2003
despre aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Romîniei
privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea
pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare Stînca-Costeşti,
semnat la Stînca-Costeşti la 1 august 2003
Publicat : 12.12.2003 în Monitorul Oficial Nr. 244     art Nr : 1476
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Rom\x01+niei privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în rîul Prut şi în lacul de acumulare Stînca-Costeşti, semnat la Stînca-Costeşti la 1 august 2003 şi se prezintă Parlamentului spre informare.
2. Se desemnează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului autoritate responsabilă pentru aplicarea prevederilor Acordului sus-menţionat.
3. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Guvernului Rom\x01+niei despre aprobarea Acordului şi autoritatea responsabilă pentru aplicarea prevederilor acestuia.
4. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va informa semestrial Ministerul Afacerilor Externe despre mersul executării Acordului nominalizat.
PRIM-MINISTRU                     Vasile TARLEV
Contrasemnată:  
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului                  Gheorghe Duca
Ministrul afacerilor externe                   Nicolae Dudău
Chişinău, 29 septembrie 2003.
Nr. 1161.