HGM1223/2004
ID intern unic:  298273
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1223
din  09.11.2004
privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor
şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare,
activitatea
cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar
plătit şi
durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar
Publicat : 26.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 212-217     art Nr : 1448
    Întru executarea prevederilor Codului muncii, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar (se anexează).
    2. Ministerul Sănătăţii, în comun cu sindicatul de ramură, în termen de o lună, va elabora şi adopta Instrucţiunea privind aplicarea normelor Nomenclatorului în cauză şi vor asigura controlul asupra executării prevederilor lui.
    [Pct.3 abrogat prin HG294 din 23.04.14, MO104-109/06.05.14 art.325]
    [Pct.3 modificat prin HG983 din 29.08.07, MO141-145/07.09.07 art.1024]

    PRIM-MINISTRU                                     Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                         Valerian Cristea
    Ministrul sănătăţii                                        Andrei Gherman
    Ministrul muncii
    şi protecţiei sociale                                       Valerian Revenco
    Ministrul finanţelor                                      Zinaida Grecianîi
    Ministrul economiei                                      Marian Lupu

    Chişinău, 9 noiembrie 2004.
    Nr. 1223.


    nomenclator