HGO197/2003
ID intern unic:  300037
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 197
din  25.02.2003
despre desemnarea autorităţii naţionale responsabile de legătură
 cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea
la Convenţia privind diversitatea biologică
Publicat : 28.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 27-29     art Nr : 209
Întru îndeplinirea prevederilor art. 2 al Legii nr. 1381-XV din 11 octombrie 2002 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 149-150, art. 1154), Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se desemnează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului în calitate de autoritate naţională responsabilă de legătură cu Secretariatul Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Convenţia privind diversitatea biologică, precum şi de coordonarea activităţilor în vederea implementării prevederilor acestuia în Republica Moldova.
2. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului va informa semestrial Ministerul Afacerilor Externe despre programele de activitate în domeniu şi rezultatele implementării lor.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei, construcţiilor
    şi dezvoltării teritoriului                                                 Gheorghe Duca
    Ministrul justiţiei                                                            Vasile Dolghieru

    Chişinău, 25 februarie 2003.
    Nr. 197.