HGM210/2002
ID intern unic:  300159
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  21.02.2002
cu privire la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua Salvatorului"
Publicat : 28.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 29-31     art Nr : 282
MODIFICAT
     HG1385 din 05.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1401

     Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se instituie sărbătoarea profesională a colaboratorilor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale - "Ziua Salvatorului".
     
[Pct.1 modificat prin HG1385 din 05.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1401]
2. Se stabileşte că "Ziua Salvatorului" se va organiza anual pe data de 5 aprilie.
    
[Pct.2 modificat prin HG1385 din 05.12.08, MO221-222/12.12.08 art.1401]
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.614 din 11 noiembrie 1996 "Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale "Ziua Protecţiei Civile" şi "Ziua pompierului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 12, art. 33).

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Vasile TARLEV

Chişinău, 21 februarie 2002.
Nr. 210.