HGO267/2003
ID intern unic:  300633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 267
din  12.03.2003
cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor
cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi la obiectele
de menire socială
Publicat : 14.03.2003 în Monitorul Oficial Nr. 46-47     art Nr : 272
În scopul asigurării protecţiei sociale a populaţiei şi soluţionării problemelor ce ţin de trecerea la sisteme de încălzire autonomă şi alimentare cu apă caldă menajeră cu utilizarea cazanelor cu gaze, dată fiind calitatea nesatisfăcătoare a serviciilor comunale prestate centralizat, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Prevederile prezentei hotărîri se aplică la modificarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire a clădirilor şi construcţiilor, în cazul instalării cazanelor pentru sistemele de încălzire autonomă, şi includ măsuri organizatorice privind executarea şi recepţia lucrărilor de instalare şi modernizare a sistemelor de încălzire în apartamentele din blocurile locative, casele de locuit individuale şi la obiectele de menire socială.
2. Se stabileşte că instalarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire şi alimentare cu apă caldă menajeră, precum şi instalarea individuală sau colectivă a sistemelor autonome, sînt în competenţa gestionarilor fondului de locuinţe şi obiectelor de menire socială, care soluţionează aceste probleme în comun cu reprezentanţii organizaţiilor de proiectare, autorizate pentru acest domeniu de activitate, şi cu S.A. "Moldova-Gaz".
3. Organele administraţiei publice centrale şi locale şi întreprinderile de exploatare a sistemelor de termoficare şi gazificare vor asigura gratuit consultările, avizările şi coordonările necesare la montarea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire în clădiri şi construcţii.
4. Procedura de elaborare şi coordonare a documentaţiei de proiect, precum şi realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor de încălzire, se efectuează în modul  stabilit în anexa la prezenta hotărîre.
5. Controlul respectării exigenţelor ecologice, sanitare, antiincendiare şi de construcţie se pune în sarcina serviciilor tehnice ale proiectantului, avînd în vedere controlul intern al instituţiei.
În cazul intervenţiilor care afectează construcţiile existente, proiectul urmează a fi verificat conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii.
6.Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice centrale şi locale vor aduce în conformitate cu prezenta hotărîre actele normative şi dispoziţiile referitoare la executarea lucrărilor sus-menţionate.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul ecologiei,
    construcţiilor şi dezvoltării
    teritoriului                                                                         Gheorghe Duca
    Ministrul energeticii                                                         Iacob Timciuc

    Chişinău, 12 martie 2003.
    Nr. 267.
                  Anexă
                la Hotărîrea Guvernului
                Republicii Moldova nr. 267
                din 12 martie 2003
PROCEDURA
de elaborare, coordonare şi realizare a lucrărilor de modernizare
şi montare a sistemelor de încălzire

Etapă Denumire Responsabil Durata  maximă a executării  de la momentul depunerii cererii (zile) Costul (lei)
1. Eliberarea prescripţiilor tehnice S.A. "Moldova-Gaz" 3      Gratuit
2. Verificarea canalului de fum şi ventilare cu eliberarea permisiunii de folosire a lor Direcţia serviciului de pompieri şi salvatori a Departamentului Situaţii Excepţionale 1      Gratuit
3. Elaborarea documentaţiei de proiect Institutele de proiectare autorizate 5 Conform preţurilor stabilite, reieşind din rentabilitatea planificată de pînă la 5%
4. Coordonarea documentaţiei de proiect S.A. "Moldova-Gaz" 3 Gratuit
5. Realizarea lucrărilor Organizaţii distribuitoare ale cazanelor, licenţiate în domeniu În funcţie de volum Conform contractului de antrepriză, reieşind din rentabilitatea planificată de pînă la 5%
6. Excluderea de la evidenţa de plată pentru serviciile centralizate de încălzire Organele de întreţinere şi exploatare, proprietarul. 3 Gratuit
7. Recepţia instalaţiei de încălzire montate S.A."Moldova-Gaz" 3 Gratuit