HGO491/1992
ID intern unic:  302473
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 491
din  21.07.1992
Privind emiterea suplimentară şi punerea
în circulaţie a cupoanelor Băncii Naţionale a Moldovei
Publicat : 21.07.1992 în Monitorul Oficial Nr. 007     art Nr : 186
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1.  Se ia act de hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei privind emiterea suplimentară şi punerea în circulaţie, începînd de la 22 iulie 1992, în calitate de mijloc de plată a cupoanelor Băncii Naţionale a Moldovei cu valorificare multipla cu valoare nominală de 50 (o bancnotă de 50 cupoane echivalează cu 50 ruble).
2.  Modul de circulaţie a cupoanelor este cel prevăzut în hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 2 iunie 1992 nr. 371 \xaePrivind introducerea cupoanelor cu valorificare multiplă ale Băncii Naţionale a Moldovei\xaf.
Prim-ministru al Republicii Moldova      ANDREI SANGHELI
or. Chişinău, 21 iulie 1992, nr. 491