HGO532/1999
ID intern unic:  302799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 532
din  10.06.1999
cu privire la introducerea regimului de vize pentru cetăţenii
Turkmenistanului care vizitează Republica Moldova
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 062     Promulgat : 10.06.1999
    Luînd în considerare  faptul  că Turkmenistanul a  denunţat  Acordul privind  călătoriile  fără  vize  ale cetăţenilor  statelor  membre  ale C.S.I.,  semnat în or. Bişkek la 9 octombrie 1992, introducînd, începînd cu 9 iunie 1999, regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, în baza   principiului   de  reciprocitate,  Guvernul  Republicii   Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se introduce,  începînd  cu 9 iunie 1999, regimul de vize  pentru cetăţenii Turkmenistanului care vizitează Republica Moldova.
    2. Ministerul Afacerilor Externe va notifica Ministerului Afacerilor Externe al Turkmenistanului despre introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Turkmenistanului care vizitează Republica Moldova.
    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul afacerilor externe                     Nicolae Tăbăcaru
    Chişinău, 10 iunie 1999.
    Nr. 532.