HGO552/1993
ID intern unic:  302952
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 552
din  06.09.1993
Privind emiterea şi punerea în circulaţie a cupoanelor
Băncii Naţionale a Moldovei de utilizare multiplă cu valoare nominală de
5000 (cinci mii)
Publicat : 30.09.1993 în Monitorul Oficial Nr. 009     Promulgat : 06.09.1993     Data intrarii in vigoare : 30.09.1993
   Guvernul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
   1. A lua act   de  hotărîrea  Consiliului  administrativ  al   Băncii Naţionale a Moldovei privind emiterea şi punerea în circulaţie pe întreg teritoriul republicii, cu începere de la 8 septembrie 1993, a cupoanelor de  utilizare  multiplă ale Băncii Naţionale a Moldovei  avînd  valoarea nominală  de  cinci mii (o bancnotă de 5000 cupoane este egală  cu  5000 ruble).
   2. Modul de circulaţie  a cupoanelor este cel prevăzut prin hotărîrea Guvernului  Republicii  Moldova  din  2  iunie  1992  nr.  371  "Privind introducerea  cupoanelor cu valorificare multiplă ale Băncii Naţionale a Moldovei"  (Monitorul  Parlamentului  Republicii  Moldova,  1992,  nr.6, art.137).
             PRIM-MINISTRU
             AL REPUBLICII MOLDOVA                 ANDREI SANGHELI