HGO624/1993
ID intern unic:  303487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 624
din  06.10.1993
Privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor
cu condiţii de muncă grele şi nocive, prescrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă,
admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor
Publicat : 06.10.1993 în Monitorul Oficial Nr. 010     art Nr : 315