HGO664/1991
ID intern unic:  303800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 664
din  28.11.1991
Cu privire la protecţia de către stat a peşterii carstice
din preajma satului Criva, raionul Briceni
Publicat : 30.12.1991 în Monitorul Oficial Nr. 000     Promulgat : 28.11.1991     Data intrarii in vigoare : 28.11.1991
   În scopul ocrotirii  peşterii  carstice din preajma  satului  Criva, raionul  Briceni,  monument geologic unic, precum şi pentru  dezvoltarea speleoturismului   şi  speleoterapiei  în  Moldova,  pentru  organizarea cercetărilor  ştiinţifice  şi lucrărilor de amenajare a  peşterii  întru valorificarea  ei ca obiect turistic şi balneologic, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. A lua sub  protecţia  statului  peştera de origine  carstică  din preajma  satului Criva, raionul Briceni, monument geologic de importanţă europeană.
    2. Departamentul  de Stat pentru Supravegherea Tehnică al Republicii Moldova  şi  Academia  de  Ştiinţe  a  Republicii  Moldova  să  studieze topografia  peşterii  în vederea asigurării securităţii cercetărilor  ei ulterioare şi lucrărilor de amenajare a peşterii.
    3. Academia de   Ştiinţe   a   Republicii  Moldova,  în   comun   cu Departamentul  de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale    al    Republicii    Moldova,    Asociaţia    de    producere "Moldavgheologhia"   şi   Centrul  formaţiunilor  benevole  de   salvare "Speleocentrul"  din Chişinău să elaboreze un program ştiinţific care va include  proiectarea  lucrărilor  de amenajare  a  peşterii,  efectuarea cercetărilor   ştiinţifice  de  ordin  geologic,  hidrologic,  geofizic, geomorfologic  şi  radiologic  ale proceselor carstice  din  peşteră  şi prognoza eventualei lor evoluţii.
    4. Ministerul   Sănătăţii   al  Republicii  Moldova  să   organizeze investiţiile    de    rigoare    pentru    a    determina    potenţialul curativ-balneologic al peşterii în cauză.
    5. Concernul  de  Stat "Inmacom" al Republicii Moldova să  amenajeze căile  de  acces şi intrarea în peşteră, cheltuielile  respective  fiind suportate de fondul raional Briceni pentru protecţia naturii.
    6. Departamentul  de  Stat  pentru Turism al Republicii  Moldova  să elaboreze fundamentarea tehnico-economică pentru edificarea unui complex turistic.
    7. Finanţarea  investiţiilor ştiinţifice ale peşterii urmează să  se efectueze    din   contul   alocaţiilor   bugetare   pentru    programul tehnico-ştiinţific "Ecologia".
    8. Departamentul  de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător  şi Resurse  Naturale  al Republicii Moldova dirijează şi coordonează  toate lucrările ce se vor desfăşura în peşteră.
    9. A accepta  propunerea  executivului raional Briceni şi  primăriei satului  Criva  privind denumirea peşterii carstice din preajma  satului criva,   luată   sub   ocrotirea  statului,  în   onoarea   fondatorului biospeleologiei, vestitului savant cu revine mondial Emil Racoviţă.
        Prim-ministru
        al Republicii Moldova                 Valeriu Muravschi