HGO678/1993
ID intern unic:  303906
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 678
din  04.11.1993
Cu privire la aprobarea listelor drumurilor naţionale şi
locale din Republica Moldova
Publicat : 30.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 011     Promulgat : 04.11.1993     Data intrarii in vigoare : 30.11.1993
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Lista drumurilor naţionale din Republica Moldova conform anexei nr. 1;
Lista drumurilor locale din Republica Moldova conform anexei nr. 2.
2. Se abrogă punctul 1 al hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti  din  20 septembrie 1982 nr.351 "Cu privire  la  hotărîrea Sovietului  Miniştrilor  al U.R.S.S. din 27 august 1982 "Cu  privire  la aprobarea  listei drumurilor U.R.S.S. de importanţă naţională", punctele 1 şi 2 ale Hotărîrii Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti  din 26 octombrie 1983 nr. 386 "Cu privire la aprobarea listelor  drumurilor R.S.S.  Moldoveneşti de importanţă republicană şi locală" şi punctul  14 al  hotărîrii  Consiliului  de Miniştri al R.S.S.  Moldoveneşti  din  20 aprilie  1989  nr.131 "Cu privire la măsurile de dezvoltare continuă  a autorizaţiilor de uz general şi îmbunătăţire a deservirii pe  drumurile republicii".
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Andrei SANGHELI
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
4 noiembrie 1993 nr.678
L I S T A
drumurilor naţionale din Republica Moldova

Nr. drumurilor Denumirea drumurilor
1   2
  Drumuri magistrale
M 1 (E581) Chişinău - Leuşeni - frontiera cu Romănia
M 2 Chişinău - Soroca - frontiera cu Ucraina
M 3 Chişinău - Cimişlia - Vilcăneşti -Giurgiuleşti -frontiera cu Romănia  (cu drumuri de acces spreor. Comrat)
M 4   Tiraspol - Rîbniţa - Camenca - Hristovaia - frontiera cu Ucraina
M 14 Brest - Briceni - Chişinău -Tiraspol - Odesa*
M 21   Chişinău - Dubăsari - Poltava*
  Drumuri republicane
R 1 Chişinău - Ungheni - Sculeni - frontiera  cu Romănia
R 2 Chişinău - Bender
R 3   Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca
R 4 Chişinău - Criuleni
R 5 Chişinău - Budeşti - Vadul lui Vodă - M4
R 6         M1 - Ialoveni
R 7   Soroca - Drochia - Costeşti - frontiera cu Romănia
R 8 Otaci - Edineţ
R 9 Soroca - Arioneşti - Moghilev-Podolskii*
  Drum de acces spre l.t.o. Otaci
R 10 Ocniţa - Reseni
R 11     Ocniţa - Briceni
R 12 Donduşeni - Drochia - Pelinia - M14
R 13 Bălţi - Şoldăneşti - Rîbniţa
R 14   Bălţi - Străşeni - M2
R 15 Bălţi - Glodeni
R 16 Bălţi - Făleşti - Sculeni
R 17     Făleşti - Pîrliţa
R 18   Floreşti  - Nicolaevca - Sîngerei
R 19 R13 - Cunicea - Camenca
R 20 Rezina - Orhei - Călăraşi
R 21 R20 - sanatoriul "Codru"
R 22   M14 - Teleneşti - Ratuş
R 23 Criuleni - Brăneşti - Ivancea - M2
R 24 R1 - Pănăşeşti - Căpriana
R 25 Bucovăţ - Nisporeni - Bărboieni
R 26   Tiraspol - Căuşeni - Cimişlia
R 27 Tiraspol - Nezavertailovca - Pervomaisc
R 28 Răscăieţii Noi - Hlinaia
R 29 Bender - Căinari - Răzeni
R 30 Anenii Noi - Căuşeni - Ştefan Vodă - frontieră cu Ucraina(cu drum de ocolire a or. Căuşeni)
R 31     Căuşeni - Tarutino*
R 32   R2 - Puhoi - Căinari - Sălcuţa
R 33   Hînceşti - Lăpuşna - M1
R 34 Hînceşti - Leova - Cahul - Slobozia Mare(cu drum de ocolire a or. Cahul)
  Drum de acces spre or. Cahul
R 35   Basarabeasca - Comrat
R 36   Basarabeasca - Ciadîr-Lunga - Taraclia
R 37 Ciadîr-Lunga - Comrat - Cantemir
R 38 Vulcăneşti - Cahul - Taraclia(cu drum de ocolire a l.t.o. Vulcăneşti)
  * Pe teritoriul republicii

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova din
4 noiembrie 1993 nr.678
L I S T A
drumurilor locale din Republica Moldova

Nr.  drumurilor       Denumirea drumurilor
1 2
  Raionul Anenii Noi
L 470     Varniţa - Cura Bîcului
L 471   R2 - drum de acces spre s.Hîrbovăţ
L 472     R2 - Roşcani - Bulboaca
L 473   R2 - Bulboaca - Delacău - Bălăbăneşti - Cimişeni - Chetrosu*
  Drumuri de acces spre:
  s. Teliţa
  s. Speia
  s. Şerpeni
  s. Puhăceni
L 474     Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni
  Drum de acces spre s. Albiniţa
L 475   Beriozchi - Hîrbovăţul Nou
L 476   M14 - Floreşti - Cobusca Veche - Anenii Noi
L 477     Botnăreştii Noi - Botnăreştii Vechi - Salcia
L 478   Mereni - Maximovca
  Drum de acces spre s.Humuleşti
L 479   Sîngera - Floreni
L 480   R2 - drum de acces spre s.Ruseni
L 481 Ţînţăreni - Geamăna - Ochiul Roş - Constantinovca*
  Drum de acces spre s. Creţoaia
L 482 Ciobanovca - Geamăna
L 483 Drum de ocolire a l.t.o. Anenii Noi
L 484     R30 - drum de acces spre s.Mirnoe
L 485   R30 - drum de acces spre s. Balmaz
  Raionul Basarabeasca
L 626   R3 - Sadaclia - Iserlia - staţia Cimişlia*
  Drum de acces spre s.Carabiber
L 627 R3 - Carabetovca - Sadaclia
L 628 Basarabesca - Tarutino*
L 629   R35 - drum de acces spre s Cioc Maidan
L 630   Cioc Maidan - Avdarma
L631     R35 - drum de acces spre s. Başcalia
L 639 Ferapontievca - Chiriet-Linga - frontiera cu Ucraina*
  Raionul Briceni
L 19 Briceni - Larga - Kelmenţî (Ucraina)*
L 20 Briceni - Crimăncăuţi - frontiera cu Ucraina
  Drum de acces spre s. Hribna (Ucraina)*
L 21 Briceni - Rossoşani (Ucraina)*
L 22 R11 - Bulboaca - frontiera cu Ucraina*
  Drum de acces spre s. Trebisăuţi
L 23   Corestăuţi- Halahora de Sus - Tîrnova - L51*
  Drumuri de acces spre:
  s. Mărcăuţii Noi
  s. Chirilovca
L 24 M14 - Mihălăşeni - Bălcăuţi
L 25     M14 - Colicăuţi - Trebisăuţi
L 26   Briceni - Tabani -Corjeuţi - Teţcani
L 27 M14 - Tabani - Trinca*
L 28   M14 - Trestieni -Caracuşenii Vechi
L 29 M14 - Berlinţi - Cotiujeni
L 30 Chilavăţ - Balasineşti - Pererita
  Drum de acces spre fabrica de beton asfaltic "Chilavăţ"
L 31   Lipcani - Larga - Vartikauţi (Ucraina)*
  Drum de acces spre s. Larga
  L 32 Hlina - Larga - Medveja - Podvorivka (Ucraina)*
  Drumuri  de acces spre :
  s. Hlina


  s. Pavlovca
L 33   Slobodzia-Medveja - Medveja
L 34     Lipcani - staţia Lipcani
L 35   Lipcani - Podvorievca (Ucraina)*
L 36 Lipcani - Costeşti*
L 37 Lipcani - Balasineşti - Corgeuţi - Tîrnova*
  Drumuri de acces spre:
  s.Chilavăţ
  s. Corjeuţi
L 38 Corjeuţi - Feteşti*
L 39 L 23 - Bocicăuţi - Colicăuţi
L 40   Bezeda - cariera "Grimeşti"
L 41 M14 -  drum de acces spre l.t.o. Briceni
  Raionul Cahul
L 614 Cania - Baimaclia - Taraclia de salcie - R38*
  Drum de acces spre s.Spicoasa
L 677     R38 - Tartaul de Salcie - Taraclia de Salcia
L 671 Ciumai - Moscovei - Tătăreşti*
  Drumuri  de acces spre:
  s. Luceşti
  s. Trifeştii Noi
L 678 R38 - drum de acces spre s. Moscovei
L 679 R38 - drum de acces spre s. Lopăţica
L 680 R38 - drum de acces spre s. Rumeanţev*
L 681 R38 - drum de acces spre s. Cotihana
L 682   R34 - Larga Nouă - Rumeanţev*
L 683 Zîrneşti - Baurci-Moldoveni
L 684     Zîrneşti - Paicu
L 685     R34 - Andruşul de Jos - Andruşul de Sus
L 686 R38 - drum de acces spre aeroportul Cahul
L 687 R38 - drum de acces spre s.Lebedenco
L 688 R38 - drum de acces spre s.Ursoaia
L 689 R38 - drum de acces spre s.Pelinei
L 690   (Vulcăneşti - Cahul) - (Cahul - Taraclia)
  Raionul  Camenca
L 122   M4 - drum de acces spre s. Sloboizia-Raşcov
L 123 Raşcov - Iantarnoe
L 124   Raşcov - Valea Adîncă - Constantinovca
L 125 Hristovaia - Rotari - Socolovca - Podoimiţa
  Drum de acces spre s.Bodeni
L 126 Camenca - Hruşca - frontiera cu Ucraina
  Drumuri de acces spre:
  s. Ocniţa
  s. Voitovca
  s. Frunzăuca
L 127   Camenca - Crasnîi Octeabri
  Drum de acces spre s.Alexandrovca
L 128 118 - Nimereuca - Cerlina
  Drumuri de acces spre:
  s. Vertiujeni
  s. Tîrgul-Vertiujeni
  s. Zăluceni
L 129     Temeleuţi - Văscăuţi - Cubureşti de  Sus
  Drum de acces spre s. Octebriscoe
L 118     Soloneţ - Unchiteşti - Ţipordei*
L 130 Staţia Unchiteşti - Hîrtop*
L 172     Şoldăneşti - Şestaci - Japca*
L 131 R19 - drum de acces spre s. Năpădeni
L 132     R19 - drum de acces spre s. Bursuc
  Raionul Cantemir


L 604 Oleşeni - Iargara*
L 605   Cociulia - Haragîş - Şamalia
  Drum de acces spre s. Capaclia
L 606   Vişniovca - Baimaclia
  Drumuri de acces spre:
  s. Şamalia
  s. Floricica
  s. Ţolica
  s. Enichioi
  s. Acui
L 607   R37 - Lărguţa - Cîrpeşti - L614
L 608 R37 - drum de acces spre s. Porumbeşti
L 609 R37 - drum de acces spre punctul de recepţie a cerealelor
L 610 R34 - drum de acces spre s.Nicolaevca
L 611 R34 - drum de acces spre s.Vîlcele
L 612 R34 - drum de acces spre s Toceni
L 613   R34 - Antoneşti - Leca
L 614   Cania - Baimaclia - Taraclia de Salcie - R38*
  Drumuri de acces spre
  s. Lepureni
  s.Lingura
  s. Crăciun
L 615     Drum de ocolire a l.t.o. Cantemir
L 616 L614 - Taraclia - Plopi
  Drum de acces spre s. Alexandrovca
L 617 R34 - drum de acces spre s.Stoianovca
L 618     634 - drum de acces spre s.Ţiganca
L 619   Goteşti - Tartaul
  Drum de acces spre s. Victorovca
L 620 Goteşti - staţia Goteşti
L 621     Goteşti - Doina - Chioselia
  Drumuri de acces spre:
  s. Doina
  s. Iasnaia Poleana
L 622   L621 - Cîşla - Suhat
L 686 L34 - Lagra Nouă - Rumeanţev*
L 680 R38 - drum de acces spre s.Rumeanţev*
  Raionul Căinari
L 540 Zolotievca - Nicolaevca
L 541 Zolotievca - Lagra
L 481 Ţînţăreni - Geamăna - Ochiul Roş - Constantinovca*
  Drum de acces spre s. Picus
L 542     Puhoi - Văratic*
L 543     R32 - drum de acces spre s.Văratic
L 544   R32 - drum de acces spre s.Misovca
L 545     Gangura - Homuteanovca
L 546     Gangura - M3
L 547 M3 - Răzeni - Moleşti - Buţeni*
  Drumuri de acces spre:
  s. Cigîrleni
  s. Răzeni
L 548 Cirnăţenii Noi - Coşcalia - Plop
L 549   Căinari - Baurci - Codreni
L 550 R26 - Batîr - Chircăieştii Noi
L 551 Taraclia - Ciufleşti
L 552   Taraclia - staţia Căinari
  Raionul Călăraşi
L 399     R20 - Bahu - Budăi*
L 400     R20 - drum de acces spre s. Săşeni
L 401 M14 - drum de acces spre s. Meleşeni


L 402 M14 - drum de acces spre s.Ţibirica
L 376 Corneşti - Boghenii Noi - Rădeni -  Hogineşti*
  Drum de acces spre  s. Hirova
L 404 Dereneu - Bularda
L 405   R21 - Onişcani
  Drum de acces spre s. Răciula
L 406     R20 - drum de acces spre s.Parcani
L 407 Sanatoriul "Codru" - Hîrjăuca - Leordoaia
L 408     R20 - drum de acces spre s.Frumoasa
l 409 (Chişinîu - Ungheni - Sculeni) - (Rezina - Orhei -Călăraşi)
  Drum de acces spre:
  s. Păuleşti
  s. Nişcani
L 410   R1 - Pituşca - Vărzăreştii Noi
  Drum de acces spre s.Pituşca
L 411 R1 - drum de acces spre s.Oricova
L 412 R1 - drum de acces spre s.Tochila
L 413     R1 - drum de acces spre s.Şipoteni
L 414   L415 - Sadova  - Vorniceni*
  Drumuri de acces spre:
  s. Tuzara
  s. Horodişte
  tabăra de odihnă s.Sadova
L 415 Călăraşi - Lozova - Hînceşti*
L 416   Călăraşi - Reticeni - Vălcineţ
  Drumuri de acces spre:
  s. Novaci
  s. Temeleuţi
L 417     Pîrjolteni - Căbăeşti
  Raionul Căuşeni
L 525 Gîsca - Fîrlădeni
L 526   Bender - Chircăieşti - Ursoaia Nouă - Fîrlădenii Noi - R29
  Drumuri de acces spre:
  spitalul din s. Gîsca
  s.Ştefăneşti
L 527 R29 - drum de acces spre s. Fîrlădeni
L 528 R30 - drum de acces spre s.Tricolici
L 529     R30 - drum de acces spre s.Baccealia
L 530   Căuşeni - Plop-Ştiubei - Talmaz - Palanca - frontiera cu Ucraina*
L 493   Bender - Cpanca - Plop-Ştiubei*
L 531 R30 - drum de acces spre s.Cîrnăţeni
L 532 R26 - drum de acces spre or.Căuşeni
L 512 Ştefan Vodă - Săiţi - R31*
L 533 R31 - Ucrainca - Zviozdocica - Tocuz - Sălcuţa
L 534 Zaim - Marianca de Sus
L 535 R26 - drum de acces spre s.Opaci
  Raionul Ciadîr-Lunga
L 647   R37 - Joltai - Beşghioz - R36
  Drum de acces spre staţia Joltai
L 648 R37 - drum de acces spre s.Gaidar
L 649 Ciadîr-Lunga - Congaz*
L 650 R37 - drum de acces spre staţia Ciadîr-Lunga
L 651 Ciadîr-Lunga - staţia Caidîr-Lunga
L 652 R31 - Valea Perjei - frontiera cu Ucraina
L 653 R31 - drum de acces spre s.Valea Pergei
L 654 Ciadîr-Lunga - Taraclia
L 655 Corten - Baurci
L 656 Corten - staţia Corten
L 657 Drum de ocolire a s. Corten
L 658 Cazaclia - staţia Cazaclia


L 659 Drum de ocolire as. Cazaclia
L 660 Cazaclia - tabăra sportivă
  Raionul Cimişlia
L 578 Albina - Fetiţa - Lipoveni - Munteni - Porumbeni
  Drumuri de acces spre:
  s. Mereni
  s. Ivanovca Nouă
  s. Schinoşica
L 579   R3 - Hîrtop - Ialpug
  Drum de acces spre s. Prisaca
L 580 Mihailovca - Sagaidac - Valea Pergei
  Drum de acces spre s. Suric
L 581 Valea Perjei - Javgur
  Drum de acces spre s. Artimonovca
L 582   Cradişte - Coştangalia
L 583   Cimişlia - Iargara - Sarata Nouă*
  Drumuri de acces spre:
  s. Dimitrovca
  s. Cenac
L 584   Mihailovca - staţia Cimişlia
L 626   R3 - Sadaclia - Iserlia - staţia Cimişlia*
L 585   Cimişlia - Javgur
L 586 Ciucur-Mingir - Cenac
  Drum de acces spre s.Ciucur-Mingir
L 635 Bugiac - Dezghingea - Cenac*
  Raionul Comrat
L 635 Bugeac - Dezghingea - Cenac*
L 636     Congazcicul de Jos - Iargara*
L 637 R37 - Sadîc - Taraclia
L 638     M3 - drum de acces spre staţia Comrat
L 639 Ferapontievca - Chiriet-Lunga - frontiera cu Ucraina*
L 640 M3 - drum de acces spre s. Beşalma
l 641 Congaz - Cîetu
  Drum de acces spre s. Cotovscoe
L 642   Congaz - Chioselia Rusă
L 643 M - Cioselia Mare - Dimitrova
  Drum de acces spre s. Frumuşica
  Raionul Criuleni
L 344     Chişinău - Coloniţa - Maximovca - Bălţata
  Drumuri de acces spre:
  s. Tohatin
  s. Dolinnoe
  s.Sagaidacul de Sus
L 345 R5 - Budeşti - Bplţata
L 346   M14 - drum de acces spre s. Bălţata de Sus
L 346   R2 - Delacău - Bălăbăneşti - Cimişeni - Chetrosu*
  Drum de acces spre:
  s. Dubăsarii Vechi
  s. Mălăieşti
L 347     Vadul lui Vodă - fabrica avicolă
L 348   R4 - drum de acces spre l.t.o. Vadul lui Vodă
L 349   Criuleni - Holercani*
L 350 Drum de ocolire a l.t.o. Criuleni
L 351   R23 - Jevreni - Răculeşti
L 340 Ustia - Măşcăuţi - R23*
L 314 Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea
  Drumuri de acces spre:
  s. Rîşcova
  s. Steţcani
  s. Işnovăţ
  Drum de ocolire a s. Izbişte


L 352   M21 - drum de acces spre s.Cruglic
L 353   Hîrtopul Mic  - Zăicana - Hrişova
L 354 Goian - Făureşti
L 355   R4 - drum de acces spre s. Cricova
L 356     R4 - drum de acces spre s. Ciorescu
L 357 Ratuş - Drăsliceni
L 358   M2 - drum de acces spre s. Păşcani
L 359     M21 - Grătieşti - Hulboaca
L 313 M2 - drum de acces spre s.Micleşti*
  Raionul Donduşeni
L 62       Slobozia Nouă - Tătărăuca Veche
L 63 R9 - drum de acces spre s.Tătărăuca Nouă
L 64   R9 - drum de acces spre s. Rudi
L 65     R9 - drum de acces spre s. Tolocăneşti
L 66 Niocani - Visoca - Bădiceni
L 67 R9 - Crişcăuţi - Horodişte - Sudarca
  Drumuri de acces spre:
  s.Plop
  s. Teleşeuca
L 68   Donduşeni - Sudarca - R9
  Drumuri de acces spre:
  s. Moşana
  s. Boroşeni
  drumul Soroca - Arioneşti
L 69       drum de ocolire a l.t.o. Donduşeni
L 70   R12 - Maramonovca - Ceaparvca*
L 71       R8 - drum de acces spre s.Cernoleuca
L 4 Vălcineţi - Climăuţi - Cernoleuca - Dîngeni - R10*
  Drum de acces spre s. Octeabriscoe
L 72   R8 - drum de acces spre s. Pivniceni
L 73     Donduşeni - Ţaul - Tîrniva
L 74       Tîrnova - Cupcini*
L 75 Tîrnova - Baraboi - Rîşcani*
L 76 Donduşeni - Scăieni - Tîrnova
L 87 Drochia - Ţarigrad - Fîntîniţa - L75*
  Drumuri de acces spre:
  s. Elenovca
  s. Caraiman
L 77   Mîndîc - Zguriţa - Căinarii Vechi - Mărculeşti*
  Raionul Drochia
L 70   R12 - Maramonovca - Ceapaievca*
L 77 Mîndîc - Zguriţa - Căinarii Vechi - Mărculeşti*
  Drumuri de acces spre:
  s. Iliciovca
  s. Măcăreuca
L 82     R7 - Palanca - Cotova - Dărcăuţi*
L 82   Popeşti - Schineni - Vanţina - L 107*
L 83       Chetrosu - Şuri -  Şurii Noi
L 84 Chetrosu - Moara de Piatră - Cubolta*
  Drumuri de acces spre:
  s. Gribova
  s. Popeşti Noi
  s. Dominteni
  s. Petreni
  s. Hăsnăşenii Mari
L 85 Moara de Piatră - Hăsnăşenii Noi - Pelinia*
  Drum de acces spre s. Lazo
L 86       Hăsnăşenii Noi - Dobrogea Veche - Bălţi*
L 87   R12 - drum de acces spre s.Drochia
L 88 Drochia - Ţarigrad - Fîntîniţa - L75*

  

  Drum de acces spre s. Antoneuca
L 89   R12 - drum de acces spre s. Miciurin
L 90   R12 - drum de acces spre s. Sofia
L 91 Mihaileni - Nicoreni - Recea*
  Drum de acces spre s.Ochiul Alb
L 92   Drum de ocolire a or.Drochia
L 93 L 84 - Baroncea - Baroncea Nouă
  Raionul Dubăsari
L 330 M4 - Harmaţca - Ţubuleuca - frontiera cu Ucraina
L 331   Goian - Dubău - Goianul Nou
  Drum de acces spre s.Doibani II
L 332 Dubăsari - Cocieri - Roghi - M4
  Drum de acces spre s. Molovata Nouă
L 333 M4 - drum de acces spre or.Dubăsari
L 334 M21 - drum de acces spre or. Dubăsari
L 335 M21 - Comisarivca Nouă - Vasilievca
  Drumuri spre acces spre:
  s. Afanaievca
  s. Crasnîi Vinogradari
L 336     Lunga Nouă - Bosca
  Drum de acces spre s.Coşniţa Nouă
L 337 M4 - drum de acces spre s.Pohrebea
L 338 R5 - Pîrîta
L 364 L363 - Hîrtop - Doroţcaia - Coşniţa*
L 349 Criuleni - Holercani*
L 339 Ustia - Molovata
  Drumuri de acces spre:
  s.Holercani
  s.Mărcăuţi
  s.Vîşcăuţi*
  s.Oxentea
  dana r.Nistru
L 340 Ustia - Măşcăuţi - R23*
  Raionul Edineţ
L 45 M14 - Chertoşica Nouă - Gaşpar - R8
L 74 Tîrnova - Cupcini*
L 46   M14 - staţia Cupcini - Parcova
L 47       M14 - drum de acces spre staţia Cupcini
L 48     M14 - drum de acces spre rampa "Nerudstrom"
L 49   M14 - Hlinaia - Hincăuţi*
  Drumuri spre acces spre:
  s. Rotunda
  s. Hlinaia Nouă
  s. Hlinaia
  s. Poiana
L 50   M14 - drum de acces spre aeroportul Edineţ
L 27 M14 - Tabani - Trinca*
L 23 Corestăuşi - Halahora de Sus - Tîrnova - L51*
L 38 Corjeuţi - Feteşti*
  Drum de acces spre s.Trinca
  L 14 Corestăuţi - Cepeleuţi - Bîrlădeni*
L 51 Edineţ - Lopatnic
  Drum de acces spre s.Gordineştii Noi
L 52 Drum de ocolire a or.Edineţ
L 53   Edineţ - Brînzeni
  Drumuri de acces spre:
  cariera Brînzeni
  s.Alexandreni
l 36 Lipcani - Costeşti*
  Drumuri de acces spre:


l 36 Lipcani - Costeşti*
  Drumuri de acces spre:
  s. Burlăneşti
  cariera Bădragii Vechi
  s. Corpaci
L 54 L51 - Burlăneşti - Viişoara
  Drumuri de acces spre:
  cariera  Feteşti
  s. Buzdugeni
L 37   Lipcani - Balasineşti - Corjeuţi - Tîrnova*
L 55   L53 - Zăbriceni - Volodeni - Gordineşti
L 56 Brătuşeni - Zăicani - Pîrjota*
L 57 Brătuşani - Zăbriceni - Cuconeştii Noi
  Drumuri de acces spre:
  s. Cuconeştii Noi
  s. Stolniceni
  drumul de ocolire a s. Terebna
L 58 M14 - drum de acces spre s.Brătuşenii Noi
  Raionul Făleşti
L 241 Bălţi - Comarovca
  Drum de acces spre s.Natalievca
L 242   Pîrliţa _ Răuţel - Pompa - Catranîc
  Drumuri de acces spre:
  fabrica de beton asfaltic Răuţel staţia Răuţel
  s.Pervomaisc
  s.Ivanovca
L 243   R16 - drum de acces spre s. Mărăndeni
L 244 Ciuluc - Hiliuţi - Răuţelul Nou
L 245 Egorovca - Glodeni - Cobani*
  Drum de acces spre spitalul interraional
L 284 M14 - Coşcodeni - Petrosu - staţia Făleşti*
  Drum de acces spre s.Doltu
L 246   R16 - Catranîc - Işcănău - L284
  Drumuri de acces spre:
  staţia Catranîc
  combinatul de tutun
L 247 Făleşti - Pînzărenii Noi - Năvîrneţ
L 248 Făleşti - Gălineşti
L 249 Eleneuca - Pînzărenii Noi
L 250 Sărata Nouă - Ciolacăuca Nouă - Pocrovca
L 251 Staţia Făleşti - Petrosul Nou
L 252 Călugăr - Musteaţa - Albineţul Nou
  Drumuri de acces spre:
  s. Rădiul de Sus
  s. Cuzmenii Vechi
L 253 R17 - staţia Făleşti - Călugăr
L 254   R17 - drum de acces spre s.Sărata Veche
L 255 Frumuşica - Scumpia - staţia Scumpia
L 256   R16 - drum de acces spre s.Risipeni
L 257 R16 - Izvoare - Cioropcani - Sculeni*
L 258 R16 - drum de acces spre s.Hribna Nouă
L 220 Păscăuţi - Balatina - Taxobeni*
  Drumuri de acces spre:
  s. Valea Rusului
  s. Horeşti
  spitalul din s.Chetriş
L 259       Călineşti - r. Prut
L 260 Taxobeni - r. Prut
  Raionul Floreşti
L 185     M2 - Hîrtop - cerniţa


  Drumuri de acces spre:
  s. Coşerniţa
  s. Hîrtop
L 186 Floreşti - Vădeni - L107
  Drumuri de acces spre:
  s. Rădulenii Vechi
  s. Rădulenii Noi
L 187 Alexeevca - Dumitreni
L 188   Chindeşti - Cenuşa - R18
  Drum de acces spre s.Ţîra
L 189   R18 - Caşunca - Prodăneşti
  Drumuri de acces spre:
  s. Roşietici
  s. Mărineşti
L 190   M2 - drum de acces spre s.Domulgeni
L 77 Mîndîc - Zguriţa - Căinarii Vechi - Mărculeşti*
L 191 R18 - drum de acces spre s. Ion Vodă
L 192     R18 - drum de acces spre s.Valea Rădoaei
L 193 Trifăneşti - Alexandrovca - Izvoare
L 264   R13 - Cubolta - Frumuţica*
L 194 R13 - drum de acces spre s.Mărăşeşte
L 195 Sevirova - Gura Căinarului - Puţieşti
L 196 R13 - Zarojeni - Gura Căinarului
L 197 R13 - Mărculeşti - Prajila - Antonovca
  Drumuri de acces spre:
  s. Mărculeşti
  s. Băhrineşti
  s. Mihailovca
  s. Frunzeşti
L 130 Staţia Unchiteşti - Hîrtop*
  Raionul Glodeni
L 225 Fundurii Vechi - Sturzeşti
L 226 15 - Fundurii Noi  - Limbenii Vechi - Ustia
L 227 R15 - drum de acces spre s.Iabloana
L 228 R15 - drum de acces spre s.Soroca
L 211   Rîşcani  - Glodeni*
L 229 L211 - Danu - Camencuţa
  Drum de acces spre staţia de cale ferată
L 230     Drum de ocolire a l.t.o. Glodeni
L 245 Egorovca - Glodeni - Cobani*
  Drumuri de acces spre:    
  s. Petrunea
  s. Limbenii Noi
L 219 Duruitoarea - Petruşeni - Camenca*
L 231 Cobani - Camenca - L245
L 232 Hîjdieni - Cajba
L 233 Glodeni - Moara Domnească
  Drum de acces spre s. Viişoara
L 234 L233 - Ciuciulea - Duşmani - Limbenii Vechi
L 235   Duşmani - Cajba - Balatina
L 220   Păşcăuţi - Balatina - Taxobeni*
  Drum de acces spre s.Tomeştii Vechi
L 236     Balatina - Lipovăţ
L 237 Cuhneşti - Bisericani
L 207 L211 - Malinovscoe - Danu - Iabloana - Recea*
  Raionul Grigoriopol
L 363 Grogoriopol - Carmanova - frontiera cu Ucraina
  Drumuri de acces spre:
  s. Marian
  l.t.o. Maiac


  s. Cotovca
  s. Crasnaia Bessarabia
  s. Pobeda
L 364     L363 - Hîrtop - Doroţcaia - Coşniţa*
L 265 Grigoriopol  - Şipca - Carmanova
         Drum de acces spre s. Crasnoe
L 366     M4 - Butor - India
L 367     M4 - Vinogradnoe - Crasnogorca
L 368   M4 - drum de acces spre s.Novovladimirovca
L 369 M4 - Speia - Băcioc - Parcani*
  Drum de acces spre s. Speia
L 370 M4 - drum de acces spre s.Mălăieşti
L 371 M4 - drum de acces spre s. Velicoploskoe (Ucraina)*
L 372 Hîrtop - Mocreachi - Bruslachi
  Raionul Hînceşti
L 557     R3 - drum de acces spre s.Fundul Galbenei
L 558 R3 - Buţeni - Fîrlădeni - Bozieni
L 547 Răzeni - Moleşti - Buţeni*
L 559 R3 - drum de acces spre or.Hînceşti
L 560   R3 - drum de acces spre s.Dubovca
L 415     Călăraşi - Lozova - Hîceşti*
L 561 R34 - drum de acces spre s.Sărata-Mereşeni
L 562 R34 - drum de acces spre s. Brătianovca
L 563   Sărata Galbenă - Cărpineanca - Valea Florii
L 564 R34 - drum de acces spre s.Caracui
L 565   R33 - drum de acces spre s.Anini
L 566 Lăpuşna - Stolniceni
  Drum de acces spre s.Şipoteni
L 567 Lăpuşna - Păşcani - Secăreni
L 568 Lăpuşna - Căprieni - Voinescu
  Drumuri de acces spre:
  s. Bălceana
  s. Negrea
  s. Semionovca
L 569 R33 - drum de acces spre s.Boghiceni
L 570 R33 - drum de acces spre s.Pervomaiscoie
L 571   R33 - Bujor - Mireşti
L 572 R33 - drum de acces spre s.Crasnoarmeiscoe
L 573 M1 - Obileni  - Nemţeni
  Drumuri de acces spre:
  s. Ivanovca
  s. Costeşti
  s. Sărăteni
  s. Cotul Morii
L 574 Leuşeni - Leova*
  Drum de acces spre s.Călmăţui
L 575 M1 - drum de acces spre s.Leuşeni
  Raionul Ialoveni
L 458 Ialoveni - Sîngera
  Drum de acces spre s.Frumuşica
L 459 Băcioi - aeroportul Chişinău
L 460 L458 - Piatra Albă - Mileştii Mici
L 461 Ialoveni - Mileşti
  Drum de acces spre s.Hansca
L 462 R3 - drum de acces spre s.Sociteni
L 463   R3 - Dănceni - Malcoci - Condriţa*
L 464 R3 - Ruseştii Noi - Ulmu - Condriţa*
  Drumuri de acces spre:
  s. Reseştii Vechi
  şcoala din s.Ulmu


  s. Horodca
L 465 R3 - Pojăreni - Ţipala - R32
  Drumuri de acces spre:
  şcoala din s.Costeşti
  s. Găureni
  s. Budăi
  s. Bălţaţi
L 466     R3 - drum de acces spre s. Bardar
L 547 Răzeni - Moleşti - Buţeni*
  Raionul Leova
L 590     R34 - drum de acces spre s. Călar
L 591     R34 - Sărăţica Veche - Cîmpul Drept - L595
  Drum de acces spre s.Sărăţica Nouă
L 592 Sărăţeni - Ciadîr
  Drum de acces spre s.Orac
L 593 R 34 - Covurlui - Vozneseni
  Drumuri de acces spre:
  s. Cupcui
  s. Tomai
  s. Tochile-Răducani
L 594   R34 - drum de acces spre s.Troiţa
L 595 R34 - Troian - Beştimac - Piteşti
L 596   R34 - drum de acces spre s.Cazangic
L 574 Leuşeni - Leova*
L 597   R34 - drum de acces spre s.Romanovca
L 598 R34 - drum de acces spre s.Filipeni
L 599 R34 - drum de acces spre s.Hănăsenii Noi
L 600 R37 - drum de acces spre s.Tigheci
L 636 Congazcicul de Jos - Iargara*
L 583 Cimişlia - Iargara - Sărata Nouă*
L 604 Pleşeni - Iargara*
  Raionul Nisporeni
L 415 Călăraşi - Lozova - Hînceşti*
  Drumuri de acces spre:
  s.Grăguşenii Noi
  s.Ciuciuleni
L 421 M1 - drum de acces spre s. Bursuc
L 422 M1 - drum de acces spre s.Iurceni
L 423   M1 - drum de acces spre s.Cristeşti
L 424 M1 - drum de acces spre s.Bolţun
L 425 R25 - drum de acces spre s.Micleuşeni
L 426   R25 - drum de acces spre s. Dolna
L 427 R25 - drum de acces spre s.Cioreşti
L 428   R25 - drum de acces spre autostrada M1
L 429 R25 - drum de acces spre s. Vărzăreşti
L 430 R25 - drum de acces spre l.t.o. Nisporeni
L 390     Pîrliţa - Nisporeni*
L 431 Păruceni - Selişte - Vînători
L 395 L 394 - Brătuleni - Băcşeni - Nisporeni*
  Drumuri de acces spre:
  s. Cîrneşti
  s. Boldureşti
  s. Odobeşti
L 432 Nisporeni - Bălăureşti
L 394 Ungheni - Bărboieni - Bălăureşti*
L 433 M1 - Şişcani - Marinici
  Drum de acces spre s.Odaia
L 434 433 - Drojdieni - Căţeleni
  Raionul Ocniţa
L 1 Otaci - Ocniţa


  Drum de acces spre s.Lipnic
L 2 Drum de ocolire a l.t.o. Ocniţa
L 3   R11 - drum de acces spre l.t.o. Ocniţa
L 4 Vălcineţ - Climăuţi - Cernoleuca - Dîngeni - R10*
  Drum de acces spre s.Sauca
L 5 R8 - drum de acces spre s. Berezovca
L 6 Ocniţa - Naslavcea - Lencăuţi
L 7 R11 - drum de acces spre muzeul "C.Stamati"
L 8 R11 - drum de acces spre s. Maiovca
L 9 Bîrnova - Gîrbova - L4
  Drum de aces spre l.t.o. Frunză
L 10   R10 - drum de acces spre s.Mihălăşeni
L 11 R10 - drum de acces spre sovhozul-tehnicum Crinăuţi
L 12 Grinăuţi - Raia - staţia Rădul Mare
L 13   R10 - drum de acces spre s. Rujniţa
L 14 Corestăuţi - Cepeleuţi - Bîrlădeni*
  Drumuri de acces spre:
  s.Vancicăuţi
  cariera "Cosî"
  s. Rîndaci
L 15 R11 - Clocuşna - frontiera cu Ucraina
  Drum de acces spre s.Alexeevca (Ucraina)*
L 16 R9 0 Unguri - Otaci
  Raionul Orhei
L 303   R20 - Podgoreni - Zahoreni*
L 304 R20 - drum de acces spre s.Sirota
L 305 R20 - Chiperceni - Pohrebeni - Izvoare
L 306 Chiperceni - Voroteţ - Andreevca
L 307 Orhei - Susleni - Jora de Sus - Lopatna
  Drumuri de acces spre:
  s.Bolohan
  s. Văscăuţi
L 308     L307 - Piatra - Jeloboc
L 309 M2 - drum de acces spre s.Pohorniceni
L 310 Susleni - Bulăieşti - Mîrzeşti
L 311 Brăneşti - Furceni
L 312   Brăneşti - Trebujeni
  Drumuri de acces spre:
  s. Butuceni
  s. Morovaia
L 313 M2 - drum de acces spre s. Micleşti*
L 314 Peresecina - Hîrtopul Mare - Ohrincea*
L 315     Peresecina - Donici
  Drumuri de acces spre:
  s.Sămănanca
  s. Pocşeşti
  s. Teleşeu
L 316 Camencea - Teleşeu
L 317 R20 - drum de acces spre s. Selişte
L 318 R20 - drum de acces spre mănăstirea Curchi
L 437   M14 - Lupa-Recea - Vatici*
  Drumuri de acces spre:
  s.Tabăra
  tabăra de odihnă "Vatici"
L 319 R20 - drum de acces spre s.Puţintei
L 320   R20 - Isacova - Neculăeuca - R20
L 321 M2 - drum de acces spre s. Pelivan
L 322 M2 - Mălăieşti - Morozeni
L 323 M2 - drum de acces spre s.Brăviceni
L 324 M2 - drum de acces spre s.Mitoc


L 325 M2 - Cruhana - Cucuruzenii de Sus
  Drumuri de acces spre:
  s. Ocniţa-Tărani
  s. Ocniţa-Răzeşi
  s.Inculeţ
L 326     M2 - Clişova - Suhuluceni - Leuşeni - Verejeni*
L 327 L307 - Berezlogi - Hîjdieni
  Raionul Rezina
L 174 Şoldăneşti - Alcedar - Ciorna*
  Drum de acces spre s. Tarasova
L 175 L174 - Mateuţi - Boşerniţa*
L 176 Şoldăneşti - Păpăuţi - Ţareuca*
  Drumuri de acces spre:
  s. Păpăuţi
  s. Lipceni
L 158 Drum de ocolire a or. Rezina
L 159 R13 - Piscăreşti - Căuzeni*
L 160   Ţareuca - Ţahnăuţi
L 161 Rezina - Saharna Nouă - Cinişeuţi - Gordineşti
  Drum de acces spre s. Buciuşca
L 162   R20 - Cinişeuţi - Echimăuţi
L 163 R20 - Trifeşti - Picişte
  Drumuri de acces spre:
  s. Pereni
  s. Gordineşti
L 178 Olişcani - Pecişte - Chiştelniţa - Codrul Nou(x)
L 179   R13 - Dobruşa - Ignăţei*
L 164 R20 - drum de acces spre s.Cogîlniceni
L 165 R20 - Lalova
  Drumuri de acces spre:
  s. Ţîpova
  s. Horodişte
  s. Nistreni
  s. Slobozia-Horodişte
L 166     R20 - drum de acces spre s. Cuizăuca
L 167 R20 - drum de acces spre s.Otac
L 168 R20 - Buşeuca - Ghiduleni
  Drum de acces spre s.Roşcani
L 303 R20 - Podgoreni - Zahoreni*
L 303 L165 - Mincenii de Jos - Mincenii de Sus
  Raionul Rîbniţa
L 137 Rîbniţa - Broşteni - frontiera cu Ucrainaţ
  Drum de acces spre s.Erjova
L 138   Ivanovca - Kodîma (Ucraina)*
  Drumuri de acces spre:
  s. Plopi
  s. Vasilievca
L 139 Crasnenicoe - Molochişul Mic - Vadul Turcului - Beloci -Stroieşti - M4
  Drum de acces spre s. Dimitrova
L 140     M4 - Molochişul Mare - Haraba
L 141 L137 - Molochişul Mare - Vadul Turcului
L 142 Erjova  - fabrica de ciment
L 143 M4 - drum de acces spre s.Ghidirim
L 144   M4 - Vărăncău - Cobasna - L137
  Drum de acces spre s.Gherşunovca
L 145 L144 - Andreevca  - Şmalena
  Drum de acces spre s. Pîcalova
L 146 Rîbniţa  - Ulmul Mic
L 147 Vărăncău - Mocra - Şevcenco
  Drumuri de acces spre:


  s. Pobeda
  s. Zaporojeţ
  s. Basarabca
L 148     M4 - drum de acces spre s. Ofatinţi
L 149 M4 - (Vărăncău - Mocra)
L 150 4 Popenchi - Zazuleni - M4
L 151 M4 - drum de acces spre s. Vladimirovca
L 152 M4 - Jura - Butuceni - M4
L 153       M4 drum de acces spre s. Mihailovca
L 154 M4 - drum de acces spre dana Mihailovca
L 155 L144 - Pervomaisc - Lenin
  Raionul Rîşcani
L 85 Moara de Piatră - Hănăşenii Noi - Pelinia*
L 202   R12 - Grinăuţi - Ciobanovca
L 203   M14 - drum de acces spre s.Corlăteni
L 75 Tîrnova - Baraboi - Rîşcani*
L 204 M14 - drum de acces spre s. Cuibara
L 205 M14 - drum de acces spre s. Rămăzan
L 90 Mihăileni - Nicoreni - Recea*
  Drum de acces spre s. Bulhac
L 206 M14 - Răcăria - Lupăria
L 207 L211 - Malinovscoe - Danu - Iabloana - Recea*
L 208 M14 - drum de acces spre s. Sverdiac
L 209 M14 - drum de acces spre s.Slobozia-Recea
L 210     R7 - drum de acces spre s.Balanul Nou
L 211 Rîşcani - Glodeni*
  Drumuri de acces spre:
  cîrmuirea colhozului "Trud" l.t.o. Rîşcani
L 212 Rîşcani - Vasileuţi - Moşeni
L 213   L211 - Sturzeni - Ivaneşti
L 214 Pîrjota - Boroşenii Noi - Mihăilenii Noi
  Drumuri de acces spre:
  s. Boroşenii Noi
  s. Ştiubeieni
L 215 R7 - drum de acces spre s. Hiliuţi
L 56 Brătuţeni - Zăicani - Pîrjota*
L 216 R7 - Şaptebani - Călăşeni - R7
  Drum de acces spre cariera "Şaptebani"
L 217   Duruitoarea Nouă - Văratic - Zăicani
  Drumuri de acces spre:
  s. Horodişte
  s. Druţa
  s. Zăicani
L 218 Rîşcani - Răcăria
L 36 Lipcani - Costeşti*
  Drum de acces spre s.Dumeni
L 219   Duruitoarea - Petruşeni - Camenca*
  Drum de acces spre s. Dămăşcani
L 220 Păscăuţi - Balatina - Taxobeni*
  Drum de ocolire a s.Branişte
L 221 R7 - drum de acces spre s. Păscăuţi
L 222 L 217 - Pociumbăuţi
  Raionul Sîngerei
L 264 R13 - Cubolta - Frumuşica*
L 84     Petrosu - Moara de Piatră 0 Cubolta*
L 86   Hănăşenii Noi - Dobrogea Veche - Bălţi*
  Drumuri de acces spre:
  s. Cotovca
  s. Dobrogea Nouă
L 265     R13 - Alexandreni - Ţipleşti


  Drumuri de acces spre:
  s. Heciul Vechi
  s. Alexandreni
  s. Grigoreşti
L 266   Prepeliţa - Pepeni - Bălăşeşti
L 267   Sloveanca - Romanovca
L 268 R14 - drum de acces spre s. Şestaci
L 269 Copăceni - Cotiujenii Mici - Drăgăneşti
  Drumuri de acces spre:
  s. Gura-Oituz
  s. Antonovca
  s. Evghenievca
  s. Gavrilovca
L 270     Sacarovca - Chirileni
L 271 R18 - Izvoarte - Valea Norocului
L 272 Sîngerei - Sîngereii Noi - Alexandreni
  Drum de acces spre s.Heciul Nou
L 273     R14 - Mîndreştii Noi - Rădoaia
L 274   R14 - Ţambula - Pălăria
L 275 R14 - drum de acces spre s. Bilicenii Noi
L 276 Bilicenii Vechi - Chişcăreni
L 277 Bilicenii Vechi - Octeabriscoe
  Drum de acces spre s.Lipovanca
L 278 Sîngerei - Iezărenii Vechi
  Drum de acces spre s. Iezărenii Noi
L 279 Sîngerei - Brejeni - Cozeşti - Cîşla*
L 280 Grigorăuca - Petropavlovca
L 281   Chişcăreni - Taura Veche - Tăura Nouă
  Drum de acces spre s.Slobozia-Chişcăreni
L 282 Chişcăreni - Ciuciueni - Dumbraviţa
L 283 R14 - drum de acces spre s.Mihailovca
L 284 M14 - Coşcodeni - Petrosu - staţia Făleşti*
  Drum de acces spre s.Bobletici
  Raionul Slobozia
L 489 Vladimirovca - Frunză - Novocotovsc - M14
  Drumuri de acces spre:
  s.Grebeniki (Ucraina)*
  s. Novosaviţcaia
  s.Nicolscoe
L 490 Tiraspol - Grebenici (Ucraina)*
L 491 M4 - Blijnii Hutor - Tiraspol
L 492 M4 - drum de acces spres.Ţirnauca
L 493   Bender - Copanca - Plop-Ştiubei*
L 494 M14 - Slobozia - Copanca - Leuntea*
L 495   R27 - drum de acces spre s.Sucleia
L 496 Slobozia - dana r.Nistru
L 497 Slobozia - spitalul raional
L 498 R27 - drum de acces spre s.Ciobruciu
L 499 R27 - drum de acces spre cariera "Corotna"
L 500 Ciobrurciu - Pervomaisc
  Drum de acces spre s.Cioburciu
L 501 R27 - drum de acces spre s.Corotna
L 502 Hlinaia - pervomaisc
L 503 Nezavertailovca - r. Tutunciuc
L 369 M4 - Speia - Bîcioc - Parcani*
L 504   L489 - Andraşevca Veche
  Raionul Soroca
L 95 R9 - Iarova - Balinţi
  Drumuri de acces spre:
  s. Tătărăuca Veche*


  s. Balinţii Noi
L 96   R9 - Oclanda - Cremenciug - R9
L 97 R9 - drum de acces spre s.Valea
L 97 R9 - drum de acces spre s.Livezi
L 81 R7 - Palanca - Cotova - Dărcăuţi*
  Drumuri de acces spre:
  s. Dărcăuţii Noi
  s. Mălcăuţi
L 99   R9 - drum de acces spre s. Bădiceni
L 66 Niorcani - Visoca - Bădiceni*
  Drum de acces spre casa de copii din s.Bădiceni
L 100   Bădicenii - Băcsani - Schineşti
L 101 R9 - drum de acces spre s.Şeptelici
L 102   R9 - drum de acces spre s.Cureşniţa Nouă
L 103 R7 - drum de acces spre s.Rubleniţa Nouă
L 104 Soroca - Holoşniţa - Grigorăuca
L 105 Soroca - Egorovca
L 106       Soroca - cariera "Cosăuţi"
L 107 Soroca - Căinarii Vechi
  Drum de acces spre s.Hristeşti
L 82     Popeşti - Schineni - Vanţina - L 107*
  Drum de acces spre s.Vanţina Mică
L 108 L107 - Regiina Maria - Bulboci
  Drum de acces spre s.Bulbocii Noi
L 17 Mîndîc - Zguriţa - Căinarii Vechi - Mărculeşti*
L 109 Soroca - Baza de odihnă
L 109 M2 - drum de acces spre or.Soroca
L 111 M2 - drum de acces spre s.Ocolina
L 112 M2 - Rădi-Cereşnovăţ - Voloave
  Drum de acces spre s. Parcani
L 113     Trifăuţi - Vasilcău
L 114 Voloviţa - Vasilcău
L 115 M2 - drum de acces spre s.Racovăţ
L 116     Ruslanovca - Inundeni - Trifăuţi
  Drum de acces spre Tabăra de odihnă din s. Inundeni
L 186   Floreşti - Vădeni - L107*
L 117   Dubna - Văcăncău
  Drum de ocolire a s.Slobozia-Cremene
L 118 M2 - Soloneţ - Unchiteşti - Ţîpordei*
  Raionul Străşeni
L 437 M14 - Lupa-Recea - Vatici*
L 438 Codreanca - Oneşti
  Drum de acces spre s.Ţigăneşti
L 439 M2 - Rădeni - Drăguşeni
L 440 M2 - drum de acces spre s.Micăuţi
L 441 Rădeni - Grebleşti
L 442 M14 - Grebleşti - Recea - Ghelăuza - Străşeni
L 443 M14 -Străşeni
  Drumuri de acces spre:
  s. Recea
  s. Saca
  s. Negreşti
L 444   Recea - Zubreşti - Voinova
L 445   R1 - Roşcani - staţia Ghidighici
L 446 Bucovăţ - Găleşti - Zubreşti
L 447 R25 - drum de acces spre staţia Bucovăţ
L 448 R1 - drum de acces spre s.Tătăreşti
L 415 Călăraşi - Lozova - Hînceşti
L 449   R25 - drum de acces spre s.Lozova
L 450 M1 - drum de acces spres.Lozova


L 450 M1 - drum de acces spres.Lozova
L 451 R1 - drum de acces spre s. Făgureni
L 452     Străşeni - Scoreni
L 453 R1 - drum de acces spre.Cojuşna
L 414     L415 - Sadova - Vorniceni*
L 454   R1 - drum de acces spre s.Truşeni
L 463     R3 - Dînceni - Malcoci - Condriţa*
  Raionul Şoldăneşti
L 172 Şoldîneşti - Şestaci - Japca*
  Drumuri de acces spre:
  s. Cuşmirca
  s. Lelina
L 173     L172 - Vadul-Raşcov - Climăuţi - Cot
  Drumuri de acces spre:
  s. Şipca
  s.Poiana
  s. Odaia
L 175 L174 - Mateuţi - Boşerniţa*
L 176   Şoldăneşti - Păpăuţi - Ţareuca*
  Drum de acces spre s.Părcani
L 177 Şoldăneşti - Cobîlnea - Cotiujenii Mari
  Drum de acces spre s.Cuşelăucă
L 178 Olişcani - Pecişte -  Chiştelnuţa - Codrul Nou*
L 159 R13 - Piscăreşti _ Găuzeni*
L 179 R13 - Dobruşa - Ignăţei*
  Drumuri de acces spre:
  s.Dobruş
  s. Chipeşca
L 180 R13 - drum de acces sprePohoarne
L 181 R13 - drum de acces spre s.Rogojeni*
L 182 Dobruşa - Zahorna
  Raionul Ştefan Vodă
L 531 Căuşeni - Plop-Ştiubei - Talmaz - Palanca - frontiera cu Ucraina
   L 494   M14 - Slobozia - Copanca - Leuntea*
L 507 R30 - drum de acces spres.Popeasca
L 508 R30 - drum de acces spre s.Ermoclia
L 509   R30 - Volintiri
  Drum de acces spre s. Copciac
L 510 Ştefan Vodă - Talmaz
L 511 L509 - Feşteliţa - Marianca de Jos
L 512 Ştefan Vodă - Săiţi - R31*
L 513 R30 - drum de acces spres. Ciobruciu
L 514       Ştefan Vodă - Ştefăneşti - Volintiri
L 515 R30 - Viişoara - Rurcari
L 516     R30 - drum de acces spre s.Olăneşti
L 517 R30 - Antoneuca - Carahasani
L 518 R30 - drum de acces spre s.Căplani
L 519 R30 - drum de acces spre s. Crocmaz
L 520 R30 - drum de acces spres. Tudora
L 521 R30 - Slobozia - Ştefan Vodă
  Raionul Taraclia
L 664     M3 - drum de acces spre s. Borceag
L 665 M3 - drum de acces spre s.Cialîc
L 654   Ciadîr-Lunga - Taraclia*
L 666 Taraclia - Copceac - Cairaclia
L 667 Drum de ocolire a l.t.o. Taraclia
L 668   M3 - drum de acces spre l.t.o. Taraclia
  Drum de acces spre s. Novosiolovca
L 669 Roşiţa - Sofievca - Hagichioi
  Drum de acces spre s. Hîrtop


L 670 M3 - drum de acces spreAluatu
L 671 Ciumai - Moscovei - Tătăreşti*
  Drum de acces spre s.Carbalia
L 672   Ciumai - Mirnoe - Frontiera cu Ucraina
L 673 L 671 - Salcia - Orehovca
L 696 Burlăceni - Musaitu*
  Raionul Teleneşti
L 288 Teleneşti - Cicioaia
  Drumuri de acces spre:
  s. Ghiliceni
  s. Cucioaia Nouă
L 289 Teleneşti - Băneşti - R14
L 178 Olişcani - Pecişte - Chiştelniţa - Codru Nou*
L 290   Ordăşei - Pistruieni - Hîrtop
  Drum de acces spre s.Pistruienii Noi
L 291 M2 - drum de acces spre s.Brînzenii Vechi
L 292   Vadul-Leca Nou - Căzăneşti - Tîrşiţei
  Drumuri de acces spre:
  s. Căzăneşti
  s. Flutura
L 293   M2 - Dobruşa - Chersac
L 294     M2 - drum de acces spre.Nicăreni
L 295 Ratuş - Chiţcani - Negureni
L 296 R14 - drum de acces spre s.Sărătenii Vechi
L 326 M - Clişova - Suhuliceni - Leuşeni - Verejeni*
  Drumuri de acces spre:
  s.Vasieni
  s. Sărătenii Noi
  s.Germăneşti
L 297 R14 - drum de acces spres. Băneştii Noi
L 298 R20 - Bahu - Budăi*
L 399 Mîndreşti - Hitişeni - R22
L 299 Drum de acces spre s. Mihalaşa
L 270 Sîngerei - Brejeni - Cozeşti - Cîşla*
  Drumuri de acces spre:
  s. Ciofu
  s. Zgărdeşti
  Raionul Ungheni
L 375 Boghenii Noi - Izvoreni
L 376 Corneşti - Boghenii Noi - Rădeni - Higineşti*
  Drumuri de acces spre:
  s. Sineşti
  s. Hîrceşti
  s. Condrăteşti
  s. Năpădeni
  s. Mînzăteşti
  s. Cornova
  s. Boghenii Vechi
  s. Pojarna
  s. Curtoaia
L 337     R17 - Ţîghira - Hristoforovca
  Drumuri de acces spre:
  s. Romanovca
  s. Zăzulenii Noi
L 378 Pîrliţa - Agronomovca - Negurenii Vechi
  Drum de acces spre fabrica avicolă din s.Pîrliţa
L 257 R16 - Izvoare - Cioporcani - Sculen*
  Drum de acces spre s. Bulhac
L 379 Sculeni - Buciumeni - Cioropcani
  Drum de acces spre s. Floreni


L 380 R1 - drum de acces spres. Medeleni
L 381 R1 - drum de acces spre s. Teşcureni
L 382     R1 - drum de acces spre s. Petrşti
L 383 R17 - drum de acces spre s.Chirileni
L 384     R17 - drum de acces spres. Buşila
L 385   Petrşti - R17
L 386   Todireşti - Grăseni
L 387 R1 - drum de acces spre staţia Bereşti
L 388 R1 - drum de acces spres. Corneşti
L 389 R1 - drum de acces spre s.Bumbăta
L 389 Pîrliţa - Nisporeni*
  Drum de ocolire a s.Alexeevca
L 391 Rădenii Vechi - Bahmut
L 392     Uncheni - Cetîreni - Alexeevca
  Drumuri de acce spre:
  s. Lidovca
  s. Ploriţoaia Nouă          
  s. Floriţoaia Veche
  s. Grozasca
L 393 R1 - Mănoileşti - Cetîreni
  Drum de acces spre s.Rezina
L 394 Ungheni - Bărboieni - Bălăureşti*
  Drumuri de acces spre:
  s. Costuleni
  s.Busduganii de Sus
L 395   L394 - Brătuleni - Băcşeni - Nisporeni*
  Drumuri de acces spre:
  s. Şicovăţ
  s. Morenii Noi
L 396 L376 - Boghenii Noi - Măgurele
L 397 R1 - drum de acces spre s.Veveriţa
  Raionul Vulcăneşti
L 694   R38 - drum de acces spre s.Cîmpeni
L 695 R38 - drum de acces spre s. Vladimirovca
L 696 Burlăceni - Musaitu*
  Drumuri de acces spre:
  staţia Greceni
  s. Iujnoe
L 697 M3 - drum de acces spre staţia Vulcăneşti
L 698 M3 - drum de acces spre punctul de recepţie a cerealelor
L 699 M3 - drum de acces spre S.E.D.
L 700     Vulcăneşti - Vadul lui Isac
L 701 Vulcăneşti - Colibaşi
L 702   M3 - drum de acces spre s. Văleni
L 703 Vulcăneşti - Etulia Nouă - frontiera cu Ucraina
  Drum de acces spre spitalul dins. Alexandru Ioan Cuza
L 704     M3 - drum de acces spre aeroportul Vulcăneşti
L 705     M3 - Cişmichioi - Etulia

* Pe teritoriul raionului