HGO699/1996
ID intern unic:  304063
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 699
din  18.12.1996
Privind modificarea
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25 iunie 1996
Publicat : 18.12.1996 în Nepublicat Nr. 000
În temeiul Legii privind modificarea articolului 33 din Legea serviciului public nr.888-XIII din 21 iunie 1996, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
Alineatul şapte al punctului 3 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.360 din 25 iunie 1996 "Cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii" (Monitorul Oficial, 1996, nr.49-50, art.415) se modifică, avînd următorul cuprins:
"Prevederile specificate în alineatele patru, cinci şi şase ale prezentului punct se pun în aplicare concomitent cu intrarea în vigoare a articolului 24 al Legii serviciului public".
Prim-ministru
al Republicii Moldova        Andrei Sangheli