HGA708/1993
ID intern unic:  304135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 708
din  12.11.1993
privind ordinea intrării şi aflării cetăţenilor Republicii Lituania
pe teritoriul Republicii Moldova
Publicat : 30.11.1993 în Monitorul Oficial Nr. 11
    Abrogată prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013

     În temeiul deciziei Guvernului Republicii Lituania privind intrarea şi aflarea cetăţenilor străini pe teritoriul Lituaniei,
    Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
    1. Începînd cu 1 noiembrie 1993 intrarea şi aflarea cetăţenilor Lituaniei pe teritoriul Republicii Moldova se va efectua în conformitate cu ordinea stabilită prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 22 iulie 1993 nr.450 "Privind ordinea intrării şi aflării cetăţenilor Estoniei şi Letoniei pe teritoriul Republicii Moldova".
    2. Realizarea prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Securităţii Naţionale şi Departamentului de Stat pentru Controlul Vamal.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            ANDREI SANGHELI