HGO904/2001
ID intern unic:  305416
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 904
din  30.08.2001
cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
Publicat : 19.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 128     art Nr : 1136     Promulgat : 30.08.2001
Întru realizarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Departamentul Vamal şi Departamentul Trupelor de Grăniceri în comun cu autorităţile ucrainene vor crea, începînd cu 1 septembrie 2001, posturi mixte de control la frontiera cu Ucraina în punctele:
a) de trecere auto:
Hruşca-Velica, Coşniţa, Hristovaia-Bolgan, Broşteni-Timcovo, Vărăncău-Stanislavca, Goianul Nou -Platonovo, Colosova-Iosipovca, Mălăieşti-Velicoploscoe, Blijnii Hutor-Slaveanoserbca, Pervomaisc-Cuciurgan, Nezavertailovca-Grădiniţa;
b) feroviare:
Cobasna-Timcovo, Novosaviţcoe-Cuciurgan.
2. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor în comun cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, la solicitarea organelor respective, vor asigura în regim de urgenţă posturile mixte de control cu vagoane-căsuţe speciale, legătură telefonică şi vor efectua lucrările de barare a căilor posibile de ocolire a posturilor mixte de control.
3. Ministerul Energeticii va asigura în regim de urgenţă conectarea la reţeaua electrică şi aprovizionarea cu energie electrică a posturilor mixte de control.
4. Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" va asigura staţionarea garniturilor de tren, la staţiile nominalizate în punctul 1 al prezentei hotărîri, pentru perfectarea actelor vamale.
5. Ministerul Finanţelor va asigura finanţarea lucrărilor pentru amenajarea teritoriului destinat amplasării posturilor mixte de control, procurarea mijloacelor tehnice şi achitarea serviciilor aferente necesare pentru buna desfăşurare a activităţii lor.
6. Departamentul Vamal în termen de pînă la 1 septembrie 2001:
va introduce în circulaţie noi specimene de documente şi ştampile vamale şi va asigura aplicarea lor conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
va retrage din circulaţie toate specimenele documentelor şi ştampilelor vamale aplicate pînă la 1 septembrie 2001;
va înştiinţa organismele internaţionale şi serviciile vamale ale ţărilor străine despre retragerea din circulaţie a specimenelor documentelor şi ştampilelor vamale aplicate anterior şi introducerea în circulaţie a noilor specimene.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA           Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                Mihail Manoli
Ministrul transporturilor    
şi comunicaţiilor                   Victor Ţopa
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului             Gheorghe Duca
Chişinău, 30 august 2001.
Nr. 904.