HPC0816/1996
ID intern unic:  306590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 816
din  24.04.1996
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului
pentru trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină
Publicat : 30.05.1996 în Monitorul Oficial Nr. 031     Promulgat : 24.04.1996
     Luînd în considerare  propunerea  Adunării Populare a  Găgăuziei, coordonată  cu Ministerul Învăţămîntului şi Academia de Ştiinţe a  Republicii Moldova,
     Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
     Art. I. - Hotărîrea  Parlamentului  nr. 1421-XII din 13 mai  1993 pentru  trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină  (Monitorul Parlamentului  Republicii Moldova, 1993, nr. 5, art. 140) se  modifică şi se completează după cum urmează:
     1. La articolul 2 alineatul doi după cuvintele "Literele facultative Xx, Ww, Qq," se introduce litera "Ăă".
     2. La anexă:
     în coloana "Litera":
     litera "Ăă" se exclude;
     după litera "Ee" se introduce litera "Ee";
     în coloana "Echivalentul în scrisul actual":
     litera "ţ" se exclude;
     după litera "e" se introduce litera "ţ";
     în compartimentul  literelor facultative după litera "Qq" se  introduce litera "Ăă".
     Art. II - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 24 aprilie 1996.
Nr. 816-XIII.