HPM1421/1993
ID intern unic:  306820
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1421
din  13.05.1993
pentru trecerea scrisului limbii găgăuze la grafia latină
Publicat : 30.05.1994 în Monitorul Oficial Nr. 005     Promulgat : 13.05.1993     Data intrarii in vigoare : 30.05.1994
Modificat
Ţinînd cont de  caracterul  mai adecvat al alfabetului latin  pentru fonoteca  şi gramatica limbii găgăuze de origine turcică, demonstrat  şi de  savanţi, sprijinînd doleanţele cetăţenilor de naţionalitate găgăuză, invitaţia   cadrelor  didactice  şi  ştiinţifce  găgăuze,  susţinute  de organele  autoadministrării  locale,  în scopul  dezvoltării  fincţiilor sociale  ale  limbii găgăuze şi creării condiţiilor menite să  stimuleze procesele de renaştere şi dezvoltare a culturii găgăuze,
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
    
Art.1. - Scrisul limbii găgăuze trece la grafia latină.
    
Art.2. - Se aprobă  alfabetul limbii găgăuze pe baza  grafiei latine (se anexează).
Literele facultative  Xx,  Ww,  Qq,  Гг, Вв, Gg  se  vor  folosi  оn formulele  \xa7tiinюifice \xa7i pentru redarea cuvintelor \xa7i a numelor proprii de origine strгinг, luate fгrг adaptare.
[În redacţia Hot. Parl. nr.816-XIII din 24.04.96]
  
Art.3. - Guvernul  va  adopta  măsurile necesare  pentru  asigurarea trecerii scrisului găgăuz la grafia liatină.
    
Art.4. - Se abrogă Decretul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti din  30  iulie 1957 cu privire la introducerea scrisului  pentru   limba găgăuză.                
(Anexa se anexează).
[Anexa în redacţia Hot. Parl. nr.816-XIII din 24.04.96]
  PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA                           PetruLUCINSCHI
        
  Chişinău, 13 iunie 1993.
  Nr.1421-XII.