HPM1546/1993
ID intern unic:  306829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1546
din  23.06.1993
pentru   aderarea Republicii  Moldova  la unele convenţii
n domeniul protecţiei  mediului înconjurător şi ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică
Publicat : 30.06.1993 în Monitorul Oficial Nr. 006     Promulgat : 23.06.1993
Modificat              
[Titlul în redacţia Hot.Parl nr.457-XIII din 16.05.95]
    Parlamentul Republicii  Modlova adoptă prezenta  hotărîre.
    Art.1. - Republica Moldova aderă la:
    Carta Mondială a Naturii (New Yorc, 28 octombrie 1982)
    Convenţiile privind   efectele   transfrontiere   ale   accidentelor industriale (Helsinki, 17 martie 1992)
    Convenţia privind   protecţia   şi  utilizarea  cursurilor  de   apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992)     Convenţia privind  conservarea  vieţii  sălbatice şi  a  habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979)
    Convenţia privind  evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în zonele context transfrontie (Espoo/Finlanda/, 25 februarie 1991).
[Art.1 în redacţia Hot. Parl. nr.457-XII din 16.05.95]
   Art. 2. - Se  ratifică Convenţia privind diversitatea biologică (Rio
de Janeiro, 5 iunie 1992).
[Art.2 introdus prin Hot. Parl. nr.457-XII din 16.05.95]
    Art. 3. - Ministerul  Afacerilor Externe să pregătească şi să remită instrumentele  de  aderare şi de ratificare  depozitarilor  convenţiilor menţionate.
[Art.3 în redacţia Hot. Parl. nr.457-XII din 16.05.95]
    Art.4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
             PREŞEDINTELE
             PARLAMENTULUI                  Petru LUCINSCHI
             Chişinău, 23 iunie 1993.
             Nr. 1546-XII.