HPO0030/1998
ID intern unic:  306908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 30
din  28.05.1998
pentru ratificarea Acordului cu privire la interacţiunea
în domeniul avertizării şi lichidării consecinţelor situaţiilor
excepţionale cu caracter natural şi tehnogen
Publicat : 11.06.1998 în Monitorul Oficial Nr. 052     Promulgat : 28.05.1998     Data intrarii in vigoare : 11.06.1998
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Se ratifică Acordul cu privire la interacţiunea în domeniul avertizării şi lichidării consecinţelor    situaţiilor excepţionale  cu  caracter  natural şi tehnogen, semnat la Minsk  la  22 ianuarie 1993.
    Art. 2. - Ministerul   Afacerilor   Externe  va  asigura   remiterea instrumentelor de ratificare depozitarului.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Dumitru DIACOV
    Chişinău, 28 mai 1998.
    Nr. 30-XIV.