HPO1043/1992
ID intern unic:  307201
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1043
din  27.05.1992
privind unele schimburi ale diviziunii teritorial-administrative
 şi ale denumirilor de localităţi şi comu
ne
Publicat : 30.08.1992 în Monitorul Oficial Nr. 8     Data intrarii in vigoare : 30.08.1992
Parlamentul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
1. Se înfiinţează următoarele comune:
în raionul Donduşeni  - comuna Niorcani cu centrul în satul Niorcani, incluzînd  în  componenţa  sa satele Niorcani şi  Tolocăneşti,  pe  baza decomasării comunei Rudi;
în raionul Edineţi:
- comuna Burlăneşti  cu  centrul  în satul Burlăneşti,  incluzînd  în componenţa  sa  satele  Burlăneşti  şi Buzduceni,  pe  baza  decomasării comunei Viişoara;
- comuna Chetroşica  Nouă cu centrul în satul Chetroşica Nouă pe baza decomasării comunei Gaşpar;
în raionul Hînceşti  - comuna Obileni cu centrul în satul Obileni  pe baza decomasării comunei Cotul Morii;
în raionul Ialoveni  -  comuna Brăila cu centrul în satul  Brăila  pe baza decomasării comunei Băcioi;
în raionul Nisporeni:
- comuna Bărboieni cu centrul în satul Bărboieni pe baza decomasării comunei Grozeşti;
- comuna Drojdieni  cu centrul în satul Drojdieni pe baza decomasării comunei Şişcani;
- comuna Vînători  cu  centrul în satul Vînători pe baza  decomasării comunei Ciuteşti;
în raionul Străşeni  - comuna Chirianca cu centrul în satul Chirianca pe baza decomasării comunei Voinova;
în raionul Şoldăneşti  -  comuna Şipca cu centrul în satul  Şipca  pe baza decomasării comunei Mihuleni.
2. Se restabileşte:
- satului Cotovschi,   raionul  Orhei,  denumirea  istorică  Crihana, separîndu-se de el o nouă localitate cărea i se dă denumirea Cucuruzenii de  Sus. Se schimbă denumirea comunei Cotovschi în Crihana, incluzînd în componenţa  sa  satele  Crihana,  Cucuruzenii de Sus  şi  Şirota.  Satul Cotovschi se exclude din datele de evidenţă;
- satul Ustia, raionul Orhei, denumirea istorică Inculeţ, rămînînd în componenţa comunei Zorile.
3. Din componenţa   satului  Crasnoarmeiscoe,  raionul  Hînceşti,  se separă  în  localitate de sine stătătoare,  restabilindu-i-se  denumirea istorică, satul Tălăeşti, rămînînd în componenţa comunei Crasnoarmeiscoe.
4. Satul Mărdăreuca din componenţa comunei Coşerniţa raionul Criuleni se transmite în componenţa Comunei Boşcana a aceluiaşi raion.
Comisiile consiliului sătesc Coşerniţa din partea satului Mărdăreuca, în număr de cinci persoane, vor activa în componenţa consiliului  Boşcana.
5. în componenţa  comunei Ciuteşti, raionul Nisporeni, se formează şi se ia la evidenţă ca localitate nouă satul Valea Nîrnovei.
6. Denumirea  satului  şi  comunei Cricova Nouă, ce  face  parte  din Primăria Chişinău, se schimbă în Ciorescu.
7. Consiliile  nou-create şi cele decomasate vor activa cu numărul de consilieri aleşi din partea localităţilor respective.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI
REPUBLICII MO
LDOVA                Alexandru MOŞANU

Chişinău, 27  mai 1992.
Nr.1043-XII