HPO1372/1997
ID intern unic:  307916
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1372
din  19.11.1997
privind aderarea Republicii Moldova la Acordul parţial deschis al Consiliului Europei
cu privire la prevenirea, protecţia şi acordarea ajutorului în  caz de calamităţi
cu caracter natural şi tehnologic de mare amploare
Publicat : 27.11.1997 în Monitorul Oficial Nr. 077     Promulgat : 19.11.1997
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. - Republica  Moldova  aderă  la Acordul parţial  deschis  al Consiliului  Europei  cu privire la prevenirea, protecţia  şi  acordarea ajutorului  în  caz de calamităţi cu caracter natural şi  tehnologic  de mare  amploare,  aprobat  prin  Rezoluţia  Comitetului  de  Miniştri  al Consiliului Europei nr. 87 (2) din 20 martie 1987.
    Art. 2. - Ministerul  Afacerilor  Externe va  notifica  Secretarului General  al  Consiliului Europei aderarea Republicii Moldova la  acordul menţionat.
    Art. 3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 19 noiembrie 1997.
    Nr. 1372-XIII.