HPO1450/1998
ID intern unic:  308068
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1450
din  28.01.1998
cu privire la aderarea Republicii Moldova la unele convenţii
din cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică
Publicat : 26.02.1998 în Monitorul Oficial Nr. 014     Promulgat : 28.01.1998     Data intrarii in vigoare : 26.02.1998
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Republica Moldova aderă la:
    Convenţia privind   răspunderea   civilă  pentru   daune   nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963;
    Convenţia privind   protecţia   fizică  a   materialelor   nucleare, întocmită la Viena la 28 octombrie 1979;
    Convenţia cu  privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, întocmită la Viena la 26 septembrie 1986;
   Convenţia cu  privire  la asistenţa în caz de accident  nuclear  sau urgenţă radiologică, întocmită la Viena la 26 septembrie 1986;
    Convenţia cu  privire la securitatea nucleară, întocmită la Viena la 17 iunie 1994.
    Art.2. - Ministerul  Afacerilor  Externe va asigura remiterea  către depozitar a instrumentelor de aderare.
    Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 28 ianuarie 1998.
    Nr. 1450-XIII.