HPO1457/1993
ID intern unic:  308079
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1457
din  25.05.1993
privind punerea în aplicare a Legii cu privire la activitatea farmaceutică
Publicat : 25.05.1993 în Monitorul Oficial Nr. 007     art Nr : 211
Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Legea  cu  privire la activitatea farmaceutică se pune  în aplicare la data adoptării.
Art. 2. - Guvernul, în termen de trei luni:
  - va prezenta   Parlamentului  spre  examinare  propuneri,  privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu legea numită;
    - va aduce actele sale normative în corespundere cu legea indicată;
    - va asigura   elaborarea  actelor  normative  necesare  în  vederea aplicării legii sus-numite.
Art. 3. - Pînă  la  aducerea legislaţiei în concordanţă cu Legea  cu privire la  activitatea farmaceutică se vor aplica prevederile  actelor legislative în vigoare ce nu contrazic acestei legi.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 mai 1993.
Nr. 1457-XII