HPO274/1994
ID intern unic:  308656
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 274
din  09.11.1994
pentru punerea în aplicare a Legii privind actele de identitate
 din sistemul naţional de paşapoarte
Publicat : 09.02.1995 în Monitorul Oficial Nr. 9
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art. 1. - Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte intră în vigoare la data publicării.
Art. 2. Guvernul:
- va elabora şi va aproba, în termen de o lună de la data publicării, Regulamentul cu privire la perfectarea actelor de  identitate din sistemul naţional de paşapoarte;
- va prezenta Parlamentului, în termen de două luni  de la data publicării, propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare  în conformitate cu legea sus-numită;
- va pune toate actele sale normative în concordanţă cu legea nominalizată;
- va asigura crearea sistemului naţional de  paşapoarte şi a Registrului de stat al populaţiei din contul mijloacelor extrabugetare;
- va asigura eliberarea noilor tipuri de paşapoarte prevăzute la articolul 2 al sus-numitei legi, începînd cu 1 martie 1995.
Art. 3. - Se permite pînă la 1 ianuarie 1997 circulaţia concomitentă a  paşapoartelor pentru străinătate ale fostei U.R.S.S. (în cazul valabilităţii lor) şi a noilor tipuri de paşapoarte.

      PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                                   Petru LUCINSCHI

Chişinău, 9 noiembrie 1994.
Nr. 274-XIII.