HPO36/1994
ID intern unic:  308895
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  01.04.1994
privind formarea comisiei parlamentare pentru studierea
cauzelor care împiedică efectuarea atestării cadrelor
sub aspectul cunoaşterii limbii de stat
Publicat : 30.04.1994 în Monitorul Oficial Nr. 004     Promulgat : 01.04.1994
Recunoscînd necesitatea de netăgăduit a studierii limbii de stat  de către  cetăţenii  Republicii  Moldova, a funcţionării ei  prioritare  în toate  sferele  vieţii  sociale  şi totodată ţinînd  cont  de  sesizarea organelor  puterii  de  stat şi ale administraţiei de stat  în  problema procedării  la  atestare  de către mai mulţi  cetăţeni,  îngrijoraţi  de neasigurarea,  după  părerea lor, a condiţiilor de studiere  a  acesteia conform  Hotărîrii  Sovietului  Suprem al R.S.S. Moldoveneţti  de  la  1 septembrie  1989  despre  modul  de punere în aplicare  a  Legii  R.S.S. Moldoveneţti  "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti" punctele 5, 6,     Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta hotărîre.
    
Art. 1. - Se   formează  o  comisie  parlamentară  pentru  studierea cauzelor  care  împiedică  efectuarea atestării  cadrelor  sub  aspectul cunoaşterii limbii de stat în următoarea componenţă:
    CHERDIVARENCO Vasile
    CIBOTARU Arhip
    GRĂDINARP Serghei
    Platon Constantin
    SENIC Valeriu.
Art. 2. - Sus-numita  comisiei,  pînă  la 1 iunie 1994,  va  examina problema  dată şi va prezenta Parlamentului un aviz despre cauzele  care împiedică  executarea  legislaţiei funcţionării limbilor  pe  teritoriul republicii,  a Hotărîrii Guvernului nr. 805 din 28 decembrie 1993 despre organizarea   şi   desfăşurarea  atestării  cadrelor   privind   nivelul cunoaşterii  limbii  de  stat,  precum şi a  propunerilor  sale  privind măsurile de lichidare a cauzelor descoperite.
Art. 3. - Acţiunea  Hotărîrii  Guvernului nr. 805 din  28  decembrie 1993 se suspendă pentru perioada de lucru a comisiei parlamentare.
Art. 4. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 1 aprilie 1994.
Nr. 36-XIII.